Stenring

Riksantikvarieämbetets definition: Rund eller oval ring av mer eller mindre tätt lagda stenar.
Stenring (L1995:9444)

Stenring, rund, 1,8 m diam, intill 0,2 m h bestående av 21 stenar, 0,4-0,3 m l och 0,1-0,25 m br.

Stenring (L1994:1062)

Rest av stenring? Bestående av 8 stenar, 0,3-0,4 m l, 0,25-0,3 m br och 0,1-0,2 m h lagda i halvcirkelform, 2,5 m l (ÖNÖ-VSV).

Stenring (L1994:1311)

Stenring, oval, 1,7 m diam, bestående av en ring av 16 tätt liggande stenar, 0,15-0,25x0,4 m st, samt i NV av 2 block, 0,7-1 m st och 0,6-0,7 m h.

Stenring (L1937:9292)

Stenring rund 3,5 m i diam, bestående av 9 glest lagda stenar 0,4 - 0,7 m stora med ett 0,5 x 0,7 m stort uppallat block i mitten. Mittenblocket gunga...

Stenring (L1934:1773)

Stenring, närmast rund, 2,2 m diam och 0,2-0,3 m h, av ställvis tät placerade och otuktade stenar, 0,1-0,4 m st. Öppning i VNV sidan, 0,6 m br. Intill...

Stenring (L1998:6892)

Stenring, närmast rund, yttermått 1,8-2 m diam och 0,3 m h av 0,2-0,6 m stora stenar. 1,8 m diam ut till stenarnas ytterkant, 2 m diam ut till övervä...

Stenring (L1937:9264)

Stenring rund 3 m i diam bestående av 7 glest lagda stenar 0,3 - 0,5 m stora med ett uppallat 0,4 x 0,6 m stort block i mitten. Blocket i mitten gunga...

Stenring (L1994:2807)

Stenring, oval, 1,5x1,2 m (NV-SÖ). Av 17 stenar, 0,2-0,3 m h, 0,1-0,2 m br och intill 0,05 m h. Något kringspridda stenar i V kanten. En stig löper me...

Stenring (L1993:1076)

Stenring, 2,3x1,7 m (ÖSÖ-VNV) intill 0,2 m h avgränsning av 0,2x0,1-0,5x0,3 m st rundade stenar. Anläggningen har en tvårummig indelning, 1,7x1,3 och ...

Stenring (L1995:7782)

Stenring, rund, 1,6 m diam. Bestående av 0,1-0,3 m st stenar lagda i enkel ring. De flesta stenarna är flata. Flera av stenarna är helt övertorvade. ...

Stenring (L1994:108)

Stenring, oval, 2,5x1,7 m (NNV-SSÖ) bestående av en ring av 13 synliga stenar, 0,15-0,5x0,2 m st. Innanför är en plan gräsbevuxen yta. Stenarna är ned...

Stenring (L1995:8546)

Stenring, oval, 1,5x1,1 m (Ö-V) bestående av 8 mindre stenar 0,1x0,08 m h (?), 0,3-0,1 m st samt en större sten i Ö, 0,35x0,15 m st.

Stenring (L2019:3290)

Stenring, oval 4,10 x 3,30 m (Ö-V) bestående av ca 100 stenar, 0,2-0,5 m st, som ställvis ligger i dubbla lager ovanpå varandra. Inne i anläggningen f...

Stenring (L1994:9224)

Stenring, oregelbunden, 1,2x8 m (Ö-V), av 0,2-1 m st stenar. Mestadels flata eller kantiga stenar lagda i enkel rad. Ansluter på flera ställen till st...

Stenring (L2022:7004)

Stenring, rund, ca 3 m diam, bestående av 13 synliga stenar, 0,2- 0,3 m st

Stenring (L1994:114)

Stenring, rektangulär, 3x2 m (N-S) bestående av i enkel rad lagda stenar, intill 0,1 m h och 0,5 m br av 0,2-0,7 m l och 0,2-0,3 m br stenar, mestadel...

Stenring (L1934:1729)

Stenring, totalt, 4 m diam och 0,1-0,2 m h, bestående av 2 koncentriska ringar. Den innersta ringen är närmast oval, 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,1-0,2 m h, ...

Stenring (L1992:593)

Stenring, oval, 2x1.8 m (NV-SÖ). Utgörs av 20 synliga stenar 0.15-0.3 m st från SV-Ö. I SÖ är ringen öppen. Sondning inom ringen visar på normal podso...

Stenring (L1994:6698)

Stenring, oval, 1,6x1,3 m, bestående av i enkel rad lagda stenar, 13 st, 0,1-0,4 m l, 0,1-0,2 m br och intill 0,05 m h. Stenarna i SÖ kanten är helt ö...

Stenring (L1995:7781)

Stenring, oval, 1,7x1,3 m (N-S). Bestående av 0,1-0,3 m l och 0,1-0,2 m br stenar lagda i enkel ring. Stenarna är ställvis övermossade. För ytterliga...

Stenring (L1994:1561)

Stenring, oregelbunden, 3,5x3 m (Ö-V) bestående av i enkel rad lagda stenar, intill 0,25 m h och 0,4 m br, av 0,2-0,6 m l och 0,2-0,4 m br stenar, var...

Stenring (L1935:3204)

Stenring, bestående av 2 intill varandra ringar, tillsammans, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0,1-0,3 m h, bestående av otuktade, ställvis kantställda samt helt...

Stenring (L1937:7213)

Stenring, rund, 1.5 m diam, bestående av 7 stenar, 0.3-0.4 m st stenar.

Stenring (L1993:1866)

Stenring, närmast oval, 0,8x0,7 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 4 synliga stenar, 0,2-0,3 m l, 0,1-0,2 m br och intill 0,05 m h.

Stenring (L1934:1678)

Stenring, oregelbunden, närmast oval, 4x3 m (N-S), bestående av enskiktade dock flerradigt och tätt placerade och otuktade stenar, 0,1-0,5 m st, varav...

Stenring (L1998:6736)

Beskrivning på norska, utifrån Marte Spangens besök 2011: Hesteskoformet 60-70 cm höy steinring. 2,6 m ÖV, 3,3 m NS. Åpning mot SÖ. Mye stein i buen ...

Stenring (L1934:1676)

Stenring, utriven och omrörd, närmast oval, 3,5x1,5 m (Ö-V) och 0,1-0,2 m h, bestående av ett 50-tal tät till glest placerade stenar, 0,1-0,4 m st, he...

Stenring (L1994:3729)

Stenring, oval, 1,8x1,6 m (NÖ-SV). Avgränsas av ett tjugotal 0,2-0,5 m l, 0,15-0,4 m br och intill 0,25 m h stenar. I SV kanten saknas avgränsning. I ...

Stenring (L1995:8485)

Stenring, oval, 1,1x0,9 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 6 stycken 0,4x0,3-0,3x0,3 m st och 0,1-0,3 m h stenar.

Stenring (L1938:4175)

Stencirkel, delundersökt, 3,45 m diam. Insidan mätte 2,70 m rakt över, bestående av 50 stenar, 0,2-0,45 m, 14 av stenarna påträffades inne i cirkeln,...

Stenring (L1994:7614)

Stenring, oval, 2,1x1,6 m (NV-SÖ) bestående av 14 stenar, 0,2-0,6 m l, 0,1-0,3 m br och intill 0,1 m h. Samtliga stenar utom en är flata, den återståe...

Stenring (L1994:681)

Stenring, oval, 2,2x1,5 m (NNÖ-SSV), avgränsad av en ring av tjugo tätt liggande stenar, 0,15-0,25x0,4 m st och intill 0,15 m h. Delvis övermossad.

Stenring (L2020:8901)

Stenring/ stenformation, närmast kvadratisk, 1,2x 1,2 m, bestående av i enkel rad lagda stenar, 0,1–0,3 m st och 0,05-0,1 m h. Något förskjuten från ...