Himlinge

By i Södermanland.

Stensättning
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stensättning, rund ca 2x2 meter.

Stensättning?
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stensättning?, rund, 5x5 meter, delvis övertorvad.

Brunn Västra Himlinge
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rund murad brunn.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rester av ett torp som finns angivet på Häradskartan. Består av två stenmurar och flera högar/rester med tegel. "Kvarnhagen" finns beskriven av Gunnar...

Brott/täkt
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Sanduttag och till hörande vallar/högar. Har troligtvis används för tegelindustrin bredvid.