Sörmlands museum

Wikipedia

Sörmlands museum är ett regionalt museum i Södermanlands län.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rester av ett torp som finns angivet på Häradskartan. Består av två stenmurar och flera högar/rester med tegel. "Kvarnhagen" finns beskriven av Gunnar...

Tegelindustri
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rester av den tegelindustri byggdes för att tillverka teglet till Floda kyrka. Lämningen består av flera gropar/högar med inslag av tegelrester. Plats...