Häradskartan

Wikipedia

Häradskartan eller Häradsekonomiska kartan är ett kartverk producerat 1859-1934. Kartverket täcker 13 län och är fördelat över cirka 1500 kartblad.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rester av ett torp som finns angivet på Häradskartan. Består av två stenmurar och flera högar/rester med tegel. "Kvarnhagen" finns beskriven av Gunnar...

Tegelindustri
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rester av den tegelindustri byggdes för att tillverka teglet till Floda kyrka. Lämningen består av flera gropar/högar med inslag av tegelrester. Plats...