Resmila

Kolbotten Örstigsnäs
Registrerad av abbe

Kolbotten efter resmila, cirka 10 gånger 10 meter, otydlig. Diket är brutet på flera ställen och tät skog av unga granar täcker centrum.

Kolbotten Örstigsnäs
Registrerad av abbe

Kolbotten(resmila) cirka 11 x 11 meter. Prominent med låg växtlighet(fullvuxna granar), två grävda gropar finns inom området.

Kolbotten Örstigsnäs
Registrerad av abbe

Kolbotten(resmila) ca 11 x 11 meter. Väldigt prominent med låg växtlighet(fullvuxna granar).

Kolbotten Örstigsnäs
Registrerad av abbe

Kolbotten(resmila) ca 12 x 12 meter. Tydlig men täckt med små och fällda granar.

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, rund ca 12 m i diam med kantföljande vall av kolstybb, ca 0,4 m h. Belägen på höjdsträckning Ö om berg i skogsmark, uppväxande ...

Kolbotten
Registrerad av tomas

2 kolbottnar efter resmilor. Ca 15 m i diameter. En markerad med kulturstubbar, en 10 meter SÖ om, denna utan hänsyn