Vägmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Stenar, skyltar eller stolpar uppsatta vid allmän väg som avståndsmarkeringar eller med skriftliga uppgifter om bl.a. avstånd till en viss plats t.ex. om avståndet till närmaste gästgiveri, stad etc.
Vägmärke (L1976:7830)

Milstolpe, kalksten, 1,3 m h, 0,4 m br vid basen, avsmalnande up påt, och 0,15 m tj. Den mot SÖ vettande sidan har följande text i upphöjd relief:"1/2...

Vägmärke (L1981:8608)

Milstolpe, uppgift om. Enligt Örebro läns inventerings- och fotoregister för milstolpar. Platsen är markerad på Top. Corp. kartan 1850 / generalstaben...

Vägmärke (L1974:4297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1964:2672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1974:1463)

Väghållningssten, 0.4 m h, 0.4 m br och 0.2 m tj.Inskrift: MICKELSBYGGETI29 M

Vägmärke (L1961:9718)

Väghållningssten, 70 cm h, 27 cm br, 16 cm tj med inskrift: 80, första siffran skadad (se skannat inventeringsboksuppslag för avbildad del av första s...

Vägmärke (L1955:1395)

1) Milstolpe, kalksten, avslagen 0,2 m från basen, 0,25x0,1 m st.Av inskriften i negativ relief återstår endast: MIL. Stenen ståri ett 1,1x1,1 m st, 0...

Vägmärke (L2012:8963)

Milstolpe, granit, ca 1,05 m h, 0,35 m br vid basen, ca 0,25 m br vid toppen och ca 0,15 m tj. Milstolpen har spetsigt sadeltaksformad överdel. På mil...

Vägmärke (L2012:1186)

Milstolpe, granit, 0,8 m h och 0,25 m i sida med kvadratiskt tvärsnitt. Inskrift mot ÖNÖ: stenen lutar 50cg mot S. Postament: ca2,0x2,0 m och 0,3 m h ...

Vägmärke (L1952:8110)

Väghållningssten , 3-sidig form, 0,6 m h, 0,4 m br ( NNV-SSÖ) och 0,2 m tj. På Ö sidan är inskriptionen : No 361 VFARSAG På NÖ sidan är inskriptionen...

Vägmärke (L1964:5995)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1962:5333)

Vägvisarsten kalksten, 1,3 m h. 0,54 m br. vid basen, uppåtavsmalnande och upptill tvärhuggen, 0,12 m tj. Stenen lutarobetydligt åt N40°V. Inskrift på...

Vägmärke (L2014:4043)

Borttaget vägmärke. Ej återfunnet. Troligen under dumpmassor frånvägbygge. Ungefärlig plats markerad med x på kartan.

Vägmärke (L1973:527)

Milstolpe, gråsten. Överdelen avslagen och försvunnen, nu 0.5 m h, 0.4 m br vid basen och 0.12 m tj. Avsmalnande uppåt. Texten påmålad i svart färg: 1...

Vägmärke (L1974:6677)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1985:7783)

Milstolpe av gjutjärn, 1.3 m h, 0.5 m br och 0.02 m tj.Avsmalnande uppåt och upptill spetsad. Inskription på Ö sidan:\OPPUNDA\ HÄRAD\¿ MIL\ FRÅN.\ FLO...

Vägmärke (L1966:3802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2006:1824)

Milstolpe, postament till, rest av, 1.5x1.5 m och 0.3-0.7 m h av0.1-1.5 m st, främst tuktade stenar. Fundamentet är kraftigtraserat, varav några stena...

Vägmärke (L1962:2202)

Milstolpe, kalksten, 1,2 m h, 0,5 m br (56-256 gon) och 0,11 m tj.Upptill avrundad. På SÖ sidan är under Karl XII:s kröntanamnschiffer texten: 1/2 MI...

Vägmärke (L2012:8960)

Väghållningssten av granit, 1,1 m h, 0,43 m br (390cG-190cg) och0,3 m tj. På stenens Ö sida är följande text inhugget och imålat:"No 287" S...

Vägmärke (L1963:9978)

Milstolpe, kalksten, 1,6 m h, 0,6 m br och 0,1 m tj. Inskriftunder Karl XII:s krönta namnchiffer: " I MIIL 1 7 0 7" Postamentav sten, kallmurat, kvadr...

Vägmärke (L2010:604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1973:1699)

Milstolpe, sandsten, 0.65 m h, 0.47 m br vid basen, toppen avslagen, 0.1 m tj. Saknar inskrift.Postament av kallmurad gråsten, 1.8x1.8 m st (NNÖ-SSV) ...

Vägmärke (L1953:6631)

Milstolpe, granit, 1,2 m h och 0,5x0,4 m (NNV-SSO). På den VSV sidan står i djuprelief: 2 / MIL / AO / 1820 Milstolpen står direkt i marken.

Vägmärke (L1968:4948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1961:5857)

Milstolpe, sandsten, 1,4 m h, 0,63 m br (N 15cg Ö-S 15cg V) 0,15m tj. Vetter mot Ö. Inskrift under krona och namnchiffer:"1 MIIL 1707" Står på p...

Vägmärke (L1954:7170)

Milstolpe, borttagen. Inga rester efter postamentet.

Vägmärke (L1951:5214)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1973:8404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1977:2393)

Väghållningssten, gråsten, 0,5 m h, 0,3 m br vid basen och 0,1 m br vid toppen. Stenen har kvadratisk genomskärning.

Vägmärke (L1997:1156)

1) Milstolpe, gjutjärn. Övre delen avslagen.Kvarvarande delen är 0.47 m h, 0.28 m br (NV-SÖ)och intill 0.02 m tj. Kvarvarande text på den motSV vettan...

Vägmärke (L1938:6687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1994:6927)

Kilometerstolpe, granit. Inhuggen text: 9.

Vägmärke (L1985:8981)

Milstolpe för, i närheten av den markerade platsen har tidigareen milstolpe (se RAÄ 47) varit belägen. Inga lämningar avpostament finns idag kvar.

Vägmärke (L1963:8784)

Milstolpe, kalksten, 1,1 m.h., 0,44 m.br. (85-285 gon) och 0,13m.tj. Avrundad överdel. Åt SSÖ : 1/4 MIIL Postament,kvadratiskt, 1,7 x 1,7 m. och 0,3 ...

Vägmärke (L1999:3428)

1) Milstolpe, av järn, 1.05 m h, 0.54 m br och 0.02 m tj, medinskrift under Dalarnas krönta landskapsvapen:1/4 \ MIL \ 1801Postament av slaggsten, 1.1...

Vägmärke (L2016:2290)

Milstolpe, kalksten, 1,25 m h, 0,30-0,55 m br, 0,2 m tj.Avsmalnande uppåt spetsad upptill. Postament, Kallmurat. 2,2x2,2m (Ö-V), 1 m h. Stenarna är 0,...

Vägmärke (L2011:7857)

1) Milstolpe, röd kalksten, 1,1 m h (1,5 m h med sockel) intill0,55 m br och intill 0,15 m tj. Huggen med rundad överdel. Inhugget med djup relief stå...

Vägmärke (L1990:190)

Vägvisarsten, 0.67 m h, 0.5 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0.15 mtj med rundad topp. På VNV sidan är inskriften: WÄGEN / TILL /SÖSDALA På ÖSÖ sidan ...

Vägmärke (L2000:5387)

Milstolpe, huggen granit, 1.22 m h, 0.5 m br vid basen (NNÖ-SSV)och 0.16 tj.Avsmalnande uppåt med spetsig överdel. På den åt V och vägen vändasidan, u...

Vägmärke (L1965:7087)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1974:8929)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1972:6553)

Minnessten, milstolpe, granit, 1.3 m h, 0.65 m br (Ö-V).Avsmalnande uppåt. Huggen inskription på den N sidan. Postament,1.3x1.3 m, 0.2 m h av stenar, ...

Vägmärke (L1967:9518)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1951:4328)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1964:8402)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1967:9146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1963:1864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1956:8486)

Milstolpe, gjutjärn, 0,65 m h 0,3 , br vid basen och 0,15 mupptill (SV-NÖ) samt 0,02 m tj. På NV sidan är texten: 1/4 MIL1813. Postament 2x2 m och 0,5...

Vägmärke (L1960:1878)

1) Väghållningssten, granit, 0.35 m h, 0.25 m br (Ö-V) och 0.17 mtj. Inskription mot S: A.L. 31/108 B.Y. samt en vågrätt liggande"pil" med spetsen åt ...

Vägmärke (L1973:2645)

Milstolpe, borttagen. Kalksten, 0.95 m h, 0.45 m br vid basen och0.16 m tj.Avsmalnande uppåt och upptill avrundad. PÅ SÖ sidan inskriften:14MILPostame...

Vägmärke (L2012:735)

1) Väghållningssten, kalksten 0,8 m h, 0,3 m br (20cg-220cg) och0,15 m br. På den VNV sidan är text. Se boken. 1,5 m 20cg om nr1 är 2) Väghållningsste...

Vägmärke (L1948:4242)

Väghållningssten av grå granit, 0,25x0,1 m st och 0,6 m h. Flat ovansida. Inskription saknas.

Vägmärke (L2010:6726)

Väghållningssten, grå granit, 0,75 m h, 0,45 m br (N-S) och 0,15-0,25 m tj. På sidan vettande åt V är inskriften: "No 2627\BÖTTESTATORP\6229,5 M". Ste...

Vägmärke (L1966:3767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2010:6200)

Milstolpe, rödgrå kalksten, 1,1 m h, 0,5 m br och 0,15 m tj. Avsmalnande och med rundbågig avslutning uppåt. Inskrift i djuprelief på Ö sidan:"1/4 MIL...

Vägmärke (L2011:9995)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2002:2895)

Kilometerstolpe av gråsten, kvadratisk, 1 m h och 0.25 m isida. På sidorna åt (NÖ-SV) och (SV-NV), 0.15 m från toppen ettgult fält, 0.1 m h med siffra...

Vägmärke (L1962:3421)

1) Milstolpe, sandsten, 1,5 m h, 0,6 m br (130-330cg) och 0,15 mtj. Inskrift (under Carl :S krönta namnchiffer): "I MIIL 1707" Postame...

Vägmärke (L2011:9625)

Milstolpe, ek 1,9 m h, 0,15 m br (10-210cg) och 0,15 m tj. På Ösidan är skrivet med djup relief imålat med rött:"1 3/4 MIL T L! Se skiss i boken! ...

Vägmärke (L1965:6742)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1963:313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1950:1014)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1940:2876)

Väghållningssten(?), 1,7 m h, 1,1 m br (NNÖ-SSV) och 0,45 m tj. Plan fram- och baksida. Baksidan ställvis vittrad. Stenen är stöttad av mindre stenar,...

Vägmärke (L1936:5000)

Milstolpe, uppgift om. Enligt Allan Wedin (född 1924), Lungvik,har på platsen stått en milstolpe invid den gamla landsvägen.Vid revideringsinventering...

Vägmärke (L1976:7536)

Väghållningssten, kalksten, 0,5 m h, 0,35 m br (NV-SÖ) och 0,2 m tj. Avrundad överdel. Inskrift på den mot NÖ vända sidan: "FRANS DEGERMAN / 3/1024 mt...

Vägmärke (L1963:2816)

Milstolpe, kalksten, 1,26 m h, 0,43 m br (NNÖ-SSV) och 0,1 m tj. Inskriptionen vetter mot SSÖ. Text under Karl XII:s krönta namnschiffer: 1/4 MiiL. Po...

Vägmärke (L2000:651)

Milstolpe, gråsten, 0.6 m h, 0.35 m br vid basen samt 0.2 m tj.På V sidan är texten:1 \ --- \ M I L \ 1863.Ett trekantigt stycke i övre delen avslaget...

Vägmärke (L2006:1339)

Milstolpe, grå granit, 0.8 m h, 0.32 m br (V-Ö) vid basen ochavsmalnande uppåt, samt 0.1 m tj. I S sidan är inskriften som ärifylld med svart färg: 1/...

Vägmärke (L1961:3659)

Vägvisarsten, kalksten, 1,2 m h 0,45 cm bred och 8 cm tjock.Inskription: Norra wägen Till Tohlsiö Östra Till LIDKÖPING SÖDRATill Mellby och wästra Til...

Vägmärke (L1990:2433)

Vägvisarsten, ca 1,3 m h (varav 0,8 m synligt ovan postamentet),0,6 m br vid basen och avsmalnande uppåt och 0,1-0,15 m tj (NÖ-SV). Stenens text:BIÄRU...

Vägmärke (L1957:6059)

1) Väghållningssten, tuktad granit, 0,3 m h, 0,20 m br (ÖNÖ-VSV),0,1 m tj. Stenen lutar 45 grader åt SSÖ. Inskriptionen omges aven ram 0,15x0,11 m. Te...

Vägmärke (L1965:2383)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1954:457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1951:853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1999:388)

Postament till milstolpe. Av milstolpen återstår endast en hög avrektangulära slaggstenar. Beväxt med ung lönn och högt gräs.

Vägmärke (L1997:5371)

Väghållningssten, 1.1 m h, 0.45 m br (N-S) och0.3 m tj. På Ö sidan är texten:No IMÅLIARP1819_____A.K.S.På S sidan är texten:No 6FIELIEMEFlyttad från u...

Vägmärke (L2013:2728)

Väghållningssten. I samband med särskild utredning år 2004 påträffades 1 väghållningssten, 0,8 m h, 0,4 m br och 0,2 m tj. Text: Söderby 1/1 M6 (?). S...

Vägmärke (L1954:1297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1966:5908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2010:8285)

Kilometerstolpe, granit, 0,9 m h, 0,3 m br och 0,25 m tj. På denmot vägen vända sidan är inhugget i djup relief: "15"Se bild i boken. Sif...

Vägmärke (L1959:8977)

1) Milstolpe av tuktad, gråaktig kalksten med profileratöverstycke . 0,54 m h, 0,34 m br (NNÖ-SSV) och 0,17 m tj. På Vsidan är texten 1/4 MIL 1866. Po...

Vägmärke (L1966:8603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2004:9353)

Väghållningssten, 0.25-0.4x0.25 m st (NÖ-SV) och 0.6 m h, avgråsten. Stenens långsida är flat och har inskription:I B 48 \ P A S \ K BFörmodligen är s...

Vägmärke (L1990:8173)

Milstolpe, sandsten, 0,8 m h, 0,5 m br vid basen och 0,1 m tj.Avsmalnande och rundad upptill. På ÖNÖ sidan är följande text:1/4 M. Se skiss i inventer...

Vägmärke (L1964:4298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1944:1884)

Milstolpe, gjutjärn, 0.75 m h, 0.4 m br vid basen, 0.36 m br vidtoppen och 0.05 m tj, med rundad topp. Milstolpen är lös ochlutar kraftigt bakåt. Insk...

Vägmärke (L1944:1226)

1) Väghållningssten, 0.5 m h, 0.5 m br och intill 0.2 m tj. Avflathuggen gråsten. Ingen inskrift.40-80 m nÖ om 1 på bergskrön är2) Klapperstensfält, c...

Vägmärke (L1963:4046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1975:17)

Milstolpe, kalksten, 1,1 m h 0,36 m br (NNÖ-SSV) vid basen. Avsm alnande uppåt, avrundad överdel, 0,21 m tj vid basen och 0,15 m u pptill. I den åt ÖS...

Vägmärke (L1988:1786)

1) Milstolpe, granit, 1 m h, rund, 0.3 m i diam upptill och 0.5 mi diam nedtill med spetsig överdel. I V sidan är inskriften:1/4 MILPostament av grani...

Vägmärke (L2012:6394)

Milstolpe, röd kalksten, 1,15 m h, 0,45 m br (NÖ-SV), avsmalnande uppåt och 0,12 m tj. Rundad överdel. Vid basen ett smalt hålkäl och nederst en vulst...

Vägmärke (L2013:1237)

Plats för milstolpe, ungefär vid den med x-markerade platsen. Nuväg på platsen. Milstolpen bör ha varit första 1/4 mil somStockholm. T

Vägmärke (L1950:5808)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L1985:8108)

Milstolpe, gjutjärn, 0.9 m h, 0.4 m br vid basen (Ö-V) och 0.04 mtj. Avsmalnande upptill och avrundad. På den S sidan är underkrona texten:1 \ MIL \ 1...

Vägmärke (L1980:264)

Plats för kilometerstolpe, ej återfunnen vid inventeringen 1982.

Vägmärke (L2012:930)

1) Väghållningssten 0,5 m h, 0,25 m br och 0,15 m tj. Inskription mot SSÖ: "1/2 GARBO PB". Se text i boken. Stenen står ostadigt i marken 4 m 90cg ...

Vägmärke (L2006:1985)

Väghållningssten, gråsten, 0.6 m h, intill 0.3 m br och intill0.2 m tj. Inskription mot NNÖ vilken lyder: IIS\IHS.Stenen står på ursprunglig plats.Se ...

Vägmärke (L1963:4051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vägmärke (L2007:847)

Milstolpe, skiffer, 0.86 m h, 0.33 m br vid basen (NÖ-SV) och 0.05m tj. Avrundad upptill. Mot NV under kunglig krona ärinskription: 1/4/MIL Postamente...