Banvall

Wikipedia

Stödjande vallkonstruktion under järnväg eller annan rälsbana.

Banvall
Registrerad av abbe

Banvall ifrån tidigare spår till Kantorp.

Banvall
Registrerad av abbe

Banvall ifrån tidigare spår till Kantrop.

Banvall
Registrerad av abbe

Banvall ifrån det tidigare spåret till Kantorp.

Banvall
Registrerad av abbe

Igenväxt banvallsavsnitt.

Banvall
Registrerad av abbe

Tidigare dragning av Västra stambanan.