Bandparceller

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 200x140-100 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 6 bandartade parceller (140-100 m l och 20-35 m br) med mellanliggande vallar (ca...