Tomtning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter byggnad i form av vallar eller murar kring golvyta i marknivå eller med försänkt golvyta.
Tomtning (L1970:5327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:3935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9140)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1936:7378)

1) Tomtning, fyrkantig, 3.5x3 m st (N-S) och 0.3 m dj. Omgiven aven vall, 0.5-1 m br och 0.2-0.3 m h. 8 större stenar, 0.5-0.7 mst i mitten som bild...

Tomtning (L1959:2349)

Tomtning, närmast rektangulär, med rundade hörn, 5x3-4,5 m (Ö-V). Uppbyggd av vallar 0,3-0,65 m och 0,9 m br. bestående av 0,2-0,8 m st stenar. Den S ...

Tomtning (L1997:5149)

1) Tomtning, rundad 3.5 m diam. Begränsas av en enradig,enskiftad, stenvall av i regel 0.3-0.5 m st rundade stenar.Vallen öppen i NÖ, ev skadad (tre s...

Tomtning (L1950:3963)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1987:2109)

Tomtning, kvadratisk, 4x4 m stor (NNV-SSÖ) och 0,3-1,2 m hög. I NNV, ÖNÖoch i SSÖ begränsas tomtningen av kallmurade stenrader, 0,5-1m breda och 0,3-0...

Tomtning (L1938:4720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:5412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1951:7892)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:7156)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1948:5639)

Tomtning, 4x2 m (NV-SÖ) 0,5 m dj, urplockad ner till häll. Vall i S, N och SV, 2 m br och 0,6 m h. begränsas i Ö av häll. Framkom vid arkeologisk utre...

Tomtning (L1956:1136)

1) Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 250 m,bildande rundade och rektangulära hägnader samt båtlänningar.Stensträngarna är ca 1 m br och ...

Tomtning (L1997:8340)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:1449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:5791)

1) Tomtning, rund, 2.5 m diam, stenvall i flera rader, 0.5 m br,0.4-0.8 m h av 0.2-0.5 m st stenar i flera skift. Ingång (?) iNÖ.21 m VSV om nr 1 är:2...

Tomtning (L1936:7765)

1) Tomtning, rektangulär, 5x3 m (N-S). Den består av en delvisrensad yta, 2x1.5 m st (N-S), som begränsas av en vall, 1.5 m broch intill 0.4 m h, av...

Tomtning (L1968:841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:5391)

Tomtning, oregelbundet oval 2.5x2 m st (N-S). Byggd mot berg i V.Murarna i ett till flera rader och ett till två skift, 0.6-0.8 mbr ovch 0.25 m h av u...

Tomtning (L1968:8734)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:7899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:6620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:5772)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:3728)

1) Tomtning, oregelbundet oval, 4x3 m (NNÖ-SSV). Bottenplan, 3x1.7m (NNÖ-SSV). Vallen är 0.5 m br och 0.2 m h, av 0.2-0.8 m ststenar. I NNV utgörs beg...

Tomtning (L1966:869)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1987:2362)

Tomtning, invändigt 2x2 m stor, naturlig. Begränsad av 0,5-2 m hög bergvägg i SO, NO och NV samt av enstaka stenar i SV. På klippväggen i Ö var spår a...

Tomtning (L1992:4220)

1) Tomtning, närmast rund, 5 m diam. Vallen är 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h, av helt övermossade stenar. Innanför vallen är en fördjupning, 2.5 m diam o...

Tomtning (L1939:9685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:5137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1936:7646)

Tomtning, närmast rektangulär, 4x3 m (Ö-V). Den består av en delvis rensad yta, 3,5x2,5 m st, som begräsas av en vall, 0,3 m br och 0,2 m h, av stenar...

Tomtning (L1987:2290)

Tomtning? Kvadratisk ca 3x2 m stor. Utgörs av en till synes röjd yta som i N och V begränsas av ca 0,4-0,6 m höga bergskanter, samt i S och Ö av natur...

Tomtning (L1960:1548)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:7489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:4346)

Tomtning, kvadratisk, 5x5 m. Omgiven av en vall, 0.6-1 m br och 0.3-0.6 m h av 0.3-1 m st stenar. S sidan är mycket dålig. Stenarnai N sidan är tämlig...

Tomtning (L1967:4111)

Tomtning, närmast kvadratisk, 5x5 m, omgiven av en vall, 0.7-1 mbr och 0.4-0.6 m h, av intill 1.8 m l stenar. Begränsas i VSV av bergvägg.

Tomtning (L1948:1415)

Tomtning, rund, ca 2 m diam, omgiven av en mur, ca 1 m br och ca 0,9 m h. Över klappernivån är muren ca 0,5 m h. Öppning i S. I SV ansluter anläggning...

Tomtning (L1966:351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1978:9659)

Tomtning, 3m diam. Vall intill 1 m br, 0,5 m h, av 0,3-1 m st stenar.

Tomtning (L1970:6372)

Tomtning, närmast rund, 5 m diam, bestående av ett bottenplan 3.2m i diam, omgivet av en vall, 0.8-1 m br, 0.7 m h av 0.5-0.7 mst klumpstenar samt i S...

Tomtning (L1970:4489)

1) Tomtning, oregelbunden kvadratisk, 4.5x4.5 (ÖNÖ-VSV),bestående av ett kvadratiskt bottenplan, 2.5x2.5 m, omgivet aven vall, 1.5-2 m br och 0.6 m h ...

Tomtning (L1938:7737)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1959:1534)

Tomtning. Rund med cirka 2 m ytterdiam. Vallen består av blocksten med fraktion mellan 0,4x0,4 och 0,5x0,6 m. Golvytan består av mindre svallad sten o...

Tomtning (L1939:9816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1992:3394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:5515)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:2473)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9435)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:5532)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:3773)

1) Tomtning, närmast rund, 5 m diam. Omgiven av en vall, 1-2 m br, 0.3-0.6 m h, av 0.2-0.8 m st stenar.20 m ÖSÖ om nr 1 är2) Tomtning, rektangulär, 8x...

Tomtning (L1996:3355)

1) Tomtning, rundad, 5.5x5.5 m st. Stenvall i flera rader ochskift, 0.6-1 m br och 0.7-1.5 m h, av 0.1-1 m st stenar ochblock, kantiga och rundade. An...

Tomtning (L1970:6828)

Tomtning, 5 m diam, bestående av ett bottenplan, 3 m diam, omgivet av en vall, 1-1.5 m br och 0.2 m hav 0.2-1 m st stenar. I NV ansluter tomtningen ti...

Tomtning (L1938:2391)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:7318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:8427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1937:683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:1832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:6557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1992:3921)

Tomtning, närmast rund, 4 m diam. Vallen är 1 m br och 0.1-0.2 mh, av 0.2-0.5 m st stenar. Innanför vallen är en grop, 2 m diam och 0.3 m dj.

Tomtning (L1969:7085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:6719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:1992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:9598)

Tomtning, totalt, 6x6 m (ÖNÖ-VSV), inre mått 4x4 m, bestående aven stenvall 0.6-1 m hoch 0.8-1 m br. Stenarna är 0.2-0.3 m st, ISV och NÖ utgörs vägga...

Tomtning (L1935:3377)

1) Tomtning, närmast oval, 9.5x6.5 m st (NÖ-SV) med ettbottenplan, ovalt, 4.5x2.5 m st (NÖ-SV) omgivet av en vall,1.5x2 m br, 0.3-0.5 m h av vanligen ...

Tomtning (L1970:4854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:5228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:7336)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:6736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:7805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:8760)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1966:187)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:2175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L2005:7766)

Tomtning, närmast rektangulär, 3x2 m (N-S), bestående av en stenröjd yta cirka 1,5x1,5 m st. Den stenröjda ytan är omgärdad av kallmurade väggar, 0,5 ...

Tomtning (L1939:8987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1978:9646)

Tomtning, 3 m diam. Ansluter till bergrygg i N. Vall intill 1 m br, 0,7 m h, av 0,4-1 m st stenar.

Tomtning (L1969:7026)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:4703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1978:2199)

Tomtning, närmast fyrsidig, 4x4 m. I Ö, V och S begränsad av intill 0,6 m h kallmurar, av 0,5-0,7 m st stenar i 2-3 skift, upplagda på och mellan jord...

Tomtning (L1996:1620)

1) Område 140x40-100 m (N-S) med tomtning och båtlänningarbestående av:1) Tomtning, oval 3x2, st (Ö-V) byggd mot två st 1.7 m st block iN. Stenvall i ...

Tomtning (L1997:8564)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9104)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:7636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:8132)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9914)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1979:6539)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1959:8677)

1) Tomtning 3,5x3,5 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h. Bestående av 1rum, 2,5x2,5 m st. Väggarna är byggda av 0,2-0,4 m st. Delvisövermossade stenar. SÖ vägge...

Tomtning (L1979:4646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L2020:1852)

Tomtning, 5x4,5 m st (NNV-SSÖ), stenröjt bottenplan som begränsas av vall, 0,5-0,8 m h och 0,8-1 m br av 0,15-0,5 m st stenar. Saknar vall mot VSV. Lä...

Tomtning (L1968:491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1939:9656)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1979:6750)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:7252)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L2017:1850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:7414)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:5540)

1) Tomtning (stenhägnad), 3x2 m, bestående av en stenvall, delviskallmurad, 0.2-0.3 m br och 0.2-0.5 m h av 0.2-0.5 m st stenar.I N och Ö ersätts sten...

Tomtning (L1978:9650)

Tomtning, rektangulär 4x1,5 m (ÖNÖ-VSV). Vall intill 1,5 m br, 0,5 m h, av 0,4-1 m st stenar.

Tomtning (L1969:7025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:5011)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.