Båthus

Hus byggt delvis över vatten för att kunna inhysa sjösatta båtar.

Båthus
Registrerad av nybjörn

Båthusgrund, ca 18x9 m st NÖ-SV. Kopplad till lotsstationen i Envike eller Ajnviken vilken var belägen något NV om lämningen. Belägen direkt på str...