Båtlänning

Wikipedia

Förtöjnings- eller uppdragsplats för mindre båtar.

Hamnområde
Registrerad av nybjörn

Hamnområde? ca 70x25 m st (NV-SÖ) bestående av minst 5 svackor/möjliga båtbäddar (ca 10-15x5 st, NÖ-SV ) och 2 flacka gropar (6-8 m i diam). I NÖ begr...

Husgrund
Registrerad av nybjörn

Husgrund/båthus eller båtlänningar? ca 20x9 m st (VNV-ÖSÖ). Främst synliga som 2 parallella långsidor/vallar(?) utan tydliga kortsidor. Kan mycket väl...

Område med båtlänningar
Registrerad av nybjörn

Område med båtlänningar? Ca 30x10 m st (NÖ-SV) med minst 2 tydliga genombrott (ca 5 m l, 3 m br och 0,4 m dj) i strandvall ca 30 m från vattenbrynet o...

Båtlänning?
Registrerad av nybjörn

Båtlänning? i form av en ca 15 m l och 5 m br svacka i strandvallarna. 5 m NÖ därom är ev. ytterligare en, mindre tydlig. Belägen på betad strandva...