Järnväg

Wikipedia

Spårbundet transportmedel för tåg.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Banvall ifrån tidigare spår till Kantorp.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Banvall ifrån tidigare spår till Kantrop.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Banvall ifrån det tidigare spåret till Kantorp.

Banvall
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Igenväxt banvallsavsnitt.

Bro
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Två stenfundament samt två balkar av metall. Rester ifrån järnvägsbro(balkbro).