Stensättning

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvd profil.
Stensättning (L1984:5995)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0.3 m h. Övermossad och lättövertorvad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. De störe stenarnabelägna företrädesvis i s...

Stensättning (L2010:678)

Stensättning? 6x6 m och 0,6 m h. Övertorvad med i ytan 0,2-0,4 mst synliga stenar. Antydan till kantkedja av 0,5-1 m l stenar. Beväxt med ekar, rönnar...

Stensättning (L1991:807)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0.5 m h. Övermossad medbebyggande torvväxt och i ytan talrika stenar, 0.2-0.4 m st.Helt övervuxen med aspar.18 m ...

Stensättning (L1960:46)

Stensättning? borttagen, enligt tidigare anteckning, rund, 9 mdiam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,2-0,3 mst. Några stenar i kante...

Stensättning (L2015:2842)

1) Stensättning, närmast kvadratisk ca 8x8 m (N-S) och ca 0,75 mhög. Fyllning av 0,1-0,6 m stora stenar. Kantkedja, delvisbevarad, av 0,5-1 m stora st...

Stensättning (L2004:3371)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.3 m h. Lätt övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. I NÖ delen är ett block, 2x2 m och 0.5 m h. I S delen ka...

Stensättning (L2002:4613)

Hög, 7 m diam och 0.6 m h. I mitten är en grop, 2 m diam och 0.3 mdj. I S delen skär en väg 1 m in och blottar en fyllning av grus.2) Stensättning, fö...

Stensättning (L1983:5804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2009:4804)

1) Stensättning, rund, 10 m i diam och 0,5 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar, i allmänhet 0,2-0,5 m st. I NV delen en jordfast klumpsten, 1 m s...

Stensättning (L1983:5417)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2003:4058)

1) Stensättning, närmast rund, 8-9 m diam och 0.3 m h. Delvisövermossad fyllning av 0.2-0.8 m st stenar. Begynnande torvväxt.Nära mitten en större ste...

Stensättning (L1958:7489)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossadfyllning av 0,2-0,5 m st stenar, dock enstaka intill och 0,9 mst. I SSÖ kanten är tre gr...

Stensättning (L2009:6113)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och 0,3 m h. Lätt övermossad fyllning av 0,2-0,6 m st stenar. 2 block, 0,8-1,2 m st, är synliga i ytan. Jämn form. Be...

Stensättning (L1967:6762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1944:7947)

1) Stensättning, röseliknande, rund, 15 m diam och 0,4-0,7 m h.Fyllning, till stor del (ytterkanten) övermossad, av 0,3-0,6 m ststenar. I mitten ett b...

Stensättning (L1983:7652)

1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.4 m h. Fyllning av 0.2-1.4m st stenar (vanligen 0.3-0.6 m). I mitten är ett 1.8x1.6 m stoch 0.9 m h stenblock. D...

Stensättning (L1968:4029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1972:9878)

Stensättning, rund, 13 - 14 m diam och 0.4 m h. Fyllning av 0.2 -0.3 m st stenar, delvis övermossade. Mot N några stenar, 0.3 mst, möjligen rest av ka...

Stensättning (L1984:2585)

1) Stensättning, rund, 9 m diam 0.6 m h. Fyllning av 0.3-0.0.8 ststenar. I anläggningens västra del ett större block 2x1 m st.Kantkedja, 0.2-0.7 m h, ...

Stensättning (L1942:4688)

Stensättning, rund, ca 4,5 m diam och 0,25 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m st. I mitten en sten, 0,8x0,25 (NNV-SSÖ) och intill 0,1...

Stensättning (L2016:8487)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0,2 m h. Fyllning av stenar0,3-0,7 m st, delvis övertorvade och övermossade. Kantkedjaställvis gles, 0,1-0,4 m h a...

Stensättning (L1976:269)

1) Stensättning, rund, 7-8 m i diam och 0,2 m h. Till stor del ö vertorvad fyllning av 0,1-0,4 m st gråstenar. I VSV synlig kantke dja, 0,1 m h, av 0,...

Stensättning (L1944:3909)

Stensättning, ca 8 m diam, ca 0,5 m h. Övertorvad med några enstaka i ytan synliga stenar. Tydlig kantkedja 0,2-0,4 m h, av 0,4-0,9 m stora stenar, vi...

Stensättning (L1962:2523)

1) Stensättning (?), i det närmaste rund, 10x11 m och 0,4-0,6 mh. Övertorvad med talrika stenar i ytan, 0,2-0,4 m st. En del stenar i ytan är lösa, på...

Stensättning (L1957:6468)

1) Stensättning, rest av, 4 m diam och 0,3 m h. Bottenlagretligger kvar medan den övriga stenen 0,2-0,5 m st har lagts utmedkanterna. 3 m NNV om nr 1 ...

Stensättning (L1951:678)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1957:2260)

1) Röse, 8 m diam och 1,2 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,5 m stoch skarpkantiga. I mitten är en oregelbunden, långsträcktgropca 4x1,5 m (NÖ-SV) och ca...

Stensättning (L1942:4808)

Stensättning, rund, ca 5 m diam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad medi ytan måttligt med stenar, 0,1-0,8 m st. Vanligen 0,1-0,15 m st.I V delen kantkedja, i...

Stensättning (L2007:1936)

Stensättning, rund, 5 m diam och 0.2 m h. Övertorvad, med i ytantalrika stenar, 0.3-0.4 m st. En sten är 0.8 m st. SV kanten ärskadad genom en grop, c...

Stensättning (L1984:5874)

1) Hög, 8 m diam och 1 m h. I ytan är talrikt med 0.3-0.6 m ststenar, några är knytnävstora. Kantkedja i S, 0.2 m h av 0.4-0.6m l stenar samt i denna ...

Stensättning (L1958:7230)

1) Stensättning, kvadratisk, 9x9 m (NNÖ-SSV) och 0,25 m h.Övertorvad. Kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,4-1,1 m l stenar. Istensättningens NÖ kant är en st...

Stensättning (L1991:7237)

Stensättning(?), rund, 8 m i diam och 0.5 m h. Övertorvad med iytan 0.2-0.3 m st stenar, ett par vid kanten i S är 0.4-0.6 m l.Delvis något oklar begr...

Stensättning (L1959:6899)

1) Stensättning, rund 13 m diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvad medtalrika stenar i ytan 0,2-0,4 m st. I S har kantkedjan på 3,5 mavstånd 2 stenar, som är...

Stensättning (L1984:1421)

Stensättning, rund, 4 m diam och 0.2 m h. Övermossad fyllning av0.2-0.4 m st stenar. Något omplockad yta. I S är en liten del avstensättningen borta.N...

Stensättning (L2006:6971)

Stensättning, rund, 6 m diam och intill 0.5 m l. Fyllning avmestadels, 0.1-0.4 m st stenar. I kanten, främst i S är ett fåtal,0.5-0.6 m st stenar. I m...

Stensättning (L1996:4671)

Stensättning, rund, 8 m diam och endast 0.2 m h. Övertorvadmed i ytan flera 0.2-0.4 m st stenar. Graven är anlagd på ennaturligt buktig häll.12 m SSV ...

Stensättning (L1968:2287)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1961:4831)

1) Stensättning, rund, 9 m diam, 0,4 m h. Övertorvad med i ytantalrika stenar 0,4-0,5 m st. 10 m 310cg om 1 är 2) Stensättning,rund, 5 m diam och 0,2 ...

Stensättning (L2012:9256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1984:4692)

1) Runsten, grå granit, 1.6 m h, 0.85 m br (N-S) och 0.35 m tj.Stenen har ett rombiskt tvärsnitt och har runristningar på N ochÖ sidan. Rundhöjd 10-12...

Stensättning (L2010:9535)

1) Stensättning, rund, ca 9 m diam och 0,3-0,5 m h. Lätt övertorvad, ojämn fyllning av 0,4-1 m st stenar. Kantkedja 0,2-0,3 m h,av 0,4-0,6 m l stenar....

Stensättning (L2014:2718)

Stensättning, rund, 13 m diam och 0,5 m h. Tätt övertorvad med iytan mycket talrika 0,2-0,6 m st stenar. Delvis kantkedja 0,1-0,2m h av 0,4-0,7 m l st...

Stensättning (L1963:7813)

Stensättning(?) rest av, ursprungligen troligen rund och mellan15 och 20 m diam. Nu återstår ett närmast tresidigt segment, 12x12 m (NV-SÖ, NÖ-SV) och...

Stensättning (L1985:3359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1977:8853)

1) Stensättning?, närmast oval, 6x4 m (V 15cg N-Ö 15cg S) och 0, 2 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,3 m st gråstenar. Grop ig i ytan. Beväxt m...

Stensättning (L1968:8931)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1968:6398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1965:2613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2017:1399)

1) Stensättning, rektangulär 8x7 m (50-250cg) och 0,2 m hög.Övertorvad med enstaka stenar 0,2-0,4 m st synliga i den ojämnaytan. Kantkedja 0,2 m h av ...

Stensättning (L2002:7047)

Stensättning, 5 m diameter och 0,2 m h. Övertorvad, med enstaka stenar i ytan, 0,1-0,3 m st stenar. Kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,2-0,4 m l stenar.

Stensättning (L1953:1079)

1) Hällkista i stensättning. Stensättningen är rund, 14 m i diamoch 0,8 m h. Till stor del övertorvad fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. Belägen på en n...

Stensättning (L1977:3347)

Stensättning? rund, 2,4 m diam och 0,15 m h. Övertorvad med i yt an talrika gråstenar, 0,1-0,15 m stora.

Stensättning (L1958:6346)

1) Stensättning, rest av, utgörande botten av till större delenborttagen, rund stensättning, 17 m diam och 0,2-0,3 m h.Övertorvad med i ytan enstaka s...

Stensättning (L1962:2312)

1) Stensättning, 10 m diam och 0,3 m h. Delvis övertorvad ochövermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I NNÖ kanten finnsrest av kantkedja av 0,3-0,...

Stensättning (L2016:2846)

Stensättning, rund, 9 m diam och 0,4 m h. Fyllning av stenar iallmänhet 0,4-0,6 m st. Här och var skymtar kantkedja 0,3-0,4 m hav 0,4-0,7 m st stenar....

Stensättning (L1968:5412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2006:468)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1992:4633)

1) Stensättning, plats, för numera borttagen. Enligt RAÄ:sförstagångsinventering var stensättningen avrundat rektangulär,6x4 m och 0,5 m h. Fyllning a...

Stensättning (L2021:5745)

Stensättning, 5,0x4,6 m stor och 0,6 m hög. 2-3 lager sten. Stenmaterial om cirka 0,05x0,15 till 0,4x0,7 m.

Stensättning (L2005:6670)

Stensättning, oregelbunden, 3,0 x 2,5 m st och 0,2 m h. Något övertorvad. Ett lager stenar, ca 0,1-0,3 m st. Belägen på krön i hyggesmark. (RAÄ dnr 32...

Stensättning (L2010:7228)

1) Stensättning? rund, 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad (sekundärt?) med i ytan talrika stenar 0,2-0,4 m h. Ställvis synlig kantkedja? 0,2 m h av 0,2-...

Stensättning (L1985:8529)

1) Gravfält 40x30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 8 fornlämningar.Dessa utgöres av runda stensättningar 3.5-9 m diam och 0.2-0.4 mh. 2 (6-9 m diam) har öv...

Stensättning (L1965:4175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1958:3296)

1) Stensättning, rest av, rund, ca 8 m diam och 0,6 m h. Fyllningav 0,2-0,4 m st stenar. Rest av kantkedja 0,4-0,6 m h av 0,5-1 ml stenar. V delen ska...

Stensättning (L2012:5085)

1) Stensättning, troligen rest av, rund, nu 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,2-0,3 m st. I mitten grop 1 m diam och 0,1 m ...

Stensättning (L1955:3298)

Stensättning, rund. 8 m i diam och 0,4 m h. Fyllning av 0,2-0,5 m st, delvis övermossade stenar. Kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,6 m l stenar. I N är ...

Stensättning (L1972:5300)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1977:3751)

Stensättning, närmast rund, ca 5 m diam och intill 0,25 m h. Stä llvis runt kanten kalkhällar, i övrigt fyllning av kalkflis och k alkgrus. Delvis pla...

Stensättning (L1957:1611)

1) Stensättning, rund, 17 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med iytan synliga 0,1-0,4 m st rundade stenar. Ytan av stensättninghar ett stort antal gropar...

Stensättning (L1958:5918)

Stensättning, rund, 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,1-0,3 m st. I mitten är en insjunkning, 1,5 mdiam och 0,1 m dj. SÖ om...

Stensättning (L1963:8262)

1) Stensättning(?) närmast rund, 13-14 m diam och 0,6 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,2-0,4 m st. Ö kanten ärbortschaktad intill ca 5 m br....

Stensättning (L1974:9725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1956:4912)

1. Stensättning, rund, 12 m diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,3-0,4m st stenar. Kantkedja. 0,3 m h, av 0,5-0,7 m st stenar. 2,5 mÖNÖ om nr 1 är nr 2. St...

Stensättning (L1994:9044)

Stensättning, närmast oval, 4x3 m (NNÖ-SSV) och 0.3 m h. Fyllningav huvudsakligen 0.1-0.3 m st stenar, i kanten är några stenar, 0.4-0.5 m st. I SSV h...

Aspekullen, Stensättning (L1971:440)

1) Stensättning, närmast rund, 7 - 8 m diam och 0.3 m h. Fyllningav 0.2 - 0.4 m st stenar, delvis övermossade. SSÖ delen ärbortschaktad genom grustäkt...

Stensättning (L1968:6161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2014:5943)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2011:2262)

Stensättning, kvadratisk ca 5x5 m (N 30cg V-S 30cg Ö), fylld, ca0,15 m h. Fyllningen är till större delen övertorvad. I dess ytaär rikligt med synl. s...

Stensättning (L1955:3867)

Stensättning, ca 5 m diam, med gles kantkedja av ca 0,5 m stora stenar. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Stensättning (L1958:6237)

1) Stensättning med stenkista. Stensättningen är närmast rund,5 mdiam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med något smågropig yta. NågotÖ om stensättningens m...

Stensättning (L1990:9989)

Stensättning, rund, 15 m diam och 0,5 m h. Kraftigt övermossadfyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Beväxt med ett 20-tal granar.

Stensättning (L1979:5161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2004:4742)

1) Stensättning, högliknande, rund, 6 m diam och 0.5 m h.Övermossad fyllning av 0.3-0.6 m st stenar. Antydan till gleskantkedja i NNÖ-Ö delen 0.3 m h,...

Stensättning (L1976:6188)

Stensättning, rund 8 m diam och 0,25-0,3 m h. Undersökt och bort tagen 1949. Stensättning (ev röse) undersökt 1956?

Stensättning (L1975:393)

Stensättning, rund, 6 m diam och 0,12 m h. Övertorvad med i ytan 0,1-0,3 m st stenar. En ek, två enar. Anm. Enl överenskommelse m ed kapten Holmåker, ...

Stensättning (L2012:2993)

1) Stensättning, rund, ca 5 m diam, fylld, ca 0,3-0,4 m h. Fyllning av 0,3-0,6 m st stenar. Omplockad. Beväxt med 1 enbuske. Ca 0,5 m S 20cg Ö om nr 1...

Stensättning (L2016:1923)

1) Stensättning, rund, ca 4,5 m diam och ca 0,2 m h. Fyllningen,som är övermossad och övertorvad och vars yta är ojämn, består av0,2-0,3 m st stenar. ...

Stensättning (L1983:3268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2011:6794)

Stensättning, rest av närmast rund, ca 9 m diam och 0,2-0,3 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,3-0,8 m st. Oregelbundnakanter. Odlingssten oc...

Stensättning (L2006:2627)

Stensättning?, närmast rektangulär, 4x3 m (V-Ö) och 0.2 m h.Fyllning, delvis övermossad, av 0.1-0.4 m st, skarpkantade stenar.Någotomplockad i ytan. B...

Stensättning (L2010:7349)

1) Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 1200 m. Huvudsaklig utsträckning NV-SÖ med förgreningar i NV och SÖ. Stensträngarna är enskiktade, ...

Stensättning (L2012:4851)

1) Stensättning, rund, 7 m diam, 0,2 m h. Övertorvad, med i ytantalrika, 0,2-0,75 m st stenar. Delvis synlig kantkedja, 0,2 m h,av 0,3-0,6 m l stenar....

Stensättning (L1985:3339)

1) Stensättning, närmast rund, 6-7 m diam och 0.3-0.4 m h.Fyllningen, som delvis är övertorvad och övermossad, består av0.4-0.5 m st stenar. Några är ...

Stensättning (L1944:8331)

1) Stensättning (?) rund, 6,5 m diam och 0,2 m h (i kanten). Övertorvad med i ytan några enstaka 0,2-0,4 m st stenar. Stensättningens höjd över omgiva...

Stensättning (L1990:1414)

1) Stensättning, rund, 14 m diam och 0.4 m h.Övertorvad ojämn yta med påslängd odlingssten i S delen.Graven är utmärkt som odlingshider på 1809 års ka...

Stensättning (L1981:1361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1983:9081)

Stensättning?, rund, 5 m diam och 0.3 m h. Övertorvad. Kantkedjaytterst obetydligt skönbar. I mitten en grop 1 m diam och 0.2 mdj. Bevuxen med en busk...

Stensättning (L1957:129)

1) Stensättning? 3,5-4 m diam och 0,45 m h. Fyllning av 0,2-0,6 mst stenar. I mitten ett tiotal 0,5-0,6 m st stenar. Där omkringhuvudsakligen fyllning...

Stensättning (L1997:9207)

1) Hög, 17 m diam och 2.1 m h. I ytan talrika stenar 0.2-0.4 mst.Bevuxen med två ekar och blåbärsris.15 m S om nr 1 är:2) Stensättning (?), i det närm...

Stensättning (L2021:3405)

Stensättning, oregelbunden, 4 m i diam och 0,2 m h. Fyllning av i huvudsak 0,1–0,2 m st, delvis övermossade, stenar. Stensättningen är något utriven o...