Kolbotten

Wikipedia

En kolbotten är en lämning efter en Kolmila. Kolmilor användes för att producera träkol och förekommer i två typer, liggmilor och resmilor.

Liggmilor förekommer sedan medeltiden och resmilor sedan början av 1600-talet, båda typerna användes tills mitten av 1940-talet.

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila? 14 m i diam och 0,8 m h. Tydligt uppbyggd på ett närmast stensättningslikt vis. I SV är en ingrävd skada som blottar stora stenar ...

Kolbotten
Registrerad av tomas

2 kolbottnar efter resmilor. Ca 15 m i diameter. En markerad med kulturstubbar, en 10 meter SÖ om, denna utan hänsyn

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 12 m i diam. Omgiven av tydlig, ca 0,3-4 m dj ränna. Belägen i blandskog nära äldre erosionsbrant ca 25 m V om väg. Tydligt ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 10 m i diam. Omgiven av tydlig, ca 0,3-4 m dj ränna. Belägen i blandskog nära äldre erosionsbrant ca 20 m V om väg. Tydligt ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten efter resmila, ca 10 m i diam med omgivande ränna, 1 m br och ca 0,3 m dj. Belägen i skogsmark, blandskog. Ca 20 m SÖ därom är en grop, c...

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 420x300 m st (Ö-V), dels bestående av otydliga blockparceller och dels av ett stort antal jordblandade odlings-/röjning...

Kolbotten
Registrerad av abbe

Kolbotten efter resmila ca 12x12 meter i diameter. Skadad i söder av stig.

Kolningsanläggning
Registrerad av abbe

Kolbotten enligt orienteringskarta.

Kolningsanläggning
Registrerad av abbe

Kolbotten enligt orienteringskarta.

Kolningsanläggning
Registrerad av abbe

Kolbotten enligt orienteringskarta.

Kolningsanläggning
Registrerad av abbe

Kolbotten enligt orienteringskarta.

Kolningsanläggning
Registrerad av abbe

Kolbotten enligt orienteringskarta.

Kolningsanläggning
Registrerad av abbe

Kolbotten enligt orienteringskarta.

Kolningsanläggning
Registrerad av abbe

Kolbotten enligt orienteringskarta.

Kolningsanläggning
Registrerad av abbe

Kolbotten enligt orienteringskarta.