Banvall

Wikipedia

Stödjande vallkonstruktion under järnväg eller annan rälsbana.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Banvall ifrån tidigare spår till Kantorp.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Banvall ifrån tidigare spår till Kantrop.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Banvall ifrån det tidigare spåret till Kantorp.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Igenväxt banvallsavsnitt.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Tidigare dragning av Västra stambanan.