Brott/täkt

Brott/täkt
Registrerad av abbe

Sanduttag och till hörande vallar/högar. Har troligtvis används för tegelindustrin bredvid.