Stensättning

Wikipedia

Gravtyp som i Sverige förekommer under bronsålder och järnålder.

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Ev i område med fossila åkrar.

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Belägen mellan L1975:511 och L1975:1284.

Stensättning?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Belägen mellan L1975:511 och L1975:1284.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar. Ligger inom L1961:4877.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Osäker.

Stensättning?, rund
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

12 mi diameter. Påminner om reggade stensättningar längre söderut.