Ak-väg

En AK-väg är en väg byggd som nödhjälpsarbete under 1920- och 1930-talen.

Ofullbordad AK-väg
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Ett dussin vallar och ett mindre antal brott ifrån en påbörjad omdragning av väg 655. Troligtvis 1920-tal. Vallarna och brotten är väl synliga i fält ...