Himlinge

By i Södermanland.

Stensättning
Registrerad av abbe

Stensättning, rund ca 2x2 meter.

Stensättning?
Registrerad av abbe

Stensättning?, rund, 5x5 meter, delvis övertorvad.

Brunn Västra Himlinge
Registrerad av abbe

Rund murad brunn.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av abbe

Rester av ett torp som finns angivet på Häradskartan. Består av två stenmurar och flera högar/rester med tegel. "Kvarnhagen" finns beskriven av Gunnar...

Brott/täkt
Registrerad av abbe

Sanduttag och till hörande vallar/högar. Har troligtvis används för tegelindustrin bredvid.