Balkbro

Wikipedia

Typ av bro som bärs upp av balkar.

Bro
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Två stenfundament samt två balkar av metall. Rester ifrån järnvägsbro(balkbro).