Blästplats

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter järnframställning.
Blästplats (L1999:6031)

Blästplats, ca 15x10 m (NV-SÖ) bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp, 1 grop och 1 ev rostplats. Blästerugnen är ca 3x1,5 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m h, be...

Blästplats (L1946:8965)

Blästplats, ca 8x8 m diam, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är gropformig, närmast rund, 1 m diam och 0,8 m dj, övermossad, vi...

Blästplats (L1946:1509)

Blästplats, 10 m diam, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är 2x1,7 m (Ö-V) och 0,3 m dj. Slaggvarpen är 5 m diam 0ch 0,6 m h.

Blästplats (L2000:2874)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1972:4302)

Blästplats, ca 50x50 m, bestående av minst 3 slaggvarpar och i ytan övrig slaggförekomst. Slaggvarparna är vallformiga, 3-5 m l, 2 m br och 0,3-0,4 m ...

Blästplats (L2002:2972)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 2 blästerugnaroch 1 kolningsgrop(?).Slaggvarp, svårbedömbart, men närmast rektangulärt, 13x10 m(SÖ-...

Blästplats (L1998:2700)

Blästplats, 35x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 blästerugnar, 3 slaggvarp, 3 arbetsgropar, 1 rostningsplats, några odistinkta svackor samt 1 kolbotten e...

Blästplats (L1959:1842)

Blästplats, undersökt och borttagen, ca 130x45 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 gropar, 3 stolphål?, 3 härdar och 2 blästugnar, rest av. Groparna är rundov...

Blästplats (L1999:5243)

1) Blästerugn, oregelbunden, 3 m diam och 0.3 m h . I ytanenstaka stenar, 0.2-0.4, synbarligen uppbrutna finns slagg. Densynliga slaggen 0.04-0.6 m st...

Blästplats (L2022:4472)

Blästplats, skålformig, 11x8 m (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m dj, bestående av 1 slaggvarp, 1 rostplats? och 1 ugnsplats? Slaggvarp beläget i ÖSÖ delen av område...

Blästplats (L2006:4953)

Järnframställningsplats, 50x30 m (NÖ-SV) bestående av malmredeoch 2 slaggvarp. Malmredet är ca 3x3 m och syns som mycketrödfärgad jord. Intill och N o...

Blästplats (L1947:5714)

Blästplats, 10x6 m (N-S), bestående av 1 blästerugn, 2 slaggvarp och 1 fällsten. Blästerugn, 0,8 m diam och 0,3 m dj, enstaka stenar känns vid provst...

Blästplats (L1980:8325)

Blästplats, 30x15m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarp 2 ovala kolningsgropar och 1 rund kolningsgrop. Slaggvarp, 5x3m (N-S) och intill 0,2m h. Kraftigt...

Blästplats (L1947:2643)

Blästplats, ca 18x16 m (N-S), bestående av 1 blästerugn och 2 slaggvarp. Blästerugnen är 1,3 m diam och 0,3 m dj. Övermossad och övertorvad med därun...

Blästplats (L1945:7749)

Blästplats, 10x7 m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp och 1 fällsten. Slaggvarpet är 6x4 m (N-S) och 0,4-0,7 m h, högst i den mest oskadade N delen. Fram...

Blästplats (L1972:9256)

Järnframställningsplats, 30 x 30 m st (ÖSÖ-VNV), bestående av 1slaggvarp och 2 kolningsgropar.Slaggvarpet, 6 x 2.5 m st (N-S) och 0.3 m h. Ytan är öve...

Blästplats (L1951:7668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2000:2635)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1999:2719)

Järnframställningsplats, ca 10x7 m (N-S) bestående av 1blästerugn och 2 slaggvarp.Blästerugnen är närmast oval. 2.6x2 m st (N-S) och intill 0.5 mh. Öv...

Blästplats (L1986:2863)

Blästplats, 3,5X1,5 m (N-S). Tre relativt välbevarade blästbrukslämningar med slagg, sot, kol och bränd lera. Framkom vid en arkeologisk förundersökni...

Blästplats (L1945:8876)

Blästplats, 13 m diam, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är oregelbunden, närmast rund, 0,8 m diam och 0,2 m dj. Öppning i NÖ. ...

Blästplats (L1999:5400)

Blästerugn, rektangulärt, 2.5x2 m (NNV-SSÖ) och 0.8 m h. Uppbyggdav övertorvade och övermossade stenar. Delvis uppriven avrotvälta. Beväxt med två gra...

Blästplats (L2000:6588)

Järnframställningsplats med osäker utbredning, ca 15 m diam,bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp.Blästerugn (?), rest av , 2.5 m diam och 0.5 m h...

Blästplats (L1945:3055)

Blästplats, 6x4 m (NV-SÖ), bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugn, rund, 1,1 m diam och 0,5 m dj. I gropens sidor är kännbara stenar. ...

Blästplats (L1999:3245)

Järnframställnigsplats, bestående av 1 blästerugn, 3 slaggvarpar,1 hjulgrav och 1 dammvall.Slaggvarp, ovalt, 10x4 m (NÖ-SV) och intill 1.1 m h. Starkt...

Blästplats (L1946:2270)

Blästplats, 12x9 m (NV-SÖ), bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är övertorvad, 1 m diam och 0,5 m dj. Vid förstagångsinventeringe...

Blästplats (L1946:85)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1954:5511)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2002:2684)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 3 blästerugnaroch 3 kolningsgropar.Slaggvarp, närmast bananformigt, 20 m l, 3-6 m br och intill 1 m...

Blästplats (L2022:3638)

Järnframställningsplats, 25x17 m (N-S), bestående av 1 slaggvarp och 1 kolningsgrop. I områdets N del är 1 slaggvarp, 6x5 m (O-V) och 0,8 m h. Varpet ...

Blästplats (L1946:496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1981:2300)

Blästbrukslämning. Bestående av 1 slaggvarp och 3 kolningsgropar?. Slaggvarpen är närmast oval, ca 7X3 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3-0,4 m h. Övertorvad och öve...

Blästplats (L2006:4695)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp. Blästerugn, kvadratisk, 2x2 m st (SÖ-NV) och 0.4 m h,övermossad med i ytan 0.1-0.4 ...

Blästplats (L1973:7065)

Järnframställningsplats bestående av 1 slaggvarp och ca 10 koloningsgropar.Slaggvarpet, 11 x 5 m st (N-S) och 0.25 m h. Ytan är övertorvad och ojämn. ...

Blästplats (L2006:4708)

Järnframställningsplats, ca 30x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 2slaggvarp och 1 kolupplag, separat beskrivna. Det S slaggvarpetär närmast runt, 4 m diam ...

Blästplats (L1999:4050)

Blästerugnsplats med urtagning för vattenhjul (?) och slaggvarp.Slaggvarp, oregelbundet ovalt och svårbegränsat, 11x5 m (ÖNÖ-VSV)och intill 0.3 mh. Öv...

Blästplats (L1947:1937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1946:3367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2001:7825)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp.Blästerugn, oregelbunden, 2.5 m diam och 0.5 m h. Uppbyggd av0.2-0.4 m st stenar. Öv...

Blästplats (L2000:2079)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp.Blästerugn, oregelbundet rektangulär, 2.5x2 m (N-S) och 0.3 m h.Kraftigt övermossad....

Blästplats (L2000:5214)

Blästplats, ca 30x10 m (Ö-V) bestående av 2 slaggvarp och 2 eventuella blästerugnar. Slaggvarp, oregelbundet ovalt, 5x3 m (N-S) och ca 1 m h. I den SÖ...

Blästplats (L2001:8260)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp.Blästerugn, närmast kvadratisk, 2.5x2.5 m (NV-SÖ) och 0.5 m h.Byggd av 0.1-0.3 m st ...

Blästplats (L2005:6190)

Blästplats, bestående av en ugnskonstruktion? Ugnskonstruktionen består av en oregelbunden grop, 1.7x1.5 m (N-S) och 0.2 m dj. I gropens SÖ del är en ...

Blästplats (L2006:7140)

1) Slaggvarp, 12x8 m (NNV-SSÖ) och 1 m h. Övertorvad med enfyllning av rödfärgad? mylla och 0.01-0.3 m st slaggstycken. Slaggenär rödbrun till svart, ...

Blästplats (L1999:1975)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn, 1 slagghögoch 1 fördämningsvall.Blästerugn, i mot VNV lutande slänt. Ugnsöppning, stenskodd,0.6-0....

Blästplats (L1986:7197)

Järnframställningsplats, ca 20 x 20 m bestående av 2 slaggvarp. Ett varp är 7 x 6 m st (N - S) och 1,2 m h. Omedelbart i S är ett varp som är 2 m diam...

Blästplats (L1999:2736)

Blästplats bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp samt 1 grop. Blästerugnen är kvadratisk, 2,5x2,5 m st (NNV-SSÖ) och 0,3 m h. Uppbyggd av synliga...

Blästplats (L1946:5995)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1951:4915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1962:4476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1946:4868)

Blästplats, 5x5 m, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugn, 1 m diam och 0,6 m dj. Kallmurad med 0,1-0,3 m st stenar. Öppning mot SÖ ne...

Blästplats (L1947:9436)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2004:8319)

Järnframställningsplats, 30x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1slaggvarp, 1 slaggförekomst, 1 grop och 1 kolningsgrop.I områdets SV del är:Slaggvarp, sekun...

Blästplats (L2006:4723)

Järnframställningsplats, 10x10 m bestående av 2 slaggvarp. Detena är oregelbundet, närmast runt, 4 m diam och 0.4-0.8 m h.Kraftigt övermossat. Intill ...

Blästplats (L2000:1198)

Blästplats 40x25 m (N-S),bestående av 5 slaggvarp, 1 rektangulär fördjupning, möjligen ramformigt slaggvarp och 1 kolbotten. Slaggvarpen är avlånga, ...

Blästplats (L2000:7408)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 1 blästerugnoch 1 urgrävning för hjulhus.Slaggvarp, närmast runt, 3.5 m diam och 0.4 m h. Starktöve...

Blästplats (L2000:2857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2022:3204)

Blästplats, ca 25x5-15 (N-S), bestående av 1 slaggvarp och 1 rostningsplats. Slaggvarpet är ovalt, 8x6 m (NÖ-SV) och 0,7 m h. I markberedningsgropar ...

Blästplats (L1980:210)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp.Blästerugn, (?), närmast kvadratisk, 4x4 m (N-S) och 0.3-0.4 m h.Närmast i mitten är...

Blästplats (L1946:7919)

Blästplats ca 10 m diam, bestående av 1 blästerugn och 1 kraftigt skadat slaggvarp. Blästerugnen är 1,5x0,7 m (NÖ-SV) och 0,6 m dj, med i NÖ änden en...

Blästplats (L2001:1524)

Järnframställningsplats, 20x10 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 slaggvarp.Ett Slaggvarp är ca 8 m diam och 0.1 m h. I strandhaket, på stranden och i vattne...

Blästplats (L2022:3202)

Blästplats, ca 30x10-15 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggvarp, 2 blästerugnar (?) och 1 rostningsplats. Slaggvarpet är närmast ovalt, ca 4x5 m (NÖ-SV...

Blästplats (L2000:522)

Järnframställningsplats, minst 45x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 2ramformiga slaggvarp (husgrunder?).Slaggvarp (?) (husgrund?), 10x9 m (NNÖ-SSV), ramfor...

Blästplats (L1946:638)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2020:11743)

Blästplats, med osäker utbredning, bestående av slaggvarp med fluten slagg och rostplats. Rostplatsen har ett flera cm tjockt lager med rostad malm me...

Blästplats (L2000:1222)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp.Blästerugn, 2x2 m (NNV-SSÖ) och intill 0.4 m h. Kallmurad avgråsten, 0.1-0.3 m st. Ö...

Blästplats (L1960:3076)

Område med blästbrukslämningar, undersökt och borttaget, ca 35x5 m st (NV-SÖ), bestående av 12 ugnsrester varav 3 osäkra. Anläggningarna var 0,3-1,2x0...

Blästplats (L1945:8714)

Blästplats, 25x15 m (Ö-V), bestående av, 1 blästerugn, 2 slaggvarp och 2 fällstenar. Blästerugn, rektangulär, 1,3x1,1 m (NNV-SSÖ) och 0,6 m dj. Över...

Blästplats (L1996:4078)

Blästerugn. Vid undersökningen framkom 2 blästerugnar, därugnsväggarna, slagg- och kollager kunde iakttas. Ytterligareugnsrester kan finnas i åkern SÖ...

Blästplats (L1957:1333)

1) Järnframställningsplats, ca 30x15 m (NV-SO), bestående av 2slaggvarp. Det ena slaggvarpet är runt, 7 m diam och 0,7 m h ochövertorvat. Fyllningen b...

Blästplats (L1950:3344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1991:5329)

Järnframställningsplats, ca 20x17 m (Ö-V), bestående av 2 slaggvarp.1) Slaggvarp, närmast ovalt, 17x11 m (N-S) och 0,5 m h. Övermossatmed i ytan mycke...

Blästplats (L2000:2893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2000:2950)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1970:1495)

Järnframställningsplats, undersökt och borttagen, 85x70 m (NV-SÖ), bestående av 2 slaggvarp, 8 kolningsgropar och 5 malmupplag. Slaggvarparna var limp...

Blästplats (L1990:8133)

Järnframställningsplats, uppgift om, bestående av 2 spridda slaggförekomster enligt inv. år 1971.Vid inv.tillfället år 1995 kunde ingen slagg påträffa...

Blästplats (L1946:1819)

Slaggvarp, uppgift om. Inom det på kartan markerade området ska enligt uppgift finnas 4 slaggvarpar, 3 m i diam. Vid revideringsinventeringen 2011 å...

Blästplats (L2002:3048)

Järnframställningsplats, bestående av 2 slaggvarp, 4blästerugnar, 3 kolningsgropar och 1 hålväg.Slaggvarp, närmast bananformigt, 9 m l (SSÖ-NNV), 2-3 ...

Blästplats (L1964:9878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1936:9458)

1) Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp. Blästerugnen är oval, 0.7x0.6 m (NNV-SSÖ) och 0.5 mdj. I Ö kanten rest av kallmu...

Blästplats (L1999:3250)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp 1 urtag förhjulstock, 1 ränna och 1 dammvall.Slaggvarp, mycket oregelbundet, 8x5 m (Ö-V) och 1 m h, ...

Blästplats (L1945:669)

Järnframställningsplats bestående av 1 blästerugn och 1slaggförekomst.Blästerugnen är rektangulär ( NV-SÖ) 0.6x1.0 m och 0.7 m dj.Kallmurad av 0.2-0.5...

Blästplats (L1987:3007)

Blästplats, ca 30 x 5 m (Ö-V) bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp och 1 kolningsgrop. I ett röjningsröse påträffades nästan 200 slaggbitar och frag...

Blästplats (L1945:1552)

Blästplats, 8x6 m (Ö-V), bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är närmast rektangulär, 1,4x1 m (NV-SÖ) och 0,6 m dj. Ställvis kallmu...

Blästplats (L1999:4337)

1) Blästerugn, närmast kvadratisk, 2.5x2.5 m (ÖNÖ-VSV) och intill0.4 m h. Något övermossad stenpackning av 0.1-0.5 m st stenar. Iugnen finns en närmas...

Blästplats (L2006:9712)

Järnframställningsplats, 10x10 m bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp. Blästerugnen, belägen i VSV, utgörs av en rundförhöjning, 5 m diam och int...

Blästplats (L2022:4010)

Järnframställningsplats, ca 22x15 m st (Ö-V), bestående av 4 slaggvarpar och 1 blästerugn. Slaggvarparna är oregelbundet ovala, 3x2-5x3 m st (N-S) oc...

Blästplats (L1953:7768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1991:3334)

Järnframställningsplats, rest av, ca 30x15 m (ÖNÖ-VSV). Inomområdet iakttogs spridd järnslagg och 1 kolbotten. Järnslaggenpåträffas i bäckfåra och i s...

Blästplats (L1946:9943)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Blästplats (L2000:4331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1945:464)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1936:7113)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn, 2 slaggvarpoch 1 fällsten. Blästerugnen är oval, 0,8x0,6 m (VNV-ÖSÖ) och0,35 m dj. Kallmurad av 0,...

Blästplats (L1945:5115)

Blästplats, 10x10 m (N-S), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp och 2 fällstenar. Blästerugnen är 1x0,8 m (N-S) och 0,4 m dj. Ställvis kännbara ste...

Blästplats (L1972:9347)

Järnframställningsplats inom ett 400 x 100 m st område (ÖSÖ-VNV),bestående av 2 slaggvarp och ca 18 kolninggropar.1. Slaggvarpet, i Ö delen, är 11 x 3...

Blästplats (L1935:7495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1946:3022)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1950:1460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1945:9225)

Blästplats, 8x5 m (NÖ-SV), bestående av 1 ugn, 1 slaggvarp och 1 kolupplägg. Ugnen är närmast rektangulär, 0,8x0,4 m (NV-SÖ) och 0,3 m dj. Övermossa...

Blästplats (L2000:5893)

Järnframställningsplats, bestående av 1 järnugn och 1 slaggvarp.Järnugn, nu synlig som en stenkulle, 4 m diam och 0.5 m h.Uppbyggd av jord och talrika...