Grav

Wikipedia
Gravfält
Registrerad av nybjörn

Gravfält, undersökt och borttaget, bestående av ca 10 kända gravar. Påträffat vid trädgårdsanläggning 1899 inom en idag försvunnen fastighet. Känd uts...

Hög
Registrerad av nybjörn

Hög? ca 25 m i diam och 1 m h. Helt överplöjd. Belägen mitt i fullåker men tydlig som indikation via laserdata.

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 7m i diam och 1 m h bestående av sammanförda kalkstenar och -hällar. I mitten en större öppning. Sannolikt nr 52 på Hanna Rydhs ka...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 7 m i diam och 1 m h bestående av sammanförda kalkstenar och -hällar. I mitten en större öppning från 1889 års undersökning. Grav ...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 6 m i diam och 0,6 m h bestående av sammanförda kalkstenar och -hällar. I mitten en större öppning från 1889 års undersökning. Gra...

Grav, annan?
Registrerad av nybjörn

Grav? ringformig struktur, ca 10 m i diam. Belägen i betesmark, f.d. åker, synlig via laserdata och via flygfoto sedan 2006 (med samma diam).

Hög
Registrerad av nybjörn

Hög eller övertorvad stensättning? ca 14 m i diam och 1 m h. Tydligt överplöjd. Belägen i öppen betesmark, fd. fullåker, mellan två vägsträckningar...

Röse
Registrerad av nybjörn

Röse, ca 17 m i diam och 1,5- 2 m h med tydlig mittgrop. Beläget i avverkad och återplanterad skogsmark. Väl synligt via laserdata. Ca 50 m därom ä...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 6 m i diam, 0,2 m h med i ytan ställvis synliga stenar och tydlig kantkedja av 0,3-0,4 m st stenar. Belägen på mindre höjd i skogs...

Övrigt/Obestämd
Registrerad av nybjörn

Överplöjd förhöjning, ca 35 m i diam och 2 m h. Möjlig gravhög. Belägen i fullåker och överplöjd redan på flygfoto 1958, mycket väl synlig i både f...

Röse
Registrerad av nybjörn

Röse eller hög stensättning, ca 15 m i diam och 1 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Runt lämningen löper en låg vall. Beläget i tidigare skogsmark, nu av...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 4 m i diam och 0,2 m h av 0,1-0,2 m st stenar och grus. Belägen på sparsamt bevuxen hällmark i område med äldre stenbrott. Anlagd ...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? i form av cirkulär struktur ca 28 m i diam med antydan till vallbildning. Belägen i strandnära skog, lövskog, och vagt synlig via las...

Hög
Registrerad av nybjörn

Hög, sannolikt överplöjd, ca 20 m i diam och 1 m h (nuvarande höjd). Belägen skogsplantering, barrskog(?), i krönläge. Väl synlig via laserdata. Ca...

Hög
Registrerad av nybjörn

Hög, sannolikt överplöjd, ca 30 m i diam och 1 m h (nuvarande höjd). Belägen skogsplantering, barrskog(?), i krönläge. Väl synlig via laserdata. Ca...