Stensättning

Wikipedia

Gravtyp som i Sverige förekommer under bronsålder och järnålder.

Stensättningar?
Registrerad av arkland_swe

Osäker observation, men bör kolla i fält.

Gravfält
Registrerad av nybjörn

Gravfält, ca 70x20-40 m st (NÖ-SV), bestående av ett 15-tal möjliga anläggningar varav 13 är väl synliga och förefaller vara runda stensättningar, 6-8...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning(?), ca 10 m i diam och 1 m h med mittgrop. Belägen i skogsmark, lövskog på kustnära impediment, öster om äldre åkerlycka och S om körv...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning(?), ca 10 m i diam och 1 m h med mittgrop. Belägen i skogsmark, lövskog på kustnära impediment, öster om äldre åkerlycka och S om körv...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 9 m i diam och <1 m h. Med mittgrop. Öppen, betad mark, synlig i laserdata. Ev. finns ytterligare 1 indikation ca 10 m V därom.

Gravfält
Registrerad av nybjörn

Gravfält, undersökt och borttaget, bestående av ca 10 kända gravar. Påträffat vid trädgårdsanläggning 1899 inom en idag försvunnen fastighet. Känd uts...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 9 m i diam med indikation på mittgrop. Belägen på förhöjning i öppen alvarmark, kan p.g.a. av läget även vara kvarngrund. Väl synl...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 12,5 m i diam. Låg, ringformig struktur med förhöjd mittparti. Belägen i öppen betesmark och tydligt synlig via laserdata. Kan äve...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 7m i diam och 1 m h bestående av sammanförda kalkstenar och -hällar. I mitten en större öppning. Sannolikt nr 52 på Hanna Rydhs ka...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 7 m i diam och 1 m h bestående av sammanförda kalkstenar och -hällar. I mitten en större öppning från 1889 års undersökning. Grav ...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 6 m i diam och 0,6 m h bestående av sammanförda kalkstenar och -hällar. I mitten en större öppning från 1889 års undersökning. Gra...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 6 m i diam, 0,2 m h med i ytan ställvis synliga stenar och tydlig kantkedja av 0,3-0,4 m st stenar. Belägen på mindre höjd i skogs...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 10 m i diam och 1 m h, ev med mittgrop. Belägen i skogsmark och tydligt synlig via laserdata.

Röse
Registrerad av nybjörn

Röse eller hög stensättning, ca 15 m i diam och 1 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Runt lämningen löper en låg vall. Beläget i tidigare skogsmark, nu av...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 8 m i diam. Belägen i skogsmark, lövskog, på platå. Indikation via laserdata, liknar utriven stensättning med mittgrop - kan dock ...