Tomtning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter byggnad i form av vallar eller murar kring golvyta i marknivå eller med försänkt golvyta.
Tomtning (L1969:7346)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:649)

1) Tomtning (?) (eller skyttevärn), oval, 5x2.5 m, stenvall i entill flera rader, 0.5-1 m br och 0.3-1 m h i ett till fleraskift. Högre i SÖ mot stran...

Tomtning (L1970:7149)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:1779)

Tomtning, delundersökt, med en bottenplatta, 7x6 m st med väggar, ca 1 m br och 1 härd. Fynd av en stor mängd ben, rödgods, flinta och slagg. Kol 14C-...

Tomtning (L2012:1737)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:8488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:4719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:7999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:1869)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:6188)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:4644)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:4036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:4266)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:6993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1992:3710)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:3430)

1) Tomtning (?), oval 3.5x3 m (NNV-SSÖ) bestående av en invändigyta 2x1.2 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m dj. Plant bottenplan. Omgiven aven vall 0.5-1.5 m br o...

Tomtning (L1936:8250)

1) Tomtning, närmast kvadratisk, 5x5 m st (NÖ-SV). Den utgörs aven rensad yta, 4x4 m st som begränsas av en vall, 0.3-0.5 m broch intill 0.3 m h van...

Tomtning (L1968:4139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1987:2188)

Tomtning? oregelbunden, 5x3 m (Ö-V). I V och i N oregelbundet lagda stenar, 0,2-0,6 m stora. I Ö och i S lodrät klippvägg, 1,5-2 m hög. I Ö har 0,15-0...

Tomtning (L1935:4169)

1) Tomtning, närmast rund, 9-10 m diam, bestående av en tämligenplant liggande men ställvis ojämn klapperstenstäckt inneryta medomgivande, ställvis nå...

Tomtning (L1970:4138)

Tomtning, rektangulär, ca 5x3 m (ÖNÖ -VSV), bestående av ettbottenplan ca 4x2 m (ÖNÖ-VSV), omgivet av en vall 0.5-1 m broch ca 0.3 m h, i ÖSÖ begräns...

Tomtning (L1938:390)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:1619)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:6699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1987:2326)

Tomtning, rektangulär, 5x3 m (NNÖ-SSV) och 0,1-1 m hög, vanligen 0,3 m hög. I NNÖ och VNV är kallmurade stenrader, 0,5 m breda och 0,4-0,5 m höga. I Ö...

Tomtning (L2012:1558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:2226)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9599)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1951:8719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:2627)

Tomtning?, närmast ovalrund ca 4x4 m (VNV-OSO) frilagd övermossadhäll ca 3x3 m omgiven av en stenvall ca 1 m br och intill 0,4-0,5m h av lagda 0,2-0,8...

Tomtning (L1997:5627)

1) Röse, 6 m diam och 0.,5 m h. Stenarna är 0.1-0.3 m st. Imitten finns en grop 2 m diam och 0.4 m dj. I NV delen av rösetär ett block 3x2 m och 0,8 m...

Tomtning (L1935:3458)

1) Tomtning, närmast rektangulär, utvändigt 6x5 m (NNÖ-SSV) ochinvändigt 3.6x2.4 m. Vallen är 1-1.5 m br och 0.3-0.5 m h, av0.2-0.6 m st stenar. Öppni...

Tomtning (L1970:6424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1936:7723)

1) Tomtning, rest av, närmast kvadratisk, 3x3 m st (N-S),bestående av en rensad yta, 2x2 m st. Vallarna är 0.4 m br och0.2 m h av 0.2-0.3 m st stenar....

Tomtning (L1967:3584)

Tomtning, kvadratisk, 8x8 m, bestående av en stenvall, 0.5-0.8 mh och 1.5-2 m br, av 0.3-0.8 m st stenar. I N och V vallen är en ingång, 1 m br. Markn...

Tomtning (L1938:4728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1966:226)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:4576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:9787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9098)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1966:880)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1957:8115)

1) Tomtning, SV om en 1 m h bergsavstas (NV-SÖ), parallellt medoch på ett avstånd av 1,7 m från denna är en 2 m l enkelt lagdrad av 0,3-0,6 m st stena...

Tomtning (L1967:1657)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:8110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1979:6182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:8729)

Tomtning, osäker, uppgift om enligt tidigare inventering.

Tomtning (L1957:8470)

1) Tomtning? 3x3 m st (ÖNÖ-VSV). Den VSV väggen är 3 m l, 1 m broch 0,2 m h av 0,3-0,5 m st övermossade stenar. Den ÖNÖ väggenär 3 m l, bestående av 1...

Tomtning (L1938:2472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:3826)

1) Tomtning, närmast ovalt, 6.5x4 m st (NV-SÖ). Med ettbottenplan, 4x2 m (NV-SÖ). I SV avgränsat av bergvägg, 0.3-0.6 mh samt en 1x1 m st flat liggan...

Tomtning (L1967:4696)

1) Tomtning, närmast oval, 3x2 m st (VSV-ÖNÖ). Invändig yta, 2.5x1.5 m (VSV-ÖNÖ), i NNV, VSV och SSÖ begränsad av stenvall, 0.2-0.5m h och 0.2-0.4 m b...

Tomtning (L1935:4381)

1) Tomtning, rektangulär, 4x3.5 m (NNV-SSÖ). Bottenplan, 3x2.5 m.Vallen är 0.3-0.5 m br och 0.2-0.4 m h, av 0.3-0.5 m st stenar. 7m VSV om nr 1 är 2) ...

Tomtning (L1968:9432)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:9504)

1) Tomtning, rund, 4 m diam. Begränsad av en stenvall 0.5-0-6 m hav 0.2-0.6 m st stenar. Insidan av klapper.15 m SV om nr 1 är:2) Tomtning (?), rund, ...

Tomtning (L1970:4923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1959:5564)

1) Stensättning, närmast rund, 3,2 m diam och 0,25 m h. Fyllningav 0,1-0,25 m st stenar. Delvis kantkedja 0,2-0,25 m h av0,2-0,5 m l stenar. I V är st...

Tomtning (L1935:3711)

1) Tomtning, rektangulär, 4x3.5 m (NNV-SSÖ). Bottenplan, 3x2.5 m.Vallen är 0.3-0.5 m br och 0.2-0.4 m h, av 0.3-0.5 m st stenar. 7m VSV om nr 1 är 2) ...

Tomtning (L1966:268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:4358)

Tomtning, närmast rektangulär, 10x5 m (NV-SÖ). Omgiven av en vall, 1-1.2 m br och 0.3-0.4 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. Bevuxen meden nypon- och fyra e...

Tomtning (L1938:4953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:4448)

Tomtning, rektangulär, 7x5 m (NV-SÖ), med ett icke stenröjtbottenplan, 5x3 m (NV-SÖ), omgivet av vall, 1-2 m br och 0.5-1 mh av 0.5-1.4 m st stenar. B...

Tomtning (L1968:9369)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:8356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1960:2112)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1937:7486)

Tomtning, rektangulär, bestående av ca 10x2 m (NÖ-SV) st sänka, omgiven av 1 vall, ca 2 m br och 0,3 m h. I anläggningens S kortsida finns en 0,5 m br...

Tomtning (L1966:925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1951:8214)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:1788)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1936:8941)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1979:6485)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1966:827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1939:2325)

Tomtning, oval, 4x4 m (N-S), bestående av en invädig yta, 2,5x,,5 m och 0,4 m dj, omgiven av en vall, 0,6 m br och 0,2-0,4 m h.

Tomtning (L1968:5062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:5534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1988:1905)

1) Tomtning, ca 4x4 m st (Ö-V). I N, Ö och V, 0.3-0.4 m hstenlagda sidor samt i S den naturliga klippväggen.Beväxt med taggbuskar.Ca 35 m V om nr 1 är...

Tomtning (L1996:27)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:5284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:5061)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1959:4721)

Tomtningar, inom en yta av ca 15x15 m finns några mer eller mindre tydliga tomtningar i form av U-formade stenrader av ca 0,5 m st stenar i enkal rad ...

Tomtning (L1992:3505)

1) Tomtning KV 5x5 m bestående av en rensad yta 3x3 m omgiven aven vall 0,7-1,5 m br och 0,4 m h av 0,2-0,4 m st stenar, i SV ochSÖ är två större jord...

Tomtning (L1996:5841)

Tomtning, rektangulär, 6x4 m st (ÖNÖ-VSV). Byggd mot berg i NNV.Vällagda kallmurar i 2 rader och flera skift, 0.6 m br och0.5-0.8 m h, av 0.2-0.9 m s...

Tomtning (L2020:1848)

Tomtning, 3x3 m st, stenröjt bottenplan som begränsas av vall, 0,2-0,3 m h och 0,5 m br av 0,15-0,4 m st stenar. Saknar vall mot SV.

Tomtning (L1936:7801)

Inom ett område, 90x40 m st (NNÖ-SSV) är 2 labyrinter, 2tomtningar, 3 boplatsgropar, 1 sjömärke (kummel) och 3-4 rundagropar (skjutskåror). Labyrint...

Tomtning (L1967:80)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1948:1415)

Tomtning, rund, ca 2 m diam, omgiven av en mur, ca 1 m br och ca 0,9 m h. Över klappernivån är muren ca 0,5 m h. Öppning i S. I SV ansluter anläggning...

Tomtning (L1993:3776)

1) Tomtning, kvadratisk, 3 m i sida. Vallen är 0.7-1.2 m br och intill 0.3 m h. Stenarna är 0.1-0.4 m st. Vid tomtningens V sida ären stensamling, när...

Tomtning (L1969:9223)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:7412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:6074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:8662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1996:5315)

Tomtning, sentida.

Tomtning (L1968:9140)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1951:8030)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.