Åker.

Fossil åker
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Område med röjningsrösen. LIDAR.