Arnö

Wikipedia

Statsdel i Nyköping.

Stengardist Arnö
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

13 stenstolpar efter tidigare vägräcke.