Åkersystem

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 920x100-320 m st (NNÖ-SSV) bestående av, i S, avlånga parceller (VNV-ÖSÖ) åtskilda av vallar samt, i NÖ, olikstora odli...