Järnväg

Wikipedia

Spårbundet transportmedel för tåg.

Banvall
Registrerad av abbe

Banvall ifrån tidigare spår till Kantorp.

Banvall
Registrerad av abbe

Banvall ifrån tidigare spår till Kantrop.

Banvall
Registrerad av abbe

Banvall ifrån det tidigare spåret till Kantorp.

Banvall
Registrerad av abbe

Igenväxt banvallsavsnitt.

Bro
Registrerad av abbe

Två stenfundament samt två balkar av metall. Rester ifrån järnvägsbro(balkbro).