Stensättning

Wikipedia

Gravtyp som i Sverige förekommer under bronsålder och järnålder.

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 6 m i diam, 0,2 m h med i ytan ställvis synliga stenar och tydlig kantkedja av 0,3-0,4 m st stenar. Belägen på mindre höjd i skogs...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 10 m i diam och 1 m h, ev med mittgrop. Belägen i skogsmark och tydligt synlig via laserdata.

Röse
Registrerad av nybjörn

Röse eller hög stensättning, ca 15 m i diam och 1 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Runt lämningen löper en låg vall. Beläget i tidigare skogsmark, nu av...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 8 m i diam. Belägen i skogsmark, lövskog, på platå. Indikation via laserdata, liknar utriven stensättning med mittgrop - kan dock ...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 10 m i diam. Belägen i skogsmark, lövskog, på platå. Indikation via laserdata, liknar utriven stensättning med mittgrop - kan dock...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 4 m i diam och 0,3 m h av kalkgrus och klappersten 0,1-0,2 m st. Nästan helt övervuxen av vejksel, därför svårbedömd. Belägen på ö...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 4 m i diam och 0,4 m h. Nästan helt utriven med en 2,5 m st och 0,5 m dj mittgrop. Belägen på öppen ställvis bevuxen hällmark, S o...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 4 m i diam och 0,2 m h, av klappergrus och enstaka mindre stenar. Belägen på långsluttande klapperstrand ca 20 m NV om Helgumannen...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? 4m i diam och 0,3 m h, delvis övertorvat. Av klappergrus och enstaka mindre stenar. Beläget på flack klapperstrand med fossila strand...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 10 m i diam och 1 m h av påtagligt stora stenar, ca 0,3-0,5 m st. Belägen i sparsamt bevuxen hällmark, väl synlig via laserdata.

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning eller odlingsröse? Rund, ca 16 m i diam med runt ytterkanten löpande vall, ca 2 m br med oklar höjd. Belägen på ett från V utskjutande...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 4 m i diam och 0,2 m h av 0,1-0,2 m st stenar och grus. Belägen på sparsamt bevuxen hällmark i område med äldre stenbrott. Anlagd ...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? i form av cirkulär struktur ca 28 m i diam med antydan till vallbildning. Belägen i strandnära skog, lövskog, och vagt synlig via las...

Gravfält
Registrerad av nybjörn

Gravfält, ej fullständigt genomgånget men sannolikt 50x30 m st (NÖ-SV) bestående av minst 7-8 stensättningar, flertalet 4-6 m i diam och 0,1-0,3 m h. ...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 8 m i diam och 0,8 m h. Övermossad, av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten är en stor närmast rätvinkligt rektangulär förjupning, ca 3x1 m ...