Fossil åkermark

Wikipedia

Fossil åkermark eller fornåker, är varaktigt övergiven åkermark som än idag syns terrängen. Exempel på spår i terrängen kan vara terrasseringar eller diken.

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 400x100-200 m st (N-S), bestående av svaga vallar med mellanliggande odlingsytor(?), delvis överplöjt i öster. Beläg...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 200x20-70 m st (NNV-SSV) med ett 15-tal olikstora bandartade parceller (Ö-V) åtskilda av flacka vallar. beläget i öp...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 250x100-130 m st (N-S) med odlingsytor åtskilda av flacka vallar. Beläget i skogsmark, lövskog, omgivet av fullåker....

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 330x170-320 m st (NNÖ-SSV) med ett 15-tal olikstora konkava odlingsytor med mellanliggande flacka vallar. Beläget i ...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca. 230x210 m st (Ö-V), med olikstora odlingsytor avgränsade av flacka vallar. Beläget i skogsmark omgivet av fullåker....

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 250x100-150 m st (N-S) med odlingsytor avgränsade av flacka vallar. Väl synlig via laserdata och tydligt del av samm...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, överplöjt och svåravgränsat men ca 600x200-490 m st (N-S), speciellt i NV synligt som kvarliggande vallar. Beläget i fu...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark. ca 450x350 m st (N-S) med flacka vallar mellan odlingsytorna och stensättningar. Beläget i skogsmark men väl synligt vi...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 340x170 m st (NÖ-SV) med odlingsparceller åtskilda av flacka vallar, 4-8 m br och 0,3-0,8 m h, ställvis med synliga ste...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca m st (NÖ-SV) bestående av ett 10-tal kopplade åkerytor åtskilda av flacka vallar. Beläget i skogsmark, återväxande b...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 700x400 m st(N-S) med åkrar avgränsade av flacka vallar. Huvudsakligen beläget i skogsmark, delvis avverkad (körskad...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 650x500 m st (VNV-ÖSÖ) med åkerytor avgränsade av flacka vallar. Beläget i skogsmark och delvis synligt via laserdat...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 300x80-170 m st (N-S) med odlingsparceller åtskilda av vallar. Belägen i skogsmark, barrskog, delvis avverkad invid ...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, rest av, ca 200x130 m st (NV-SÖ) med parceller åtskilda av vallar. Beläget i glest beskogad betesmark omgiven av fullåk...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 1000x280-480 m st (N-S) med större oregelbundna odlingsytor åtskilda av flacka vallar. Beläget i skogsmark, huvudsak...