Båtsmanstorp

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av nybjörn

"Båtsman Lejons torp", bestående av 2 partiellt bevarade kalkstensruiner i kallmur. Boningshuset i N (ca 8x4 m Ö-V) och fähus (?) i S (ca 12x6 m Ö-V)....