Vägmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Stenar, skyltar eller stolpar uppsatta vid allmän väg som avståndsmarkeringar eller med skriftliga uppgifter om bl.a. avstånd till en viss plats t.ex. om avståndet till närmaste gästgiveri, stad etc.
Vägmärke (L1974:2080)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1954:3679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1953:5085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1950:5352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2007:6020)

Väghållningssten, granit, 0.4x0.3 m st (N-S) och 5 cm tj. Istenens ovansida är inskriften:OSM/1907 (över en pil som pekar åt vänster)Anvisad av Alf So...

Vägmärke (L1994:5112)

Kilometerstolpe, granit. Inhuggen text: 22.

Vägmärke (L1961:7617)

Milstolpe, grå kalksten, 1,1 mh, 0,5 mbr (85 - 285 gon) och 0,16 mtj, med rundat topparti. På S sidan är under Karl XII:s kröntanamnchiffer inskriften...

Vägmärke (L2000:602)

Kilometerstolpe, 0.3 m h, 0.2 m br (NV-SÖ) och 0.15 m tj.Inskrift:3Siffrans höjd 13 cm.Revidering 1993: Utan anmärkning.

Vägmärke (L1965:258)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2015:8960)

Milstolpe, granit, 1,1 m h 0,5 m br (N 20cg V-S 20cg Ö) och 0,2 mtj vid basen. Avsmalnade uppåt, rundad upptill. På V sidaninskrift med 0,04-0,07 m h ...

Vägmärke (L1983:5322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1965:1293)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2001:6802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1976:5134)

Milstolpe, kalksten, 1,15 m h 0,33 m br vid basen, (ÖNÖ-VSV) 0.2 2 m upp till nedrundad överdel och 0,1-0,13 m tj. I den åt SSÖ vä nda sidan är testen...

Vägmärke (L1997:685)

Väghållningssten, 0.5 m h, 0.25 m br(NNV-SSÖ) och 0.17 m tj, rektangulärttvärsnitt. På den ÖNÖ sidan ärinskriptionen: N1\SANDSE\RED.På den SSÖ sidan: ...

Vägmärke (L2001:6370)

Milstolpe, järn, 1.2 m h, 0.6 m br vid basen och 0.02 m tj.Avsmalnande uppåt, rundad överdel. På den mot SSV vända sidan ärinskrift under Dalarnas krö...

Vägmärke (L1963:6796)

1) Väghållningssten, av grå kalksten 0,35 m h, 0,35 m br och 0,15m tj med inskriften mot S: 1/4 M T L ÖDEG. M.P 7 m 173 gon om nr1 är nu 2) Väghålln...

Vägmärke (L2001:2779)

Väghållningssten, av gråsten, 0.42 m h, 0.47 m br och 0.15 m tj (ÖNÖ-VSV).Placerad N om gammal vägsträckning (Ö-V). Stenen är försedd med följande ins...

Vägmärke (L1953:37)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1980:263)

Kilometerstolpe, av gjutjärn, ca 1 m h, bestående av en 22.5 cmbr och 12.5 cm h och 1.5 cm tj gjutjärnsplatta, fastnitad vidett ca 1 m h stöd av två s...

Vägmärke (L1963:8691)

1) Väghållningssten, av skärgrå granit, liggande, 0,36 m h, 0,33m br och 0,2 m tj. På ena sidan är inom nerhugget fält texten:"1563" Invi...

Vägmärke (L1944:521)

Väghållningssten, gråsten, ca 0.6x0.5 m (Ö-V) och 0.25 m tj.Avsmalnande uppåt, rundad överdel. Inskrift på den mot N vändasidan enligt skiss nedan:502...

Vägmärke (L1974:479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2012:4652)

Postament (milstolpe, numera förkommen) endast postamentet återstår. Det är av sten, 0,45 m h och 2,40x2 m. Milstolpen var, enligt raä:s inv 1946, av ...

Vägmärke (L1955:9491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2007:579)

Milstolpe, av grå granit, 0.8 m h och 0.4 m br (SÖ-NV) och 0.1 mtj. Postament kvadratiskt, 1.5x1.5 m (SÖ-NV) och 0.6 m h. Kallmurat.Se skiss i invente...

Vägmärke (L2001:8646)

Väghållningssten, uppgift om.Enligt uppgift från Alf Hedfors, 65 år, Prästhyttan, skall en väghållningssten ha funnitsungefär vid den markerade platse...

Vägmärke (L1936:3044)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1956:3995)

1) Milstolpe av sandsten, 1,15 m h, 0,47 m br (NV-SÖ) o ch 0,1 mtj, överdelen är skodd med kopparplåt. Text:1/4 mil 1737.Milstolpen är inmurad i stödm...

Vägmärke (L1990:9621)

Väghållningssten, av grå sandsten, med rundad avslutning,0.5x0.3x0.1 m st, avslagen. Huggna inskriptioner på bäggesidor:A ? A 5 \ No 2 \ MK P S \ N o ...

Vägmärke (L2008:1996)

Väghållningssten (?), granit, 1 m h, 0,4 m br vid basen (NV-SÖ) och 0,4 m tj. Avsmalnande uppåt. Stenen placerad NÖ om äldre vägsträckning men saknar ...

Vägmärke (L2007:6671)

Milstolpe, kalksten, 1 m h, 0.45 m br (N-S) och 0.1 m tj. Rundadtopp. På Ö sidan är inskriptionen:1/2/MIL/1767Postament, 2x2 m (N-S) och 0.7 m h. Kall...

Vägmärke (L2000:3683)

Milstolpe, tuktad gråsten, 0.8 m h, 0.35-0.4 m br (VNV-ÖSÖ) och0.08 m h. Avsmalnande uppåt, spetsad upptill. På den mot S vändasidan inskrift: 1 \ 4Po...

Vägmärke (L1983:4001)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2017:1897)

Postament till milstolpe, sönderfallet 1,70x1,40 m stort, 0,5-0,7m h, byggt av 0,6-1,0 m st stenar. Milstolpen är borttagen.

Vägmärke (L1963:6015)

Väghållningssten, huggen gråsten, 0,54 m h, 0,61 m br (360-160cg)och 0,30 m tj. Åt 260cg är inskriften: "marboge wäg " .

Vägmärke (L2006:2733)

Milstolpe, järn, 1 m h, 0.3 m br (V-Ö) samt 0.05 m tj. InskriftenS:1/4/MILStenen är fastsatt i postament av sten, kvadratiskt, 1.7x1.7 m och0.7m h. St...

Vägmärke (L1966:5688)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1965:3049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1991:8580)

Milstolpe, kalksten, ca 1.4 m h, 0.6 m br vid basen och 0.12 mtj. Profilerat överstycke. På ena sidan är inskriptionen: 1/4 /M. Postament av sten, 2....

Vägmärke (L1991:2859)

Milstolpe, 1.2 m h, 0.6 m br (N-S) och 0.18 m tj, avsmalnandeuppåt. Profilerat överstycke. På V sidan är inskriptionen underAdolf Fredriks krönta namn...

Vägmärke (L2014:3836)

Milstolpe, 58-85 cm st 18 cm tj. Stående i stenkummel 2-2,40 m st0,4 m h. Inskrift:J:J:GYLLENBORG LANDSHdg.Toppen skadad.

Vägmärke (L1970:6554)

Milstolpe, kalksten, 0.8 m h, 0.35 m br vid basen (N-S) och 0.04 mtj. Profilerat överstycke. På Ö sidan är följande text:1/4 MIIL ...

Vägmärke (L1951:1421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1959:8740)

1) Rest sten, borttagen. Enligt 1944 års inv skall på angivenplats finnas en rest sten 0,25x0,2x0,85 m st, vilken bedömts somev vägmärke. Vid 1978 års...

Vägmärke (L1974:1021)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1961:3868)

Vägvisarsten grå granit, 1,2 m h och 0,4x0,4 m tj. Inskrift motSSV: "III SKARA III FLOBY" Inskrift mot ÖSÖ: "I FALKÖ...

Vägmärke (L1950:4651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2004:9522)

1) Väghållningssten, 0.4 m h, 0.2 m br (NÖ-SV) och 0.15 m tj.Ovansidan och den SÖ sidan är flata, de övriga är oregelbundna.På den SÖ sidan är inhugge...

Vägmärke (L1988:1274)

Väghållningssten, granit, 0.35 m h, 0.26 m (N-S) br och 0.14 m tjmed välvd överdel. På stenens V sida är inhugget:N R \ N = 18.Stenen är placerad dire...

Vägmärke (L1962:7105)

Väg- hållningssten, 0,45 m h. 0,55 m br. N-S och 0,15 m tj. vidbasen. Stenen är av hård bergart (diabas ?) och något ojämthuggen. Snett över stenen fr...

Vägmärke (L1989:2674)

Väghållningssten, gråsten, 0.5 m h, 0.3 m br och 0.1 m tj. Påstenens N bredsida finns några kraftigt vittrade bokstäver avvilka ett ca 0.1 m h I varit...

Vägmärke (L1935:8617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1963:4725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1959:26)

Väghållningsinskription i berg utmed grusväg. Inskriptionen är indelad i två paneler, åt S och åt V. Inskriptionen åt S är 0,4x0,35 m st och lyder: 2...

Vägmärke (L2014:7387)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1997:9898)

Väghållningssten, granit, triangulärt tvärsnitt, 0.6 m h,0.6 m br (VNV-ÖSÖ) och 0.1-0.2 m tj. Inskriften vetter åt SSV:BACKAGÅRD.Ägaren till Backagård...

Vägmärke (L1972:2489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1974:1904)

Milstolpe, järn, 0.63 m h, 0.19 m vid basern (NNV-SSÖ) och 0.02 mbr. Ingjuten inskription: CXIVJ14MIL1835Milstolpen är mycket rostig och kanterna är d...

Vägmärke (L1955:258)

1) Enligt uppgiftslämnare, har här varit postament för milstolpe.Nu är här en 0,4 m h stenmur. 2) Den milstolpe som har varit ipostamentet är nu 8 m Ö...

Vägmärke (L1956:9216)

1) Väghållningssten, enligt uppgift från ortofoto från 1980 årsinventering.

Vägmärke (L1970:6928)

Väghållningssten. Se inventeringshandlingarna.

Vägmärke (L1954:2308)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1974:505)

Väghållningssten, granit, 0,5 m h, 0,4 m br och 0,12 m tj. Text: No 54 GRYTÅS

Vägmärke (L2007:363)

1) Väghållningssten, granit, 0.33x0.2 m och 0.33 m h. På V sidanär en kvadrat inhuggen, 7x7 cm.42 m NNÖ om 1 är:2) Väghållningssten, granit, 0.33x0.25...

Vägmärke (L1978:2871)

Väghållningssten, granit, 0,35 m br, 0,2 m tj och 0,6 m h. Inhuggen inskrift, målad med svart färg: HALAHULT 3/64

Vägmärke (L1962:2461)

Milstolpe kalksten, 1,2 m h. 0,42 m br. vid basen och 0,17 m tj.Inskrift under krona ifylld med svart färg: 1/4 MIIL Postament avsten, kallmurat, kvad...

Vägmärke (L2017:9829)

Milstolpe, grå kalksten, 1,29 m h, 0,54 m br vid basen och 0,28 mbr upptill (NNÖ-SSV) och 0,20 m tj. Postament, 1,60x1,50 m,NNÖ-SSV, 0,5 m h, beståend...

Vägmärke (L1943:5482)

Väghållningssten, 0,8 m h, 0,3 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. På N sidan finns inskriptionen: N.4 ÄNSTA EB CB" Se skiss iboken!

Vägmärke (L1997:5494)

Vägvisare av sten, 0.66 m h, 0.35 m br och 0.34 m tj. Rakasidor, närmast kvadratisk genomskärning och nästan raktavhuggen topp. Inskrift på den S sida...

Vägmärke (L1978:8034)

Tillägg 2020-06-08: Inskriptionen är: NO 7 / UA / AOS / 423 / MT / (pil) Äldre beskrivning: Väghållningssten, 1 m h, 0,4 m br vid basen (NV-SÖ), avsm...

Vägmärke (L2022:6588)

Milstolpe, granit, 0,65 m h, 0,40 m br (NÖ-SV) och 0,14 m tj. På SÖ sidan står: 1/4 M. Står i ett postament, 1,5x1,5 m (NV-SÖ) och 0,35-0,45 m h, av 0...

Vägmärke (L1972:6863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1975:1403)

Milstolpe, kalksten, 0,84 m h, 0,43 m br vid basen (N 10cg V-S 1 0cg Ö) och 0,18 m tj. Avsmalnande uppåt, spetsig överdel. På den mot V vända sidan är...

Vägmärke (L1942:5528)

1) Milsten, kalksten, ca 1 m h och ca 0,6 m br. Sockeln är 0,65 m h, 0,6 m br och 0,25 m tj. Själva milstenen har ursprungligen varit mycket högre (tr...

Vägmärke (L2016:7590)

Milstolpe, grå granit, nu 1 m h, 0,3-0,5 m br och 0,1 m tj medprofilerad bas, avsmalnande uppåt och med ? avslagen topp. PåV sidan är den fragmento...

Vägmärke (L1959:6726)

1) Väghållningssten, 0,5 m h, 0,15 m br (NNÖ-SSV) och 0,15 m tj,av tuktad gråsten. På VNV sidan är inskriptionen: IRM, S:N.185<. Årtalet är delvis und...

Vägmärke (L1951:4339)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2006:1660)

Milstolpe, järn, 1 m h och 0.3 m br vid basen, avsmalnande uppåt.Inskrift:1/4 \ MIL.Postamentet är 1.1x1.1 m (N-S) och 0.8 m h, av kallmurad sten. Påp...

Vägmärke (L1966:2679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1974:8884)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Vägmärke (L1988:4355)

1) Milstolpe, sandsten, 0.9 m h, 0.55 m br och 0.15 m tj.Avsmalnande uppåt med rundad överdel. Spår efter vittradprofilering i sidornas överkant. N si...

Vägmärke (L1944:224)

1) Väghållningssten, 0.77 m h, 0.43 m br och 17 cm tj medinskription, delvis otydlig: \NO?\PO OLSON\ HÅKSBY\>--->\.Stenens inskription är vänd mot V o...

Vägmärke (L1961:4725)

Milstolpe, kalksten, 1,3 m h, 0,45 m br och 0,1 m tj. Inskrift åtS under krönt namnchiffer: "1/4 MIIL" Postament, kallmuratrektangulärt, 1,8x1,4 m (Ö-...

Vägmärke (L1980:5345)

Väghållningssten, av huggen granit, 0.6 m h, rektangulärgenomskärning, 0.5x2.5 vid basen, rundad upptill. Jordfast.Inskrift: N2 / 32, 33, 34 / T. A. C...

Vägmärke (L2009:2946)

Väghållningssten, kalksten, 0,65 h, 0,4 m br (80cg-280cg) och 0,13 m tj. Avrundad överdel. På N sidan är texten i djuprelief."No 966 5 1/8 MTL CARLSHO...

Vägmärke (L1961:9474)

Väghållningssten, gråsten 0,3 m h. 0,3 m br (N-S) och 0,1 m tjrundad överdel. På den mot vägen och Ö vettande sidan är texten:256, pil åt vänster unde...

Vägmärke (L1964:3455)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2005:2436)

Milstolpe, gråsten, 1 m h, 0.4 m br vid basen och avsmalnandeuppåt och 0.1 m tj.Inskription åt S:1/4/MIL/1767Kallmurat postament av 1.5x1.5 m (N-S) oc...

Vägmärke (L1970:7614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1991:2446)

1) Väghållningssten(?), 0,6 m h, 0,4 m br och 0,13 m tj, med rundad överdel. I SÖ sidan är inskriptionen: R---e.S---kd.5 m NNÖ om nr 1 är2) Väghållnin...

Vägmärke (L1965:4133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1965:5037)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1973:2714)

Milstolpe, 1.2 m h, 0.58 m br vid basen och 0.15 m tj. Avsmalnande uppåt med spetsig överdel. På NNÖ sidan under Gustav III:s namnchiffer inskriften:1...

Vägmärke (L2003:1080)

Väghållningssten, grå granit, 0.7 m h, 0.2 m br (Ö-V ) och0.1-0.18 m dj. I den åt N vända släthuggna sidan är inhugget:5 \ 6Stenen lutar starkt åt SÖ....

Vägmärke (L1967:3227)

Vägmärke, halvmilsstolpe, kalksten, 1.25 m h, 0.45 m br och 0.1 mtj. På SV delen är texte 1/2 \ M. Lutar 20 grader åt NÖ. Skadat gråstensfundament, 2x...

Vägmärke (L2002:2234)

Väghållningssten. Av granit, 0.55 m h, 0.3 m br och 0.15mtj.Inskrift mellan två motsatta pilar:318 \ 319

Vägmärke (L1951:3932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1998:7817)

Milstolpe, gjutjärn, 0.5 m h, 0.3 m brvid basen och 0.2 m br vid toppen. Inskriftpå den mot NÖ vettande sidan:1/4\MIL\(krona)\Hallands\län\1847.Postam...

Vägmärke (L2004:6531)

1) Milstolpe, järn, 0.8 m h, 0.37-0.42 m br (N-S) och 5 cm tj. PåÖ sidan står:1/420x8 cm i 0.5 cm relief. Milstenen vilar på ett kallmuratstenfundamen...