Arnö

Wikipedia

Statsdel i Nyköping.

Stengardist Arnö
Registrerad av abbe

13 stenstolpar efter tidigare vägräcke.