Båthus

Hus byggt delvis över vatten för att kunna inhysa sjösatta båtar.

Båthus?
Registrerad av nybjörn

Husgrund? ca 16x9 m br (Ö-V), framförallt synligt via flacka vallar/långsidor. Möjligen båthus givet det strandnära läget ca 2 m.ö.h, 40 m från nuvara...

Båthus
Registrerad av nybjörn

Båthusgrund, ca 18x9 m st NÖ-SV. Kopplad till lotsstationen i Envike eller Ajnviken vilken var belägen något NV om lämningen. Belägen direkt på str...