Viste

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar vilka är ett resultat av bosättning. Avser lämningar i norra Sverige från främst medeltid och historisk tid.
Viste (L2020:9296)

Viste, ca 300×50-200 m (NÖ- SV huvudsaklig riktning), bestående av 9 fornlämningar. Dessa utgörs av 7 kåtatomter, 1 getkåta och 1 renvall. 5 Kåtatomte...

Viste (L1995:2588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1996:8585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1939:8456)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:9782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:3491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:3861)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:4501)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:7084)

Viste, delundersökt, ca 55x25 m (Ö-V), bestående av 1 kåtarest, 1 rest av timrad bod, 1 stolphål, 1 tillhuggen stubbe och 7 tallar med bleckor. Kåta, ...

Viste (L1992:9523)

Viste, ca 60x 40 m (NÖ-SV ), bestående av 6 ovala härdar, 1,2-1,4 x 0,7- 0,9 m. I kanterna 7-10 synliga kantstenar, 0,05-0,1 m h. Ofyllda. Framnötta i...

Viste (L1937:3253)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L2023:7319)

Viste, 15 x 10 m stort (NV–SÖ), med 2 härdar. Härd, oval 1,4 x 1 m stor (NV–SÖ) och 0,1 m hög, av 0,1–0,3 m stora stenar, någon långsmal, flat. I SÖ ...

Viste (L1938:5824)

Visteplats, delundersökt, ca 250x90 m (NNÖ-SSV). På vallen finns en kåta, ursprunglig för platsen, som har varit uppställd hos (se uppgiftslämnare), m...

Viste (L1992:9384)

Viste, ca 60x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 härdar. Härdarna är närmst ovala, 1,4-1,8x1,1-1,2 m (VNV-ÖSÖ och NV-SÖ) och intill 0,1 m h. I härdarna är ...

Viste (L1992:8130)

Viste, delundersökt, bestående av 2 härdar. Härd, oval, 1,1x0,7 m (NV-SÖ). 10 synliga kantstenar, 0,1-0,4 m st och intill 0,1 m h, de största stenarn...

Viste (L1994:5650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:1615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:4512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:5910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:6867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:6585)

Område med härdar, ca 92x12-26 m (NV-SÖ), bestående av 9 härdar, varav 8 är ovala och 1 är rektangulär. De ovala härdarna är 0,8-1,3x0,7-1,1 m (varier...

Viste (L1992:7732)

Viste, delundersökt, bestående av 2 stalotomter, 1 boplatsgrop och 11 härdar. Stalotomt, närmast oval, 6,6x5,2 m (VNV-ÖSÖ). Den inre ytan är oval, do...

Viste (L1995:9486)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Viste (L1995:5361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:9587)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Viste (L1937:2175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:3120)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:5026)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1936:246)

Viste. Inom angivet område, 30 m i diam, är 4 härdar. Härdarna är 1 - 1,3 m stora, oreglebundna till formen pga skodor från markberedning.

Viste (L1992:5590)

Viste, uppgift om. Tjurguknjarga. Enligt uppgift låg Bientoks viste på platsen vid strömmen Ahkagålke. RAÄ Dnr 7317/92.

Viste (L1946:9062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:4914)

Viste? plats för, enligt ortsbefolkningen. Platsen, som ligger vid NV foten av ett berg mot myrmark, är kalhuggen skogsmark med gräs och örter. Inom e...

Viste (L1996:9631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1946:9020)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:3209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:6414)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:8922)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1996:8731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:1292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:6627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:4568)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:9669)

Viste, bestående av 2 ovala härdar. Den ena är 1,0x 0,6 m (Ö-V) intill 0,05 m h. Ofylld. I kanten 7 synliga kantstenar, 0,05-0,15 m st. Övermossad. ...

Viste (L1994:139)

Viste, del av, ca 1150X200-240m (N-S till NV-SÖ). Inom området är ca 20 kåtatomter ohc 21 torvkåtor, 1 stolpbod och ca 15 bostadsbyggnader. För utförl...

Viste (L1992:7926)

Viste, bestående av 2 härdar. Härd, rektangulär, 1,05x0,7 m (N-S) och 0,05 m h. 6 synliga kantstenar, 0,1-0,3 m l, 0,05-0,2 m br och intill 0,1 m h. ...

Viste (L1937:3465)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:4679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:1073)

Viste, bestående av 2 härdar. Härd, oval, 1,2x0,9 m (Ö-V) och 0,05 m h. 4 synliga kantstenar, 0,25-0,5 m st. Härden är övermossad. Vid arkeologisk in...

Viste (L1995:2128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:6504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:2184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:6226)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:3916)

Viste, ca 5x3 m (Ö-V), bestående av 3 härdar. 1 härd är oval, 1,1x0,7 m st (ÖSÖ-VNV), bestående av en fylld stenskoning av 0,1-0,25 m st stenar. 0,3 m...

Viste (L1938:6241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:4219)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1937:484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:5360)

Viste, plats för. Enligt tidigare anteckningar har ett viste legat på platsen. Vid 1991 års inventeringar var där potatisåker och tomtmark. Inga nyfyn...

Viste (L1934:3772)

Viste, uppgift om. Enligt förstagångsinventeringens excerpter ska det ha funnits ett viste i detta området. Markerat med en ring på kartan i anslutnin...

Viste (L1992:9250)

Boplats, bestående av 4 härdar med ett inbördes avstånd av 1,5-10 m från varandra. Av härdarna är 3 ovala och 1 oregelbunden. De ovala härdarna är 0...

Viste (L2001:9063)

Viste, inom ca 570x150 m (VNV-ÖSÖ), bestående av minst 6 kåtatomter, 1 kåta, 1 stuga samt grundrester av förrådsbod och fähus. Från NV är (de nr som a...

Viste (L1992:9782)

Viste, 35x25 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 2 härdar och 1 barktäkt. Den V härden är oval, 1,3x0,8 m (N-S) och 0,1 m h. Ofylld med kantkedja, av 0,2-0,3 m ...

Viste (L1994:6706)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1946:9266)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L2019:5777)

Viste, ca 50×40 m (Ö–V), bestående av 2 härdar. Härd, rektangulär, 1,4x0,9 m ( ÖSÖ-VNV). Bestående av 10 otuktade stenar, 01x0,1-0,25x0,25 m st. Härd,...

Viste (L1946:449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:3775)

Bebyggelselämningar, viste?, 90-x40 m (Ö-V), bestående av 6 husgrunder, med spismursrest varav 1 husgrund är mycket diffus (möjligen uthus?). Inom omr...

Viste (L2023:4992)

Viste, 90 x 50 m (N–S), med tio härdar. Härdarna är ovala, närmast runda, oregelbundna eller rektangulära, 1–1,6 x 0,8–2 m stora, vanligen 1,3 x 0,9 m...

Viste (L1947:4096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:7371)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:8140)

Viste, bestående av 3 härdar. Härd, oval, 0,95x0,7 m (ÖNÖ-VSV). 4 synliga kantstenar, 0,1-0,35 m l, 0,1-0,2 m br och intill 0,1 m h. Sondning visade ...

Viste (L1995:4460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1937:3941)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:2595)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1937:6580)

Viste, ca 10 m diam, bestående av 2 härdar. Den ena härden är 1,2x0,9 m (NV-SÖ) och 0,05 m h, och markeras av ett tiotal synliga stenar främst i kante...

Viste (L1992:764)

1)Minnessten, 1 m h, 0.4 m br och 0.2 m tj. På ena sidan står"TÄSSÄ ON KUOLU JONAS MIKKELSON POKKA WUONA 19-05 6 KU 30 P"22 m SSÖ om 1 är:2)Härd, oval...

Viste (L1938:1702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1937:1975)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:4719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:5463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1995:8164)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1996:8938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1996:8156)

Viste, betående av 4 stalotomter och 2 härdar. Stalotomt, oval, 6x5 m (NNÖ-SSV). Kring kanten är en vall, I N gemensam med den andra nämnda stalotomt...

Viste (L1994:5630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1946:3342)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1938:9157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1994:1459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L2020:8224)

Område med 2 härdar, 9x3 m (NNV-SSÖ). Härdarna är ovala, 1,2-1,5x0,9-1,05 m (NV-SÖ) och intill 0,05-0,1 m h, bestående av 7-10 synliga kantstenar, 0,1...

Viste (L1993:1757)

Område med lämningar efter tältbottnar?, 60x20 m (NNV-SSÖ). I angivet område är sex runda eller närmast runda fördjupningar, 4-6 m diam och 0.1 m dj, ...

Viste (L1992:9118)

Boplats 15x3 m (NNÖ-SSV) bestående av 2 ovala härdar med ett inbördes avstånd av 10 m. Härdarna är 1-1,2x0,65-0,7 m. 1) Härd, närmast oval, 1,2x0,7 ...

Viste (L1994:5348)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:1637)

Viste, ca 125x25 m (N-S), bestående av 7 fornlämningar. Dessa utgörs av 3 ovala härdar, 2 oregelbundna härdar, 1 rektangulär härd och 1 uppställningsp...

Viste (L1938:7603)

Område med 4 härdar, 3 källargropar och 1 bengömma, ca 80x60 m (NV-SÖ).Härdarna, närmast rektangulära eller med oklar form, 0.8-1x0.5-0.7m (varierande...

Viste (L1993:2330)

Viste? Inom angivet område skall enligt uppgiftslämnare på 1850-talet ha funnits ett sommarviste med minst en kåta. Vid inventeringstillfället 1989 ia...

Viste (L1935:3594)

Viste (?) uppgift om. Den med x på fotokonceptkartan markerade platsen är enligt uppgiftslämnaren den troliga platsen för ett samiskt viste. Uppgiftsl...

Viste (L1995:2229)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1992:4096)

Viste, plats för, enligt tidigare anteckningar och ortsbefolkning. Vid inventeringstillfället 1985 påträffades på den med kryss angivna platsen 2 helt...

Viste (L1995:5349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Viste (L1993:2524)

Viste, plats för, enligt ekonomisk karta 1952. Vid inventeringstillfället 1991 syntes på platsen endast några överväxta stockar och plank utan skönjba...

Viste (L1994:6585)

Viste, enligt RAÄ:s förstagångsinventering 1950. Vid inventeringstillfället 1991 konstaterades mindre stensamlingar, odlingsrösen?, på den angivna pla...