Brott/täkt

Brott/täkt
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Sanduttag och till hörande vallar/högar. Har troligtvis används för tegelindustrin bredvid.