Lägenhetsbebyggelse

Torplämning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

20x30 meter stor inhägnad.

Lunnabo torplämning
Registrerad av bulliam

En rektanglär övermossad stensättning (husgrund) med ett röse i mitten, utmärkt med en skylt som läser "110 Lunnabo". Lämningarna efter ett torp.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av nybjörn

"Båtsman Lejons torp", bestående av 2 partiellt bevarade kalkstensruiner i kallmur. Boningshuset i N (ca 8x4 m Ö-V) och fähus (?) i S (ca 12x6 m Ö-V)....

Torpet Udden
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Torpet "Udden" rivet 1948. Två husgrunder finns synliga varav en ifrån en jordkällare. Samt högar med tegel och bruk. Idag finns det en skylt vid plat...

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av melker

"Svanatorpet" bestående av bland annat tre husgrunder. L1987:3328, L1987:2900 och L1987:5525 verkar vara jordkällare i anslutning till torpet.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av melker

Husgrund och stenmurar.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av melker

"Grönanäs", husgrund och stenmurar.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av melker

"Alerås", två husgrunder och stenmurar.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av melker

"Lysingsås", flertalet stenmurar och en husgrund finns kvar än idag.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rester av ett torp som finns angivet på Häradskartan. Består av två stenmurar och flera högar/rester med tegel. "Kvarnhagen" finns beskriven av Gunnar...

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Tre husgrunder enligt orienteringskarta.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Ruin enligt orienteringskarta.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Ruin enligt orienteringskarta.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Ruin enligt orienteringskarta.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Ruin enligt orienteringskarta.