Bro

Wikipedia

Konstruktion som överbryggar och skapar en passage över en väg, järnväg, flod eller annat hinder.

Lämningar efter bro
Registrerad av tobbe

Lämningar efter bro

Bro
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Två stenfundament samt två balkar av metall. Rester ifrån järnvägsbro(balkbro).

Bro
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stenbro över grävt dike. Stenbron finns beskriven av Gunnar Eriksson i "Gamla minnen från Floda i Södermanland", som finns bland finns i Sörmlands mus...

Bro
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Välvd stenbro.