Textilindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för textilframställning eller -bearbetning.
Textilindustri (L1978:3584)

Lintork, lokal benämning brötugn, rektangulär, 3x2,5 m (ÖSÖ-VNV) och intill 0,7 m h, kallmurar, ingrävd i backslänt. ÖSÖ sidan öppen. I VSV delen är e...

Textilindustri (L1978:8007)

Lintorkningsanläggning, rektangulär, 2 x 1 m (Ö-V). Begränsas i N och i S av flyttblock. Mellan dessa är enkelmurar av kallmurade stenar, 0,2 - 0,5 m ...

Textilindustri (L1970:241)

Linbasta, rest av eldstad, 2x5x1,5 m (Ö-V), 0,5 m h av en flata hällar 1,2 m l, 0,7 m br, 0, 2 m tj och därpå 0,4-0,6 m st stenar. Öppning fr Ö, 0,2 m...

Textilindustri (L2021:7268)

Linbastugrund, 7x6 m (ÖNÖ-VSV), ingrävd i backen mot Ö. Väggarna är 1-1,5 m h och 0,5-0,8 m br, kallmurade, av 0,25-0,6 m st stenar. Längst in i Ö är...

Textilindustri (L1979:7972)

Lintork, 5x1 m (Ö-V) och intill 0.2-0.8 m h, delvis kallmurad. I N är jordfast block.

Textilindustri (L2019:2025)

Ullspinneri, inom ett område av ca 120×17-48 m (NV–SÖ), bestående av 3 husgrunder varav 1 med spismursröse och källargrund. Husgrunderna är 5-10×4-8 ...

Textilindustri (L2020:4369)

Linbasta 9x5 m (NV-SÖ), ingrävd i sluttning intill 2 m dj. Kallmurade väggar av 0,2-0,5 m st stenar. Enligt boende i området är detta en linbasta. Ing...

Textilindustri (L2020:9127)

Linbastu, svåravgränsad, ca 6 x 5 m (NNÖ-SSV). I mitten är ett spisröse, 3 x 3 m, 0,4 m h.

Textilindustri (L1978:4501)

Lintork, rektangulär, 2,5x1,4 m (ÖNÖ-VSV), anlagd invid VSV sidan av ett jordfast block, 1,2 m h. Övriga sidor utgörs av kallmurar, intill 1,2 m h.

Textilindustri (L1952:1694)

Lintorkningsanläggning, sk snugga, rektangulär, 2x1 m (NNÖ-SSV), med 1,3 m h och 0,2 m br kallmurade väggar. Ligger mot ett jordfast block.

Textilindustri (L1973:8180)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1982:2834)

Lintorkningsgrop, 3x2 m (Ö-V), 0,3 m h och 1 m dj. Kallmurade väggar av 0,3-0,6 m st stenar.

Textilindustri (L1978:5887)

Lintork, rektangulär, 3x1,5 m (NNV-SSÖ) och intill 1,6 m dj. Kallmur på alla sidor.

Textilindustri (L1961:7321)

Linbastu, innermått 3,5x3 m (NNÖ-SSV) med grundmur av 0,5-1,3 m st block. Öppning i kortsidan mot NNÖ.

Textilindustri (L1948:7755)

Linberedningsplats, uppgift om. Enligt laga skifteskartor år 1837 och 1847 fanns här ett linsänke inom ett ca 80x10 m st område (Ö-V) på åns N strand....

Textilindustri (L1978:5957)

Lintork, rektangulär, 4x2 m st (NV-SÖ) och begränsas av intill 1,5 m h kallmurar.

Textilindustri (L2008:3311)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2 x 1,2 m (N-S) och 0,5 m dj, vilken avgränsas av en mycket fragmentarisk stenram av ca 0,3-0,4 m st naturstenar. Ö kan...

Textilindustri (L1955:7203)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:824)

Lintork, rektangulär, 2x1 m (Ö-V), anlagd invid S sidan av intill 1,8 m h flyttblock. I Ö, V och S begränsad av intill 0,5 m h kallmur.

Textilindustri (L1991:4414)

Linbastu, 9x6 m (NV-SÖ) och 2,2 m h.Bastun är i SÖ delen, 7x6 m (NÖ-SV) och 2,2 m h, med 1 m tj väggaroch äkta valv, av kallmurade, tuktade stenar, 0,...

Textilindustri (L1954:2600)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1982:7040)

Valkhus, uppgift om. Enligt en karta över Eskilstuna Ladugård från år 1645 har ett valkhus legat ungefär på denna plats, som tillhörde vantmakaren. In...

Textilindustri (L2008:3185)

Lintorkningsgrop, 3 x 2 m (ÖNÖ-VSV) och 1,2 m dj, bestående av kallmurad sten. N-sidan utgörs av ett stenblock, delvis eldskadat. Lämningen är delvis ...

Textilindustri (L1988:8925)

Linbastu, (?), rest av, (?), 7x5 m (NV-SÖ), med 1.3-2 m hmurrester i NV och SÖ.Beväxt med lövträd och buskar.Ett område SÖ om ovanstående är benämnt B...

Textilindustri (L1978:3738)

Linberedningslämningar, bestående av 1 husgrund och 2 lintorkar. 1) Husgrund, 5x4 m och intill 1,3 m dj kallmurar. I NV begränsad av bergklack. 3 m Ö ...

Textilindustri (L2019:3227)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 4 x 1,6 m (Ö-V) och 0,3-0,8 m h, utgörandes av en uppbyggd och kallmurad stenram av natursten och tuktad sten utefter S...

Textilindustri (L1979:4163)

Lintork (s.k. snugga), bestående av en rektangulär grop, 4x1 m och intill 0,7 m dj, med kallmurade sidor av 0,4-0,6 m st stenar. Bastan är belägen på ...

Textilindustri (L1978:9093)

Grund efter linbasta?, 5x5 m, av 0,3-0,5 m h kallmurar av tuktad sten. Den östra sidan utgörs av ett 5 m st, 3 m h flyttblock, vars lodräta sida är k...

Textilindustri (L1987:5440)

Lintorkningsanläggning, ca 5x4,5 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 stenblock, 5x2,5 m (NNÖ-SSV) och 2 kallmurade enkelmurar ut från Ö sidan av blocket om var...

Textilindustri (L1978:4932)

Lintorkningsanläggning, rektangulär, 3x1,5 m (NV-SÖ) med en inre 1,5x1 m st yta. Kallmurade väggar, 0,2-0,8 m h och 0,4-0,5 m tj, högst i SÖ och utfal...

Textilindustri (L2007:9574)

Grop, 2.3 m l (NÖ-SV), 0.9 m br och 1 m dj. Vattenfylld till 0.5m djup. Invändig träkonstruktion längs sidorna.Träkonstruktionen består av kluvna stoc...

Textilindustri (L1982:3215)

Lintorkningsgrop, 3x2 m (Ö-V) och 1,2 m dj, inre mått 2,5x1 m med kallmurade väggar, av 0,3-0,7 m st stenar. Skyltad: Bråkgrop

Textilindustri (L1978:1444)

Lintork, 3x1 m (N-S) och 0,4 m h, kallmur i N, S och Ö. V sidan utgörs av flyttblock, 4 m diam och intill 2,5 m h.

Textilindustri (L1978:4463)

Lintork, rektangulär, 3x2m (N-S) och 0,25m h. På tre sidor begränsad av raserad kallmur, i V av 0,7 m h bergkant, ovanför vilken är en 2 m l och 0,5m ...

Textilindustri (L1979:9452)

Lintork, 2x0.8 m st, anlagd invid S sidan av flyttblock, 4 m st och 0.8 m h. Övriga sidor utgörs av kallmurar. S härom är: Fossil åker med spridda, sm...

Textilindustri (L1978:2218)

Lintork, rektangulär, 3x1 m (N-S), anlagd invid Ö sidan av ett 3 m h flyttblock. Övriga sidor begränsas av 0,5-0,7 m h kallmurar.

Textilindustri (L1978:2449)

Lintork, rektangulär, 5x2 m (N-S), begränsad av kallmurar, 1 m h.

Textilindustri (L1953:4888)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1987:4356)

Linbastu, rest av, 5x3 m (NÖ-SV) och intill 0,6 m h. Kallmurade väggar.

Textilindustri (L1974:9871)

Övrigt, Bastugrund, rektangulär, 11x5 m (Ö-V), nedgrävd ca 1 m.

Textilindustri (L2023:2156)

Linsnugga uppbyggd mellan två stenblock. 3,2x2,2 m stor o 1m hög. Eldöppning i ö 0,6m bred och 0,5 m hög. Snuggan uppbyggd av 0,1-0,4 m stora kallmura...

Textilindustri (L2008:1743)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2,5x2 m st (NNV-SSÖ) och 0,5 m dj. Uppförd av 0,2-0,4 m st kallmurade naturstenar intill klipphäll i VSV.

Textilindustri (L1978:6317)

Rest av lintork, 2x0,6 m st (NV-SÖ). NÖ sidan utgörs av ett flyttblock, 3x2 m st. Endast enstaka stenar är kvar av övriga sidor.

Textilindustri (L1978:9236)

Lintorkningsanläggning , s. k. brötugn , rektangulär , ca 4x2 m (ÖSÖ-VNV) med intill 1 m h väggrester av kallmurad sten.Ugnspartiet i V är täckt av e...

Textilindustri (L1978:3407)

Lintork, rektangulär, 3x1 m (NV-SÖ), anlagd vid SV sidan av jordfast block, 2 m h. I SÖ begränsad av kallmur, 0,4 m h, och i NV av raserad kallmur.

Textilindustri (L1954:9789)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1987:8944)

Linbastugrund, 7x5 m (Ö-V), ingrävd i backsluttning. Kallmurade väggar, 1-2 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Ugn vid NÖ hörnet, 1x1 m och 0,6 m h, med äk...

Textilindustri (L1987:5620)

Lintorkningsanläggning, 2,5x2 m (NÖ-SV), oregelbundet oval. Enkel stenrad 0,3-0,4 m br och 0,3 m h. Intill och NÖ om stenblock, 3x2 m (NÖ-SV) och 1,6 ...

Textilindustri (L1978:2737)

Lämning efter linbasta. Husgrund, 8x7 m (Ö-V), delvis ingrävd i backsluttning, kallmur, 2 m h. I NV hörnet är en rektangulär lintork, 2x0,6 m, i S och...

Textilindustri (L1939:5793)

Linbastulämning, endast spisröset identifierat, närmast runt, 3 m diameter, intill 1,5 m h. Tegel synligt i ytan.

Textilindustri (L1953:9528)

Linbastu, rest av, 8x5 m (N-S), med intill 1,7 m h kallmurade väggar. I S ansluter ett öppet förrum, en s.k. "brydestuga", ca 5x2 m st. I SÖ hörnet av...

Textilindustri (L2008:1943)

Lintorkningsgrop (?), rektangulär, 2 x 1 m (N-S) och intill 0, 3 m h, uppförd på Ö sidan om större sten. Igenrasad och fylld med sten.

Textilindustri (L2009:8552)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2x1 m (SV-NÖ) och 0.9 m dj. Ö långsidan utgörs av bergskant, övriga sidor av kallmurad klumpsten.

Textilindustri (L1939:4710)

Linbastulämning i form av ett spisröse, 2 x 2 m, intill 0,3 m h. Tegelresteri i ytan och vid provstick. Linbastu enligt lokal tradition.

Textilindustri (L1953:8033)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:2604)

Lämning efter linbasta, 7x7 m (Ö-V), intill 2,5 m h kallmur av tuktad sten. I NV hörnet är spismursröse (galt). I Ö är ett förrum, avdelat av mur.

Textilindustri (L1979:9049)

Lintork, 5x1.2 m (N-S), intill 0.5 m h, 0.8 m dj, kallmurad. Nedgrävd i Ö-sluttning. Lokal benämning: "Linbrunn".

Textilindustri (L2019:5965)

Husgrund, sannolikt efter linbastu, 6 x 4 m (Ö-V) med spisröse i NÖ, 2 x 2 m, 0,5 m h, övermossat. I Ö är ett rum, 4 x 4 m, i V är grund efter en sval...

Textilindustri (L1982:6382)

Lingrop, 3,2x2,5 m (Ö-V) och 1-1,5 m dj, kallmurade väggar. N väggen något inrasad.

Textilindustri (L1940:4433)

Linbastugrund, 7,5 x 5 m (NV-SÖ), spisröse I SÖ, 3,5 x 3 m (NV-SÖ), 0,6 m h med rikligt med tegel synligt I ytan. Saknas på Häradskartan 1901, finns ...

Textilindustri (L1978:6333)

Lintork, rektangulär, 3x1,5 m (NV-SÖ), anlagd omedelbart SV om ett 2 m h flyttblock. NV och SÖ kortsidorna utgörs av 0,5-0,8 m h kallmurar.

Textilindustri (L1953:8940)

Linbastu, 7x10 m (Ö-V), kallmurad, 1 m br och 1.5 m h. I V ingång samt ett "förrum".

Textilindustri (L1953:4741)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:4282)

Linbasta, 8x6 m (NÖ-SV) och intill 2,5 m h kallmurar. Bevarade gavelrösen med ingångsöppning i SV. I S hörnet är galt, 1,5x1,5 m och 1,5 m h, kallmura...

Textilindustri (L2008:1370)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 3,5 x 1,2 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m dj. Uppförd av kallmurad sten NV om större stenblock.

Textilindustri (L1974:1472)

1. Torplämningar efter soldattorpet Svarterödjorna.Ca 25 - 30 m N om nr 1 och ca 25 m N om krök mot NV av brukningsväg är:2. Lintorkningsugn, ca 2 x 1...

Textilindustri (L1959:4836)

Textilindustri, uppgift om. Här låg delar av Gamlebo Kullens bomullsspinneri under åren 1796 -1846. Enligt laga skifteskarta 1833 och skattläggningska...

Textilindustri (L1953:8137)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1979:5822)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:7482)

Lintorkningsanläggning, 4 x 2 m (Ö-V) och 0,5 m h. Begränsas i N av berghäll 7 m l och 2 m h. I Ö respektive V utgörs begränsningen av från berghällen...

Textilindustri (L1978:5933)

Lintork, rektangulär, 3x1,5 m (NÖ-SV), på alla sidor begränsad av kallmurar, intill 0,3 m h ovan mark och intill 1,2 m dj.

Textilindustri (L1939:4952)

Linbastu, 4 x 3 m, (Ö-V), 0,8 m h, spisröset är i NÖ, runt, 2,5 m diameter

Textilindustri (L1953:4979)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1982:1040)

Lintorkningsgrop, 2x1 m (Ö-V) 0.4-0.7 m dj. Uppbyggd av 0.3-0.8 m st stenar.

Textilindustri (L1979:7556)

Lintork, 2.5x1.5 m, anlagd invid V sidan av bergkant, övriga sidor begränsas av ca 1 m h kallmurar, delvis fyllda med röjningssten.

Textilindustri (L1959:4850)

Textilindustri, uppgift om, ca 70 x 50 m (ÖNÖ-VSV). Här låg delar av Gamlebo Kullens bomullsspinneri under åren 1796 -1846. Enligt laga skifteskarta 1...

Textilindustri (L1955:7301)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1971:5671)

Rest av linbastu bestående av spisröse 2x1,5 m (Ö-V) 0,4 m h av 0,2-0,6 m st stenar. Runt spisröset är en förhöjning ca 3x3 m vilket troligen är grund...

Textilindustri (L1941:600)

Linrötningsgrop, 3x2 m (VNV-ÖSÖ) och ca 1 m dj. Vall kring V-S-Ö kanten, 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m h. Kallmurade väggar av 0,3-0,5 m st stenar. Så gott...

Textilindustri (L1978:1080)

Lämning efter linbasta, 9x8 m (Ö-V), ingrävd i backslänt, kallmurar, intill 1 m h. Enligt markägaren en linbasta.

Textilindustri (L1954:3593)

Linbastu, helt ingrävd i mindre moränbacke, 8x6 m i inre mått (VNV- ÖSÖ), 1,2 m h och 1 m tj väggar av kallmurade 0,2-0,6 m l stenar. Ingång i ÖSÖ. Sk...

Textilindustri (L1978:1519)

Lintork, rektangulär, 2,5x1 m (NNÖ-SSV), i N och S kantställd sten, 0,6 m h, resp. kallmur, 0,6 m h. I V av flyttblock, intill 2,5 m h. Blocket krafti...

Textilindustri (L1974:5303)

Lingrav, 3 m l, 1.3 m br (S-V) och 0.8 - 1.2 m dj. Kallmurad av 0.1 - 0.5 mst stenar.

Textilindustri (L1982:964)

Lintorkningsgrop, 3x2 m (N-S) och 0.8 m dj. Kallmurade väggar av 0.2-0.5 m st stenar. I N och Ö kanterna en vall, 1 m br och 0.2 m h.

Textilindustri (L1978:1959)

Linbasta. Husgrund, 7x6 m (Ö-V) och intill 1,8 m h, kallmur. I SV hörnet är eldstadsröse - galt, 1,5x1,5 m st och 0,8 m h.

Textilindustri (L1979:9334)

Husgrund, 4.5x3 m (ÖNÖ-VSV) och intill 1.5 m h, kallmurad. Ingrävd i slänt. Linbasta (?). NÖ om grunden är fossil åkermark med flertal odlingsrösen.

Textilindustri (L1939:4463)

Linbastu, svåravgränsad, . Spisröset dock väls synligt, 2 x 1,5 m (NV-SÖ).Tegel påträffat vid provstick.

Textilindustri (L2008:2675)

Lintorkningsgrop, 2,2 x 1,6-2 m (NNV-SSÖ) och 0,4-0,5 m h, bestående av en 0,5 m br, något utrasad, stenram av natursten anlagd mot stenblock i ÖNÖ.

Textilindustri (L1986:4583)

Linbasta , 15x5 m (Ö-V), bestående av själva bastun i V delen och ett öppet förrum, den s.k. brydestugan i Ö delen. Bastudelen är 8x5 m (Ö-V) med inti...

Textilindustri (L1978:9294)

Lintork, 2x1 m (Ö-V), intill 1 m dj, kallmurade väggar. Öppning i V.

Textilindustri (L2008:8267)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2,4 x 1,2 m (NNÖ-SSV) och 0,4-0,6 m dj ned till förnabotten. Utefter kortsidorna i NNÖ och SSV samt långsidan i VNV är ...

Textilindustri (L1953:4493)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L2008:4738)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 1,5 x 0,9 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m dj. Kring kanten är en ställvis kallmurad stenram, 0,5-0,6 m br och 0,3-0,5 m h. VNV si...

Textilindustri (L1978:5548)

Lintork, rektangulär, 4x1,5 m (N-S), begränsad av intill 0,7 m h kallmur.

Textilindustri (L1987:2937)

Linbastu, 6x5 m (N-S), med intill 3.5 m h kallmurade väggar. I SV delen finns rester av en eldstad, öppen mot S. Byggd på 1600-talet, restaurerad 1967...

Textilindustri (L1979:8156)

Linbasta, 7x7 m (utv. mått), ca 1.8 m h, galt i SÖ hörnet, kallmurad.

Textilindustri (L1974:1443)

Byggnad annan, Linbasta, rest av, bestående av en otydlig husgrund, 8x4 m (NÖ-SV). I S änden ett härdröse?.

Textilindustri (L1940:2987)

Linbastu, uppgift om. Enligt uppgiftslämnare fanns på platsen tidigare Söderby bys gemensamma linbastu. På platsen är idag en åker i träda. Inga lämn...

Textilindustri (L1979:8249)

Lintork, 3x2 m (NV-SÖ), anlagd invid SÖ sidan av ett flyttblock, 4 m st och 2.5 m h. Övriga sidor utgörs av kallmurar, 0.5-0.8 m h.

Textilindustri (L1978:8372)

Lintork, rektangulär, 4x1 m (N-S), begränsad av 0,8-1,3 m h kallmurar samt i V av en lodrät bergsida, Berghällen är kraftigt elpåverkad.