Stensättning

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvd profil.
Stensättning (L1974:5267)

Stensättning, rund, 13 m diam och 0.3 m h. Fyllning av 0.1 - 0.4 mst stenar, delvis övermossad. Delvis antydan till kantvall, ca 2m br och 0.1 m h. I ...

Stensättning (L1938:7908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1942:537)

Stensättning?, närmast rund, 4,5 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad. Kantkedja?, intill 0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar. Osäker fornlämning, möjlien na...

Stensättning (L1964:6915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1944:6260)

Stensättning, rund, 5 m diam, 0,2 m h. Övertorvad. Kantkedja, 0,1-0,3 m h, av 0,3-0,6 m l stenar. Beväxt med 4 små tallar och enbuskar.

Stensättning (L1957:6663)

1) Stensättning, rest av oregelbundet rund ca 3 m diam och 0,25 mh . Delvis övermossad fyllning av 0,2-0,3 enstaka 0,4 m ststenar. Antydan till kantke...

Stensättning (L1961:4715)

Stensättning eller hög, rest av, nu ett halvmånformigt segment ca 18x4-6 m (NÖ-SV) och intill 0,8 m h, vilket utgör den ursprungliga stensättningens S...

Stensättning (L2012:6823)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och 0,4 m h. Delvis övermossadfyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Delvis kantkedja 0,1-0,3 m h av0,3-0,6 m l stenar. Bev...

Stensättning (L2010:7074)

Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,5 m st. De större stenarna i mitten.

Stensättning (L2009:4737)

Stensättning, rund, 7 m i diam och 0,5 m h. Fyllning av i allmänhet 0,3-1 m st stenar. Några större block är intill 1,3 m st ochintill 0,8 m h. Begyna...

Stensättning (L1985:3346)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1982:8737)

1) Stensättning (högliknande), rund, 8 m diam och 0.8 m h.Övertorvad och övermossad med i ytan talrika stenar, 0.1-0.4 mst. I NÖ delen ett block, 1.2 ...

Stensättning (L1974:9728)

Stensättning, rund, 15 m diam och 0,5 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0,2-0,6 m st stenar. Nära mitten är ett block, 1,4 m st och 0,5 m h. Ytan är oj...

Stensättning (L1976:7278)

1) Stensättning, rund, 8-9 m i diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,5 m st. Beväxt med 1 enbuske. 2 torr a buskar. 20 m SV om...

Stensättning (L2010:8017)

1) Hög, 14 m diam och 1,7 m h (skenbart högre). I kanterna talrika stenar, 0,3-1 m st, främst uppslängda från åkern. Mittgrop, 2m diam och 0,4 m dj. O...

Stensättning (L1958:4369)

1) Stensättning (?), rund, 9 m diam och 0,3-0,6 m h. Fyllning,kalksten, 0,15-0,8 m st. Mycket ojämnt. Nära mitten ligger ennågot rundad gråsten, 0,9 m...

Stensättning (L1983:8044)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2016:5807)

Stensättning, närmast rektangulär 4x5 m. 0,3 m h av 0,3-0,4 m ststenar. Stensättningen mycket skadad. Stenarna utslängda åtsidorna. (Har sannolikt anv...

Stensättning (L1958:8519)

1) Röse 6 m diam och 0,4 m h. Stenarna är 0,1-0,4 m st i regel0,3-0,4 m st. Röset klär in en uppstickande berghäll somställvis framträder i fyllningen...

Stensättning (L2010:1136)

Stensättning, rund 5 m i diam och 0,3-0,4 m h. Övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,3-0,6 m st stenar. I mittpartiet 2 st ca 1 m st bl...

Stensättning (L1961:7422)

1) Stensättning, rund, 6-7 m i diam och 0,4 m h. Övertorvad. Iytan enstaka 0,2-0,3 m st stenar. Beväxt med en gran, en tall ochunga lövträd. 27 m 310c...

Stensättning (L2003:3604)

Stensättning, rund, 10 m diam och 0.2 m h. Fyllning av 0.3-0.6 mst stenar. Nästan i mitten är ett block, 2.2x1.6 m st (Ö-V) och0.7 m h. Kantkedja, del...

Stensättning (L1990:4198)

Stensättning, rund, 11 m diam och 0.4 m h. Fyllning av 0.1-0.3 mst stenar, enstaka stenar är 0.5 m st. Nära mitten är en grop, 2m l (NNV-SSÖ) och 0.2 ...

Stensättning (L1977:7263)

1) Stensättning, röseliknande, rund, ca 17 m diam och 1,1 m h. Ö vertorvad med i ytan talrika kalk- och gråstenar 0,1-0,5 m st. Mi ttgrop, 4x3 m (NV-S...

Stensättning (L1973:7396)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1942:4824)

1) Röse, högliknande, 11 m diam och 1-1,3 m h. Delvis övertorvadfyllning, 0,3-0,6 m st. I mitten en grop, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och 0,4-1 m dj med lägsta de...

Stensättning (L1961:1452)

Stensättning, oregelbunden närmast rund, 9-11 diam. och 0,7 m h.Övertorvad Välvd profil. Talrika stenar 0,2-0,4 m st. synliga iyta. Den Ö kanten verka...

Stensättning (L1956:247)

Stensättning, rund, 10 m diam och 0,25 m h. Övertorvad med i ytanenstaka 0,2-0,6 m st stenar. Imitten är en grop, 3 m diam och0,6 m dj. I gropen är en...

Stensättning (L2014:4581)

1/ Stensättning rest av, rund 6 m diam, 0,2 m hög. Rest avkantkedja i N-NÖ-kanten. Övertorvad. 15 m SÖ om nr 1 är: 2/Stensättning rund 4 m diam fylld ...

Stensättning (L1960:2208)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2006:2182)

1) Stensättning, rund, 4.5 m diam och 0.2 m h. Fyllningen, som ärstarkt övermossad, utgöres av kantiga stenar, 0.2-0.5 m st. Ojämnyta ochoklar begräns...

Stensättning (L1956:1322)

1) Stensättning, rund, 12 m diam och intill 0,1 m h. Övertorvadmed talrika 0,1-0,2 m st stenar i ytan. Stensättningen ärurplockad 0,1-0,2 m dj och har...

Stensättning (L1947:716)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2013. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Stensättning (L1939:1052)

Stensättning, oregelbunden, ca 8x5 m st, av 0,5-0,8 m st stenar. Mittblock. Skadad. Påträffad vid frivillig utredning år 2010. (Raä dnr: 3.4.2-3476-20...

Stensättning (L2015:1328)

1) Stensättning, rund, 2 m diam och 0,2 m h. Ganska övermossadfyllning av 0,05-0,4 m st stenar (vanligen 0,2-0,35 m). Någrastenar är utrasade ur stens...

Stensättning (L1984:1846)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0.4 m h. Övermossad fyllningav 0.2-0.4 m st stenar. Något ojämn yta.Beväxt med två granar.1 m VNV om nr 1 är:2) St...

Stensättning (L1984:9051)

1) Stensättning, rund, 6.5 m diam och 0.2-0.3 m h. Lättövertorvad humusblandad fyllning av stenar 0.4-0.6 m st, någraintill 1.4 m st.Beväxt med en lit...

Stensättning (L2010:9110)

1) Hög, borttagen 10-11 m diam och 1 m h. Kantskadad i samband med garagebygge 1935. 9 m V 25cg S om nr 1 är: 2) Stensättning, borttagen, rund, 10 m d...

Stensättning (L1976:7383)

Stensättning, rund, 4-5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad med i y tan enstaka stenar, 0,1-0,4 m st. N om mitten är en större sten, 0,8x0,5 m (ÖNÖ-VSV) ...

Stensättning (L2015:6872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2014:6798)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2012:4213)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,4 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Mittblock, 1x1 m st och 0,4 m h.Kantkedja 0,2-0,3 m h ...

Stensättning (L1958:2555)

1) Stensättning eller röse, rest av, ursprungligen sannoliktrund, 4-5 m diam och nu intill 0 m h. Av stensättningen återstårnu endast ett övermossat t...

Stensättning (L1955:826)

1) Stensättning?, oregelbunden form, 3,5x2,5 m (N-S) och 0,2 m h.Fyllning av 0,1-0,3 m st stenar.

Stensättning (L1956:3553)

1) Stensättning?, rund, 15 m i diam, 0,4 m h. Övertorvad. I Sdelvis synlig kantkedja, 0,1 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. Imitten är en svacka, 6 m i dia...

Stensättning (L1959:9970)

1) Stensättning , oregelbunden ca 7x4 m (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m h.Fyllning av 0,2-0,5 m st, delvis övermossade stenar. Omplockadoch utriven från mittparti...

Stensättning (L2009:2937)

Stensättning, närmast kvadratisk, 7-8 m i sida (170-370cg) och 0,2-0,3 m h. Delvis övermossad och övertorvad fyllning av 0,3-0,9m st stenar. Ställvis ...

Stensättning (L1983:1078)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och 0.45 m h. Delvis kraftigtövermossad fyllning av 0.4-0.85 m st stenar. Kantkedja ställvissynlig, 0.2-0.3 m h, av 0...

Stensättning (L1996:264)

1) Stensättning, rund, 18 m diam och 0.5 m h. Övertorvadmed i ytan flera stenar, 0.2-0.4 m st. Ytan är gropig ochskadad.Omedelbart SV om nr 1 är:2) St...

Stensättning (L1966:6136)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1953:97)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1956:2345)

1) Stensättning, rund, 14 m diam, 0,2 m h (fyllningen till stordel borttagen). Övertorvad med i ytan stenar, 0,2-0,3 m st.Kantkedja, rest av, 0,3-0,4 ...

Stensättning (L1943:6949)

1) Stensättning, rest av, rund, 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar 0,2-0,4 m st. Ställvis kantkedja 0,1-0,3 m h av 0,3-0,7 m (u...

Stensättning (L1982:9057)

1) Stensättning, kvadratisk, 5 m sida (NNÖ-SSV) och 0.3 m h.Delvis övermossad fyllning med talrika synliga stenar 0.2-0.3 mst. Nära mitten en grop 2x1...

Stensättning (L1965:5913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1944:2519)

1) Stensättning ?, närmast rund, 5 m diam och 0,2-0,3 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I kanterna en del större stenar, rest av...

Stensättning (L1940:7880)

Stensättning(?), rund, 4 m diam, 0,3 m h övertorvad. I mitten är en grop, 1,2 m diam, 0,3 m dj.

Stensättning (L2011:1561)

Stensättning, kvadratisk, 4 m i sida (N 45cg Ö-S 45cg V) och 0,3m h. Fyllning av 0,3-0,4 m st stenar, ett par dock 0,5 m st. Delvis övertorvad. Kantke...

Stensättning (L1941:7163)

1) Stensättning?, närmast rund, 4,5 m diam och 0,15-0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,3-0,6 m st stenar. Mittsten, 1,2 m st och 0,3 m h. Ställv...

Stensättning (L2006:3571)

Stensättning, närmast rund, ca 6 m diam och 0.1 m h. Fyllningen,somdelvis är övermossad, består av i allmänhet 0.2-0.4 m st, kantigastenar.Detta är me...

Stensättning (L1956:3135)

1) Stensättning, rund, 12 m diam och 0,9 m h. Övertorvad med iytan talrika 0,1-0,4 m st stenar. Kantkedja, 0,4 m h, beståendeav0,5-0,9 m st stenar. Sy...

Stensättning (L1943:6601)

1) Stensättning, 6 m diam, 0,2-,0,3 m h. Fyllning av 0,2-1,5 m st stenar. (I allm 0,3-0,8 m) upplagda kring fast bergstopp. Heltbortplockad i centrala...

Stensättning (L2017:4257)

97:2) Stensättning, högliknande, ca 6 m diam 0,7 m h. I ytanenstaka stenar synliga. Antydan till kantkedja i N-Ö-S ca 0,3 m hav 0,5-0,7 m l stenar. På...

Stensättning (L2010:7210)

1) Stensättning platsen för, enligt tidigare anteckning kvadratisk ca 6 m i sida (180-380cg) och ca 0,2 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,3-0,75 m ...

Stensättning (L1941:2046)

1) Stensättning, närmast rektangulär, 4,5x3,5 m (NV-SÖ) och 0,2m h. Övermossad. I ytan talrika stenar, 0,3-0,7 m st. Till störredelen kantkedja, 0,2 m...

Stensättning (L2000:6939)

1) Stensättning, rund, 2.9 m diam och 0.2 m h. Fyllning av0.2-0.3 m st stenar. I mitten en svag fördjupning, 0.6 m diamoch 0.1 m dj. Runt kanten ligge...

Stensättning (L1942:2717)

Stensättning(?), rund, 6 m diam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad. Grop i NNÖ 2 m diam och 0,2 m h. Gles kantkedja (?) 0,2 m h av 0,6-0,8 m l stenar. Beväxt...

Stensättning (L2023:1371)

Stensättning, klumpstensgrav, rund ca 10 m i diam, av 0,2 - 1,2 m st stenar och ca 0,8 m h.

Stensättning (L2009:3282)

Stensättning, rund, ca 8 m diam och 0,4-0,5 m h. Övermossad fyllning av 0,4-1 m st stenar varav de största i mittpartiet. Tydligkantkedja 0,3-0,5 m h ...

Stensättning (L1966:1406)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2007:4010)

Stensättning, närmast rund, 10 m diam och 0.3 m h. Fyllning av0.2-0.4 m st rundade stenar. Övermossad och kraftigt sekundärtövertorvad i den VSV delen...

Stensättning (L1961:8604)

1) Hög av typ jordblandad röse? (svagt övertorvad i V) 7 m diamoch 0,7 m h, övermossad och i N rest av myrstack. I ytan enstakastenar 0,2-0,4 m st. Av...

Stensättning (L2014:405)

Stensättning? rektangulär, ca 7x5 m (N-S) och 0,2-0,4 m h.Ställvis övertorvad fyllning av 0,3-1 m st stenar. Delviskantkedja (?) 0,3 m h av 0,5-1 m l ...

Stensättning (L1942:6647)

1) Stensättning, rund. 5,5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0,2-0,8 m st. I mitten en grop, 2 m diam och0,5 m dj. Runt kanten ...

Stensättning (L1943:7577)

1) Stensättning, röseliknande rund, 6 m diam och 0,5 m h. Utgörsav lätt övermossade stenar 0,4-0,6 m st. Tydlig kantkedja med jämn yttre begränsning, ...

Stensättning (L1964:5516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1977:9643)

1) Röse, 21 m diam och 1,6 m h. De mestadels vittrade kalkstenar na är intill 0,5 m st med inslag av gråstenar, 0,3-0,4 m st. Öve rtorvad kant, möjli...

Stensättning (L1975:504)

1) Stensättning? rest av sannolikt rund, 8 m diam och 0,5 m h. Ö vertorvad. Mot kanten av anl finns 7 st gråstenar 0,8-1,6 m st. 7 m SV om nr 1 är 2) ...

Stensättning (L2016:3682)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2011:2291)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0,4 m h. Fyllning av 0,3-0,7m st stenar vari enstaka större 0,9-1,5 m st ingår. I SV mittpartiet, ett block 0,8 m ...

Stensättning (L1986:3820)

Stensättning, närmast rund, 4 m diam och 0,3 m. Fyllning av 0,2 - 0,4 m st stenar. I SÖ kanten är ett block, 1,5 x 1 m st (NNÖ - SSV) och 0,7 m h.

Stensättning (L1958:778)

1) Stensättning, oregelbunden närmast kvadratisk? 9x9 m (N-S) och0,5 m h. Fyllning av 0,2-0,6 m st stenar i regel 0,3-0,4 m st.Ställvis tendens till k...

Stensättning (L1983:4980)

Stensättning, rund, 12 m diam och 0.6 m h. Övertorvad med talrika0.3-0.5 m st stenar i ytan. Mittblock 3x2 m st h av 0.5-1.3 m lstenar, delvis kantstä...

Stensättning (L1977:2930)

1) Stensättning?, rund, 3 m i diam och 0,15 m h. Delvis övertorv ad fyllning av 0,1-0,3 m st gråstenar. Beväxt med 4 små enbuskar. 2 m S 30cg Ö om nr ...

Stensättning (L1978:9976)

1) Röse, närmast rund, 24 m i diam och 2 m h. Gråstenarna är 0,2 -0,5 m st. I röset förekommer ett 10-tal gropar, varierande mella n 1-3 m i diam och ...

Stensättning (L2004:4509)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och 0.5 m h. Övermossad fyllningav 0.5-1 m st stenar. I mitten ett block, 3 m st och 1 m h.4 m NNV om nr 1 är2) Stens...

Stensättning (L1969:142)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1941:584)

1) Stensättning rund ca 2-3 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0,3-0,5 m l. Kantkedja synlig i S och Ö, ca0,5 m h, av 0,5-0,9 m l...

Stensättning (L1956:2519)

1) Stensättning rund, 11 m diam och 0,25 m h. Delvis övertorvadfyllning av 0,1-0,25 m st kalkstenar samt kalkstensgrus. Rest avkantkedja i NNV-NV och ...

Stensättning (L2011:8557)

1) Stensättning, kvadratisk?, 6x6 m st (N 30cg V-S 30cg Ö) och 0,3 m h. Humustäckt fyllning av stenar, vanligen 0,4-0,9 m st, destörsta i mittpartiet....

Stensättning (L1977:2292)

Stensättning, rund, 7 m i diam och 0,4 m h. Övertorvd med i ytan enstaka synliga gråstenar. Spår av kantkedja i Ö och S, 0,3 m h, av 0,3-0,4 m l gråst...

Stensättning (L1967:3643)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0.4 m h. Övermossad med i ytan talrika stenar, 0.2-0.4 m st. Gropigt mittparti inom en yta, 2 mdiam och 0.3 m dj. ...

Stensättning (L2010:2579)

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0,1-0,2 m st. Skärvsten framkommer måttligt vid provstick under torv...

Stensättning (L1953:7789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1976:9949)

Stensättning, närmast rund, 5,5 m i tvärmått och 0,3 m h. Överto rvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,7 m st. I SÖ och N kanten sa mt utanför NÖ delen...

Stensättning (L2003:2138)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan talrika 0.2-0.5 m st stenar. I NV rest av kantkedja,0.2-0.3 m h av 0.4-0.9 m l stena...

Stensättning (L1964:7395)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1985:8556)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2012:5364)

Stensättning, rund, 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad fyllning av 0,3-0,5 m st stenar. Kantkedja av 0,4 m st stenar. Flack. Rundad. - - Lämningen kund...

Stensättning (L1940:9517)

Stensättning, närmast rund, 4 m diameter, 0,4 m h, av 0,2-0,5 m st stenar, kantkedja, 0,3 m h, av 0,5-0,7 m st stenar.