Torp

Lunnabo torplämning
Registrerad av bulliam

En rektanglär övermossad stensättning (husgrund) med ett röse i mitten, utmärkt med en skylt som läser "110 Lunnabo". Lämningarna efter ett torp.

Fågelmyran
Registrerad av lasse

Torpställe från mitten av 1800-talet

Odlingsröse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Odlingsröse i anslutning till tidigare åker tillhörande torparen vid "Udden".

Torpet Udden
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Torpet "Udden" rivet 1948. Två husgrunder finns synliga varav en ifrån en jordkällare. Samt högar med tegel och bruk. Idag finns det en skylt vid plat...

Lägenhetsbebyggelse
Registrerad av Albin Larsson (abbe)

Rester av ett torp som finns angivet på Häradskartan. Består av två stenmurar och flera högar/rester med tegel. "Kvarnhagen" finns beskriven av Gunnar...