Ak-rösen

AK-rösen
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

I området finns flera så kallade AK-rösen, kluvna stenblock upplagda i regelbundna rösen. De tillkom i samband med nödhjälpsarbete i samband med Fört...