Stensättning

Wikipedia

Gravtyp som i Sverige förekommer under bronsålder och järnålder.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Syns bäst på Skogsstyrelsens karttjänst.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Syns bäst på Skogsstyrelsens tjänst.

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Osäker, men i området finns fler anomalier som ev kan vara gravar. Eller kanske snarare odlingsrösen.

Stensättning
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Korrekta läget för L1972:5168?

Stensättning
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Sannolikt korrekta läget för L1972:4255

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

11 m i diameter.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar. Kolbotten?

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar