Åkermark

Mark som används för jordbruksändamål.

Fossil åkermark
Registrerad av arkland_swe

Fossil åkermark i form av parcellbegränsningar. Synliga i Lidardata.