Stensättning

Wikipedia

Gravtyp som i Sverige förekommer under bronsålder och järnålder.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar. Ligger inom L1961:4877.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Osäker.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

12 mi diameter. Påminner om reggade stensättningar längre söderut.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Rund, 8 m i diameter. Mittgrop.

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

8-9 meter i diameter, mittgrop.