Båtlänning

Wikipedia

Förtöjnings- eller uppdragsplats för mindre båtar.

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Hamnanläggning, ca 50x30 m st (N-S), bestående av ca 10 st länningar/kåsar, ca 15 m l och 3 m br (Ö-V). I väster ca 2 möh, i öster 1 möh. Belägen c...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Hamnanläggning? ca 50x50 m st, bestående av båtbäddar/länningar och gropar nedgrävda i och igenom strandvallar. Inalles ca 25 lämningar Länningarna u...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Område med ca 5 kåsar/båtlänningar invid tidigare vik. Länningarna är ca 15 m l (NÖ-SV) och 2-3 m br, Belägna ca 1 möh invid tidigare vik nu havsnä...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Hamnanläggning, efterreformatorisk(?), inom ca 60x20 m st område (N-S), bestående av ca 10st 10 m l och 3 m br rännor/båtlänningar (Ö-V) i sluttning Ö...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Hamnanläggning, senmedeltida(?), inom ca 75x30 m st område (NNV-SSÖ), bestående av 8-10 st 15 m l och 3 m br rännor/båtlänningar (VSV-ÖNÖ) i sluttning...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Hamnanläggning, ca 75x25 m st (Ö-V, i bågformig utsträckning). Bestående av 8-10 länningar, varav 4 (ca 15 m l, NV-SÖ, 2-3 m br) invid röset (omnämnda...

Fiskeläge
Registrerad av nybjörn

Fiskelägeslämning(?), ca 160x30 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av 7 avlånga svackor/båtlänningar (ca 10x4 m st, NÖ-SV) i V delen och ca 5 gropar i Ö delen. ...

Hamnområde
Registrerad av nybjörn

Hamnområde? ca 70x25 m st (NV-SÖ) bestående av minst 5 svackor/möjliga båtbäddar (ca 10-15x5 st, NÖ-SV ) och 2 flacka gropar (6-8 m i diam). I NÖ begr...

Husgrund
Registrerad av nybjörn

Husgrund/båthus eller båtlänningar? ca 20x9 m st (VNV-ÖSÖ). Främst synliga som 2 parallella långsidor/vallar(?) utan tydliga kortsidor. Kan mycket väl...

Område med båtlänningar
Registrerad av nybjörn

Område med båtlänningar? Ca 30x10 m st (NÖ-SV) med minst 2 tydliga genombrott (ca 5 m l, 3 m br och 0,4 m dj) i strandvall ca 30 m från vattenbrynet o...

Båtlänning?
Registrerad av nybjörn

Båtlänning? i form av en ca 15 m l och 5 m br svacka i strandvallarna. 5 m NÖ därom är ev. ytterligare en, mindre tydlig. Belägen på betad strandva...