Stensättning

Wikipedia

Gravtyp som i Sverige förekommer under bronsålder och järnålder.

Gravfält
Registrerad av nybjörn

Gravfält, ca 100x25 m st (NÖ-SV) med 4 säkra och 1 osäker rund stensättning. Grav 1 i N ca 12 m i diam och 0,5 m h, övertorvad med enstaka synliga s...

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Ev i område med fossila åkrar.

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Belägen mellan L1975:511 och L1975:1284.

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Belägen mellan L1975:511 och L1975:1284.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar. Ligger inom L1961:4877.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Osäker.