Viste

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar vilka är ett resultat av bosättning. Avser lämningar i norra Sverige från främst medeltid och historisk tid.
Viste (L2021:6444)

Viste, ca 120x 70 m (NÖ- SV), bestående av 6 kåtatomter, varav 2 ovala, 2 runda, 1 oregelbunden och 1 kvadratisk. De ovala kåtatomterna är 4-7x 5-6 m...

Viste (L1995:2878)

Vid inventering inom projektet Nordarkeologi 10 juni 1974 registerades på platsen 1 rengärde, 4 kåtor samt 2 häbbren, "byggda i denna generation". I ...

Viste (L1995:2586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:7065)

Viste. Vid arkeologisk inventering år 1989 påträffades 2 kåtaplatser bestående av 2 tältringar samt 1 härd. Tältring, oval, 5,8x5,6 m (NV-SÖ). Härd, o...

Viste (L1994:827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:4915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:1672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:6821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:9038)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:8065)

Viste, bestående av 6 härdar. Härd, närmast rektangulär, 1,1x0,7 m (NÖ-SV). 4 synliga kantstenar, övriga kännbara, 0,05-0,3 m l, 0,05-0,2 m br och in...

Viste (L1994:4028)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:7090)

Viste, bestående av 2 härdar. Dessa är ovala, ca 1x0,8 m st. (RAÄ dnr 413-1837-1998)

Viste (L1995:5459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1946:3286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:7371)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:2619)

1)Stensättning(?), oval, 2.5x1.5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 8 flata, skarpkantiga stenar,0.25-0.4 m st, lagda i kanten. Övermossad.20 m SÖ om nr 1 är:2...

Viste (L1934:1740)

Viste, ca 5x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 härdar. Härd, oval, 1,1x0,7 m (NV-SÖ) och 0,1-0,2 m h, av kring kanten ett 10-tal helt till delvis övermoss...

Viste (L1995:4262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1935:3786)

Viste, uppgift om. Enligt uppgiftslämnaren utnyttjades området runt hans fastighet av samer under vinterhalvåret som renbetesland fram till ca 1900. D...

Viste (L1937:4287)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1947:298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:3182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1939:8510)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:2506)

Viste, 20x15 m (NV-SÖ), bestående av 2 härdar, varav båda är rektangulära. Den NV härden är närmast rektangulär, 1,5x0,8 m (N-S), bestående av en ste...

Viste (L1993:575)

Viste, plats för. Enligt uppgiftslämnaren skall på angiven plats ha funnits ett viste. Vid inventeringstillfället 1990 påträffades endast en koncentra...

Viste (L1995:2571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:4731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1937:1601)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1937:185)

Viste, uppgift om. Enligt traditionen har vid Valträsksjöns N vik funnits ett sameviste som använts under vår- och höst. En same "Ortamasen" (= O.Toma...

Viste (L1995:4503)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:8142)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:591)

Plats för lappviste?, enligt 1949 års fornminnesinventering. Vidinventeringstillfället 1985 kunde inga lämningar efter lappviste inom angivet område l...

Viste (L1938:9184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:8303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:2036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:9242)

Boplats 20x2 m (NV-SÖ), bestående av 2 ovala härdar. Härdarna är 1,1-1,35x0,7x0,8 m (NNV-SSÖ) och 0,1-0,15 m h med 9-11 synliga kantstenar 0,1-0,4 m s...

Viste (L1992:9093)

Boplats, 5x2 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 ovala härdar med ett avstånd på 1,5 m mellan. Härdarna är 1,2-1,25x0,65-1 m (N-S) med 11-12 synliga kantstena...

Viste (L1994:3695)

Boplatsområde, delundersökt, ca 400x25-50 m (Ö-V), bestående av 1 kåtatomt, 7 kokgropar, 1 härd och 2 förvaringsgropar. Samtliga lämningar förutom här...

Viste (L1995:6452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:9062)

Boplats, 15x2 m (NNÖ-SSV) bestående av 2 härdar, 11 m ifrån varandra. 1 härd är oval och 1 är närmast oval, den senare ligger i SSV delen av området. ...

Viste (L1992:9144)

Boplats 3 m (Ö-V), bestående av 2 härdar. Härd i Ö närmast rund, 0,9 m diam, bestående av ett 20-tal, delvis skärviga stenar, helt frameroderade. Här...

Viste (L1995:4311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:5406)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:7469)

Viste, bestående av 4 härdar. Härd, oval, 1,2x0,8 m (NÖ-SV). 7 synliga kantstenar, 0,1-0,5 m l, 0,05-0,2 m br och 0,05 m h. Sondning visade mycket ri...

Viste (L1995:2348)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:1128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:8819)

Viste, ca 15 x 7 m (NNV-SSÖ). Inom angivet område är 1 härd och 1 kåtatomt. Härden är oval, 0,9 x 0,7 m (NV-SÖ) och intill 0,1 m h. Kåtatomten är oval...

Viste (L1995:2218)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:2311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:3829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1945:302)

Viste, ca 40x10 m (NV-SÖ), bestående av kåta, husgrund och stensatt grop. Kåtan, förfallen, 5 m diam, bestående av en ringformig vall, 0,5 m br och 0,...

Viste (L1994:1681)

Område med förvaringsanläggningar, kåtatomt och härd (viste), ca 80x40 m (N-S). Förvaringsanläggning bestående av ett 15-tal upprättstående flata sten...

Viste (L1992:9106)

Boplats, 12x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 härdar, 9 m ifrån varandra. 1 härd är oval 1 härd är oregelbunden. Den ovala härden är 1,4x0,8 m (NNÖ-SSV) ...

Viste (L1995:6313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:9083)

Boplats, 65x10 m (N-S), bestående av 4 härdar, med ett inbördes avstånd av 13-20 m. 3 härdar är rektangulära och 1 härd har okänd form. De rektangul...

Viste (L1937:4090)

Lappvall, enligt uppgift. Inom angivet område, 80x40 m (Ö-V) skall enligt Ingemar Söder i Vilhelmina en lappvall legat. På platsenär öppna gräsytor. N...

Viste (L2022:6480)

Viste, ca 180x 120 m (NNÖ- SSV), bestående av 10 lämningar. Dessa utgörs av 4 kåtatomter som är rester efter torvkåtor, 1 förrådsbyggnad, 3 husgrunder...

Viste (L1996:8472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:1068)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:8527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L2020:9010)

Viste, ca 50×40 m (Ö- V), bestående av 4 fornlämningar. Dessa utgörs av 3 härdar belägna på 1 renvall. 2 av härdarna är ovala, 0,9x 0,6- 0,8 m och 0,0...

Viste (L1994:221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:8964)

Område med skogsbrukslämningar, ca 70x20 m (N-S), med husgrunder och rest av kåta. Inom området finns två husgrunder, rektangulära 9x7,5 m varav den e...

Lappvallen, Viste (L1993:3321)

Lappvall?, oval, 50x40 m (NNV-SSÖ), bestående av en plan, röjd yta bevuxen med gräs och enstaka enbuskar. I den NÖ delen finns spårefter byggnad, närm...

Viste (L1995:2128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:3522)

Viste, bestående av 1 näverkåta, rester av jordkällare, 1 grop, rester av 2 timrade renhagar samt område med gräsbevuxen vall. Näverkåtan har en härd...

Viste (L1938:1821)

Viste, 120x40 m (NV-SÖ), bestående av 13 härdar, alla rektangulära. Härdarna är 1,15-1,65x0,9-1,2 m. De tre längst i SÖ är orienterade i NO-SV, de övr...

Viste (L1993:2449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:1453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1946:9159)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L2020:9041)

Viste, ca 200x 50 m (N–S), bestående av 7 fornlämningar. Dessa utgörs av 3 ovala härdar, 1 rund härd, 1 oregelbunden härd och 1 kåtatomt belägna på 1 ...

Viste (L1995:7950)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:9607)

Viste, ca 30x7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 härdar. Tre av härdarna är rektangulära, eller närmast rektangulära, och två är ovala. Beskrivning från Ö: ...

Viste (L1937:6580)

Viste, ca 10 m diam, bestående av 2 härdar. Den ena härden är 1,2x0,9 m (NV-SÖ) och 0,05 m h, och markeras av ett tiotal synliga stenar främst i kante...

Viste (L1994:407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1939:9246)

Viste, ca 35x5-15m (NV-SÖ) bestående av 3 härdar, varav 2 ovala och 1 rund. Härd, oval, 1,2x1,2 m (NNÖ-SSV), intill 0,2 mh, En synlig kantsten i V, 0,...

Viste (L1995:3791)

Viste, 35x20 m (N-S), bestående av 4 härdar. 3 av härdarna ovala, 1,2-1,4x1 m (Ö-V och NÖ-SV) och 0,05-0,1 m h, bestående av upp till 2 synliga kantst...

Viste (L1995:5273)

Kåtatomt, rektangulär, 4.5x4 m (NV-SÖ), bestående av en invändig plan yta med i mitten av härd, av obestämbar form och storlek. Begränsas av stenar, 0...

Viste (L1994:4713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:2988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:8768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1991:170)

Viste, 40x35 m (NV-SÖ), bestående av 1 kåtatomt och 1 renvall. Renvall, rektangulär till kvadratisk, 40×35 m (NV-SÖ), bestående av en öppen yta med gr...

Viste (L1937:2566)

Viste, delundersökt, ungefär 40x40 m, i vallens Ö del är plats för en kåta, 3,5 m diam. Dnr 430-5397-1995: Inför planerad dämning utförde UV en inve...

Viste (L2019:5777)

Viste, ca 50×40 m (Ö–V), bestående av 2 härdar. Härd, rektangulär, 1,4x0,9 m ( ÖSÖ-VNV). Bestående av 10 otuktade stenar, 01x0,1-0,25x0,25 m st. Härd,...

Viste (L1937:1878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:3068)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:5297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:4785)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:7839)

Viste, delundersökt, bestående av 2 kåtatomter och 2 härdar. Kåtatomt, oval?, ca 5,5x4,5 m (NNÖ-SSV), begränsad av 10 stenar, 0,1-0,3 m l, 0,05-0,25 ...

Viste (L2020:8692)

Viste, ca 90×60 m (N–S), bestående av 4 fornlämningar. Dessa utgörs av 3 härdar belägna på 1 renvall. Härdarna är ovala, 0,9-1 x 0,7-0,8 m och 0,05-...

Viste (L1994:5119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1937:3632)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:9221)

Boplats, ca 40x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 härdar, samt skörbränd sten. Av härdarna är 6 ovala och 1 rektangulär. De ovala härdarna är 0,9-1,25 m ...

Viste (L1995:9855)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:3844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:1551)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:1615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:3782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.