Brunn/kallkälla

Brunn/kallkälla
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Källa i marken, enligt Häradskartan ska det ha funnits en "Vattenfabrik" här.