Tomtning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter byggnad i form av vallar eller murar kring golvyta i marknivå eller med försänkt golvyta.
Tomtning (L1970:5229)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:3430)

1) Tomtning (?), oval 3.5x3 m (NNV-SSÖ) bestående av en invändigyta 2x1.2 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m dj. Plant bottenplan. Omgiven aven vall 0.5-1.5 m br o...

Tomtning (L1969:7156)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1987:2335)

Tomtning, rektangulär, 7x4 m (NNÖ-SSV) och 0,2-0,6 m hög. I NNÖ, ÖSÖ och i SSV är kallmurade stenrader, 0,5 m breda och 0,2-0,3 m höga, av 0,2-0,4 m s...

Tomtning (L1966:908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1996:2733)

1) Tomtning, rundad, fragmentarisk bevarad med mur i flera skifti V, 0.8 m h. Inne i tomtningen är en liten redskapskista.40 m VNV om nr 1 är:2) Tomtn...

Tomtning (L1992:2262)

Tomtning, närmast rund, 6 m i diam, bestående av en rensad yta3x2,5 m omgiven av vall 1-1,5 m br och 0,6 m h av 0,1-1 m ststenar. Öppning i V 1 m br, ...

Tomtning (L1937:9837)

Tomtning, kvadratisk, 7 x 7 m, bestående av en stenvall, 1 - 2 m br och 0,1 - 0,2 m h, som omger en försänkning, ca 5 x 5 m i vars mitt det är en eldp...

Tomtning (L1988:1905)

1) Tomtning, ca 4x4 m st (Ö-V). I N, Ö och V, 0.3-0.4 m hstenlagda sidor samt i S den naturliga klippväggen.Beväxt med taggbuskar.Ca 35 m V om nr 1 är...

Tomtning (L1968:1194)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:4345)

1) Skåre, i form av en böjd vall, 3 m l (N-S) 0.5 m br, 0.3 m hav 0.2-0.5 m st stenar lagda i ett till två skikt. 34 m SÖ om nr1 är 2) Skåre, i for...

Tomtning (L1936:7560)

1) Tomtning, närmast njurformad, 4x3 m (NÖ-SV), bestående av tvårum. Det N rummet är rektangulärt, 2x1 m (NV-SÖ) med öppning iNV, och det S oregelbu...

Tomtning (L1978:8432)

Tomtning, anlagd i bergskreva, närmast rektangulär, 3,5x2,5 m (NO-SV), i NV-SV begränsad av en vinklad, 3 m l stenrad av 0,5-1 m st stenar. Övriga sid...

Tomtning (L1987:2362)

Tomtning, invändigt 2x2 m stor, naturlig. Begränsad av 0,5-2 m hög bergvägg i SO, NO och NV samt av enstaka stenar i SV. På klippväggen i Ö var spår a...

Tomtning (L1978:2366)

Tomtning, rektangulär, 8x4 m (NNÖ-SSV). I SSV begränsad av kallmur, 0,6 m h, av 0,6-0,9 m st stenar i två skift, i VNV av en rad stenar, 0,9-1,2 m st ...

Tomtning (L1968:2095)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:8367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:1869)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:995)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1987:1579)

Tomtning? närmast kvadratisk, 3,5x3,5 m (N-S). I V lagd oregelbunden stenrad, 0,5-1 m bred och intill 0,35 m hög, bestående av 0,2-0,7 m stora stenar....

Tomtning (L1939:8986)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:8039)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1936:8941)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1966:331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:3372)

1) Tomtning, kvadratisk ca 4x4 m (Ö-V) bestående av en invändigyta 2x2 m (Ö-V). Närmast plant bottenplan. Omgiven av en vall iV-S-Ö 1-1.5 m br och 0.1...

Tomtning (L2013:2510)

Tomtning, ca 5x3 m och 0,5 m hög. Belägen strax Ö om tomtningen Möja 102. (RAÄ dnr 329-2106-2006).

Tomtning (L1966:302)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1957:8728)

1) Tomtning, oregelbunden och bestående av 1 rum. Yttermåtten är3,6x3 m (NV-SÖ). Invändigt mått är 2,3x3,1 m (NV-SÖ). Tomtningenbegränsas av klippavsa...

Tomtning (L1967:2185)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1996:27)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1949:3552)

Tomtning 4 x 4 m st med ett 3 x 2 m st (Ö-V) inre rum. Uppbyggd av en 1-1,5 m br och 0,6 m h vall av 0,3-0,6 m st stenar. 2 m Ö om finns ett stolphåls...

Tomtning (L1978:8208)

Tomtning, rektangulär, 5x4 m (Ö-V). I S, Ö och V är intill 0,6 m h, 1-1,2 m br vallar med delvis bevarad kallmur. Begränsningen i N utgörs av en 0,8 m...

Tomtning (L1938:5010)

Tomtning, rektangulär, 5,5x4 m (NV-SÖ) med ett bottenplan, 3x3,5 m omgivet av vall, 0,5-1 m br, 0,2-0,5 m h av 0,3-0,5 m st stenar samt i NV ett block...

Tomtning (L1935:3696)

1) Tomtning, oregelbunden, närmast V-formad, 4.5x1-3 m (NNÖ-SSV).Bottenplan, 3x1-2.5 m. I V avgränsat av vall, 1 m br och 0.1-0.2m h, av vanligen 0.2-...

Tomtning (L1935:9115)

Tomtning, rektangulär, 4.5x3 m (Ö-V), med ett bottenplan, 3.2x2 m(Ö-V), omgivet av en vall, 0.3-1 m br och 0.2-1 m h, av vanligen0.2- 0.6 m st stenar,...

Tomtning (L1987:2336)

Tomtning, kvadratisk, 4x4 m (Ö-V) och 0,2-0,5 m hög. Begränsningen utgörs av kallmurade stenrader, 0,5-1 m breda och 0,2-0,5 m höga, av 0,1-0,5 m stor...

Tomtning (L1997:6077)

1) Tomtning, 3x2 m (NNV-SSV). Byggd mot berg i ÖNÖ. Murarna iflera rader och skift, 1 m br och 0.4-1 m h av 0.2-0.8 m ststenar. Invändigt sten och ört...

Tomtning (L1936:9705)

1) Tomtning, rektangulär 5.5x4.5 m (NV-SÖ) bestående av eninvändig yta 3x2 m och 0.3 m dj. Närmast plant bottenplan.Omgiven av en vall 1-1.5 m br och ...

Tomtning (L1968:4956)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1966:886)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1959:9763)

1) Tomtning, 7x4 m (NÖ-SV) och 0,5 m h. Består av 1 rum 5x3 m(NÖ-SV), väggarna är 1-1,5 m br av 0,4-1,4 m st stenar ochblock. Dörröppning åt V, beväxt...

Tomtning (L1969:5534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:4207)

1) Tomtning, rektangulär, 6x4.5 m (VNV-ÖSÖ). Bottenplan, 3x2 m(VNV-ÖSÖ) och 0.1-0.3 m dj. Vallen är 0.5-1 m br och 0.1-0.3 m h,av 0.2-0.7 m st stenar....

Tomtning (L1970:7271)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:9709)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9625)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:8492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1979:6393)

Tomtning, rektangulär, 7x4 m (NNÖ-SSV) och 0,05-0,25 m h, av i långsidorna vanligen 0,2-0,6 m st stenar och i kortsidorna 0,5-0,7 m st stenar. Röjd.

Tomtning (L1968:9728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1959:30)

Tomtning, närmast kvadratisk, 2,8x3,3 m st. Den utgörs av en hästskoformad stenmur i S, V och N, anlagd mot en klippkant i Ö. Stenmurens är i S 0,7 m ...

Tomtning (L1978:7688)

Hyddgrund, fyrsidig, 4x4 m (N-S), bestående av stenrad/stenvall, delvis i kallmur, 0,3-0,6 m h, av 0,4-0,8 m st stenar. I vallen ingår några 1-1,3 m s...

Tomtning (L1966:935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1979:8955)

Tomtning, rektangulär, 5x3 m (Ö-V), begränsas i Ö-N-V av en rad stenar, 0.5-0.7 m st och 0.2-0.3 m h, i N och Ö ställvis i två skift.

Tomtning (L1968:9089)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1950:3145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:1271)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1959:9677)

1) Tomtning, rektangulär, 4,8x4,5 m st (VNV-ÖSÖ). Vall synlig iVNV-NNÖ-ÖSÖ, 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m h av 0,2-0,5 m st stenar,delvis övermossade och l...

Tomtning (L1967:4655)

1) Tomtning, närmast oval, 9x4 m (NÖ-SV), bestående av en invändig yta, 6x3 m (NÖ-SV), omgiven av en vall, 1.5-2 m br och 0.5-1 m h, av 0.4-0.8 m st s...

Tomtning (L1968:9536)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:3757)

1) Tomtning, närmast kvadratisk, 4x4 m (NÖ-SV) med ettbottenplan, 3x2.5 m (NÖ-SV), i NÖ avgränsad av bergvägg, 1 m h,övrigt av vall, 0.5-1 m br, 0.2-0...

Tomtning (L1997:5960)

Tomtning (stenhägnad), oregelbundet fyrsidig, 3x2 m, bestående aven stenvall, 0.5-0.8 m br och 0.2-0.4 m h av 0.2-0.5 m ststenar. I NV ingår ett 2 m h...

Tomtning (L1970:6557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:4719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:5834)

1) Tomtning, rundad, ca 4 m st. Delvis ingrävd i sluttningen.Murarna i en till flera rader och flera skift, 0.6-1 m br ochupp till 1.5 m h av 0.3-1 m ...

Tomtning (L1935:3889)

1) Tomtning, närmast rektangulär, 6x3 m (N-S) med ett bottenplan,5x2 m i ÖNÖ avgränsat av häll, 0.5-1 m h och 4 m l i övrigt avvall, 0.5-1 m br, 0.2...

Tomtning (L1970:7009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:5370)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:6076)

1) Tomtning, 2x2 m, NNÖ-SSV, stenvall i en rad i upp till treskift, i huvudsak 0.6 m st stenar. Block i V 2 m br, 1.7 m h.Ingång i N invid blocket. Vä...

Tomtning (L1938:5481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:5257)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L2020:1847)

Tomtning, 4x3 m st (NV-SÖ), stenröjt bottenplan som begränsad av vall, 0,5 m br och 0,3-0,5 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Saknar vall mot SV. Lämningen ...

Tomtning (L1968:9688)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1938:7998)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1966:330)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1969:6650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1995:8280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1966:256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:4329)

Tomtning, dubbel, rektangulär, 9x4-5 m (N-S). Två bottenplan,varav det i N är 3x2 m (N-S) och 0.1 m dj, omgivet av vall, 1 mbr och 0.2-0.3 m h, av van...

Tomtning (L1968:4325)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1970:6629)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:9987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1936:7561)

1) Tomtning, rund, 1.5 m diam. Den utgörs av en rund svagtsluttande flat hällyta, 1 m diam, som begränsas av en stenringbestående av 13 stycken stenar...

Tomtning (L1978:9645)

Tomtning, 5 m diam. Vallar intill 0,6 m h, 1 m br av 0,4-0,1 m st stenar. Delvis öppen mot N och havet.

Tomtning (L1969:9691)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1997:9655)

1) Tomtning, rund, 4 m diam. Begränsad av en stenvall 0.5-0-6 m hav 0.2-0.6 m st stenar. Insidan av klapper.15 m SV om nr 1 är:2) Tomtning (?), rund, ...

Tomtning (L1938:1759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1992:2505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1935:4106)

1) Tomtning, närmast rektangulär, utvändigt 6x5 m (NNÖ-SSV) ochinvändigt 3.6x2.4 m. Vallen är 1-1.5 m br och 0.3-0.5 m h, av0.2-0.6 m st stenar. Öppni...

Tomtning (L1935:4048)

1) Tomtning, närmast oval, 9.5x6.5 m st (NÖ-SV) med ettbottenplan, ovalt, 4.5x2.5 m st (NÖ-SV) omgivet av en vall,1.5x2 m br, 0.3-0.5 m h av vanligen ...

Tomtning (L1996:5966)

1) Tomtning, rundad, 2 m diam. Byggd mot ett 1.5 m st block i Ö.Stenvallar i 1 rad och 1-2 skift, 0.5 m br och 0.4-0.7 m h av0.5-1.0 m st sten.Invändi...

Tomtning (L1992:981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1968:8529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tomtning (L1967:3789)

1) Tomtning, rektangulär, 8x7 m (Ö-V). Omgiven av en vall, 1-1.5m br, 0.3-0.6 m h, av 0.2-0.8 m st stenar. S sidan utgörs av bergvägg.2 m NNÖ om nr 1...

Tomtning (L1997:6026)

Tomtning (?), uppgift om, ej återfunnen vidrevideringsinventeringen 1989. I göteborgsinventeringenbeskriven som stenkrets, 3-4 m diam, bestående av en...

Tomtning (L1966:828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.