Stenmur

Mur av sten.

Stenmur vid soldattorpet Hillersta
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stenmur vid det tidigare soldattorpet Hillersta. Ca 30 meter lång och i mellan en och två meter bred.

Stenmur av varp
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stenmur bestående av varp ifrån Stavs gruva.

Stenmur av varp
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stenmur av varp ifrån Stavs gruva.

Stenmur av varp
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stenmur bestående av varpavfall ifrån Stavs gruva.

Stenmur
Registrerad av melker

Stenmur

Stenmur
Registrerad av melker

Stenmur

Stenmur
Registrerad av melker

Stenmur

Stenmur
Registrerad av melker

Stenmur

Stenmur
Registrerad av melker

Stenmur

Stenmur
Registrerad av melker

Stenmur

Stenmur
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stenmur

Stenmur
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stenmur.

Stenmur
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Stenmur, består av ca 2 segment, något raserad, ca 2 meter bred.

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rester av ett torp som finns angivet på Häradskartan. Består av två stenmurar och flera högar/rester med tegel. "Kvarnhagen" finns beskriven av Gunnar...