Stensättning

Stensättning, röseliknande ca. 13 m i diameter och 1 m hög av 0,1-0,3 m st stenar, mestadels bergart. Omplockad med en närmast valliknande ansamling sten längs ytterkanten. I lämningen är flera fördjupningar varav minst en (i SV) kan vara en kistanläggning av stående kalkhällar. I övrigt finns flera spridda mindre kalkstenshällar ytligt.

Beläget i SV delen av ett område med tydligt avsatta tidigmoderna åkerparceller (ca. 60x20 m st, NÖ-SV) med mellanliggande diken (ca. 0,3 m dj) och är sannolikt påbyggt med senare röjningssten. Lämningen och åkerparcellerna tydligt synliga i terrängdata ca. 100 m från NÖ hörnet av modernt sportfält.

Observationstyp: Fältobservation

Taggar: stensättning

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Bara inloggade användare kan kommentera.