Blästplats

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter järnframställning.
Blästplats (L2001:7896)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp och 1blästerugn.Slaggvarp, rest av, synbarligen 2-3 m diam och 0.3 m h.Oregelbundet och svårbegränsa...

Blästplats (L1948:4539)

Blästplats, 25x10-20 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av 1slaggvarp, 1 rostningsplats och 1 kolningsgrop. Slaggvarpet är hästkoformat 5x4,5 m (NÖ-SV) och 1 m ...

Blästplats (L1971:404)

Järnframställningsplats, 200x100 m st (N-S), bestående av 1 slaggvarp och 16 kolningsgropar. Slaggvarpet, 9x3 m st (NÖ-SÖ) och 0,3 m h. Belägen i den ...

Blästplats (L1946:6055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2022:6993)

Blästplats, 35x20-30 (NV–SÖ), bestående av 1 blästugn och 1 slaggvarp. Blästugnen är ca 1 m diam, är ej framrensad. Slaggvarpet har okänd utbredning, ...

Blästplats (L2000:7657)

Blästplats bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp samt 1 grop. Blästerugnen är 2,5x2,5 m (Ö-V) och 0,3 m h. Starkt övermossad. Oval grop i mitten 1...

Blästplats (L1951:5949)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1962:111)

Fyndplats för 3 järnungnar ca 0,7-0,8 m diam bestående av sten,bränd lera, järnslagg samt sot. Enligt Sven Larsson, Gunnarstorp.

Blästplats (L2000:1369)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp.Blästerugn, 2.5x2.5 m (NNV-SSÖ) och 0.3-0.4 m h. Övertorvad.Delvis synliga stenar i ...

Blästplats (L2022:4472)

Blästplats, skålformig, 11x8 m (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m dj, bestående av 1 slaggvarp, 1 rostplats? och 1 ugnsplats? Slaggvarp beläget i ÖSÖ delen av område...

Blästplats (L1947:2643)

Blästplats, ca 18x16 m (N-S), bestående av 1 blästerugn och 2 slaggvarp. Blästerugnen är 1,3 m diam och 0,3 m dj. Övermossad och övertorvad med därun...

Blästplats (L1948:4325)

Blästplats, ca 17x15 m, (NÖ-SV) bestående av en 6x5 m st yta med riklig förekomst av slagg. I anslutning till den noterades vid upptäcktstillfället en...

Blästplats (L2000:3034)

Blästplats, ca 10x6 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp och 1 blästergrop? Blästerugnen (i NV) är kvadratisk, 2,1x2,1 m (NNV-SSÖ) och ...

Blästplats (L1951:6625)

Blästplats, ca 95x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 slaggförekomst samt 2 gropugnar. De senare är igenfyllda och övertorvade, men syns som 1,6x0,8 m st s...

Blästplats (L1951:3858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1947:9610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1953:4197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2006:9693)

Järnframställningsplats, 18x14 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4slaggvarp, varav 2 rest av slaggvarp. De intakta slaggvarpen, är8 m diam och 0.9-1.4 m h, re...

Blästplats (L1940:2253)

Blästplats, inom ett ca 85x20-55 (NV-SÖ) m stort område noterades spridd och riklig förekomst av slagg samt ugnsväggsfragment som tyder på järnframstä...

Blästplats (L1946:711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2005:576)

Järnframställningplats, ca 20x20 m, bestående av 1 slaggvarp och1 rostningsplats? Slaggvarpet är oregelbundet, 5x4 m (NV-SÖ) och0.4 m h. Delar av slag...

Blästplats (L1946:722)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1986:2863)

Blästplats, 3,5X1,5 m (N-S). Tre relativt välbevarade blästbrukslämningar med slagg, sot, kol och bränd lera. Framkom vid en arkeologisk förundersökni...

Blästplats (L1971:124)

Järnframställningsplats, 30 x 20 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1slaggvarp och 2 kolningsgropar.Slaggvarpet, 6 x 3 m st (NÖ-SV) och 0.3 m h. Ytan är öve...

Blästplats (L1973:7815)

Järnframställningsplats inom ett 75 x 50 m st område (NÖ-SV) , bestående av 1 slaggvarp och 4 kolningsgropar.Slaggvarpet är 8 x 4 m st (SÖ-NV) och 0.2...

Blästplats (L2013:2812)

Blästplats, undersökt och borttagen, uppgift om utbredning saknas. Bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Påträffad vid arkeologisk undersökning a...

Blästplats (L1991:4460)

Järnframställningsplats, ca 30x15-20 m (NÖ-SÖ), bestående av 3 slaggvarp.1) Slaggvarp, ca 10x9 m (N-S) och 0,1-0,5 m h, övertorvat med i ytan rikligt ...

Blästplats (L1989:8571)

1) Stenåldersboplats, 80x35 m (NV-SÖ). Inom området sporadiskförekomst av bearbetad flinta. På platsen tillvaratogs vid inv.1987, 1 slipfragment, 1 sk...

Blästplats (L1945:6420)

Blästplats, 9x5 m (Ö-V), bestående av 1 blästerugn, 1 fällsten och 2 slaggvarp. Blästerugn, 1,2x0,5 m (N-S) och 0,3 m dj. Kallmurad och öppen mot N....

Blästplats (L1972:9197)

Järnframställningsplats, utsträckning ca 250 x 100 m (Ö-V), bestående av en centralt beläget slaggvarp samt ca 22 kolningsgropar.Slaggvarp, beläget ce...

Blästplats (L1946:151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2000:2781)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1999:5117)

1) Slaggvarp, ovalt, 5x4 m (NÖ-SV) och 0.6 m h. Den synligaslaggen, som ligger i kolhaltig fyllning, är 0.02-0.05 m st,gråsvart, delvis trögt fluten s...

Blästplats (L2006:5557)

Järnframställningsplats, 60x30 m (V-Ö), bestående av 1 slaggvarp,1 täljsten och 1 kolningsgrop. Slaggvarpet är ca 5 m diam intill0.3 m h i naturligt N...

Blästplats (L1999:4050)

Blästerugnsplats med urtagning för vattenhjul (?) och slaggvarp.Slaggvarp, oregelbundet ovalt och svårbegränsat, 11x5 m (ÖNÖ-VSV)och intill 0.3 mh. Öv...

Blästplats (L1981:8961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1946:1356)

Blästplats, ca 20x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 blästerugn, minst 1 slaggvarp och 2 kolningsgropar. Blästerugnen, i SSV delen av området, är rektangul...

Blästplats (L2006:5583)

Järnframställningsplats bestående av blästerugn, slaggvarp m.m. Platsen ungefärlig. Undersökt 1919 avStubbe.

Blästplats (L1999:5715)

Blåstplats bestående av1) Blästerugn, i kvdratisk avsats i sydsluttning, 2x2 m (N-s),ungsgrop 0.8 m diam och 0.5 m dj. V-N-Ö kanterna avkullerstenar, ...

Blästplats (L1999:4882)

1) Blästerugn, närmast kvadratisk, 3x3 m (NV-SÖ) och 0.4 m h.Starkt övermossad. I mitten svacka, 1x0.6 m (NV-SÖ) och 0.15 mdj. Beväxt med 1 gran och e...

Blästplats (L1957:5463)

1) Järnframställningsplats 50x30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 6slaggvarp. Slaggvarpen är ovala till formen, med 1 undantag, somär runt. De har måtten 18x1...

Blästplats (L2007:2837)

Järnframställningsplats, inom ett 30x15 m st område (NNÖ-SSV),bestående av 2 slaggvarp samt 1 kolningsgrop, separat beskrivna.Ett slaggvarp är ovalt, ...

Blästplats (L2006:1217)

Järnframställningsplats, 20x15 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2slaggvarp. Det ena är oregelbundet, 5x3 m och 0.5 m h. Beväxtmed 6 tallar och 2 granar. Det ...

Blästplats (L2006:1021)

Järnframställningsplats, 20x10 m (N-S), bestående av slaggvarpoch kolningsgrop. Slaggvarpet är oregelbundet, ca 10 m diam och0.1 m h. I markskador syn...

Blästplats (L2020:2536)

Blästplats, ca 65 x 40 m (N-S), bestående av 1 slaggvarp med blästerugnsslagg och 4 kolningsgropar. Slaggvarpet, beläget i Ö-sluttning, är närmast run...

Blästplats (L1999:2234)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarpoch 1 dammvall.Blästerugn, oregelbundet kvadratisk, 2.5x2.5 m (NV-SÖ) och intill0.5 m h...

Blästplats (L1946:9968)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Blästplats (L2006:6527)

Järnframställningsplats, 30x20 m (N-S), bestående av 2 slaggvarp,2 malmreden och 1 kolningsgrop. Slaggvarpen, belägna i områdetsNV del, är närmast run...

Blästplats (L1945:4416)

Blästplats, 7 m diam, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är rektangulär, 0,8x0,4 m (NNÖ-SSV) och 0,5 m dj. Öppning i NNÖ del vil...

Blästplats (L1998:1224)

Blästplats, ca 20x10 m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp, 1 blästerugn samt 1 rostplats. Slaggvarp, runt, ca 5 m i diam och ca 0,7 m h. Beläget i Ö del...

Blästplats (L2000:2778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1964:4014)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1947:5723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1952:3641)

Järnframställningsplats, undersökt och borttagen, ca 20 x 18 m (Ö-V), bestående av 2 slaggvarp, 6-8 m diam och 0,4-0,5 m h. Varpen bestod av slagg, st...

Blästplats (L1946:5273)

Blästplats, 10 m diam, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är rund, 1 m diam och 0,3 m dj. Kallmurade sidor. Övertorvad. Omedelba...

Blästplats (L1999:2482)

Järnframställningsplats bestående av blästerugn ochslaggförekomst.Blästerugn, rektangulär, 3.4x3 m st (SSÖ-NNV) och 0.9 m h. Muradav 0.3-0.6 m st, del...

Blästplats (L1956:6116)

1) Järnframställningsplats, 15x11 m (N-S), bestående av ettslaggvarp. Slaggvarpet är 11x5 m (Ö-V) och intill 0,4 m h.Slaggvarpet har skadats svårt vid...

Blästplats (L1945:8900)

Blästplats, 12x10 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är rund, 1 m diam och 0,5 m dj. Kännbara stenar i sidorna. Öpp...

Blästplats (L1980:8325)

Blästplats, 30x15m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarp 2 ovala kolningsgropar och 1 rund kolningsgrop. Slaggvarp, 5x3m (N-S) och intill 0,2m h. Kraftigt...

Blästplats (L1945:509)

1) Blästerugn, gropformig, 1,2 m i diameter stor och 0,7 m djup. Kallmurad av 0,2-0,6 m stora stenar, delvis nedrasade. Mot S 20 grader V är en fördju...

Blästplats (L1945:7542)

Blästplats. ca 13x9 m (N-S), bestående av 4 blästerugnar, 3 slaggvarp och 1 kolhög, anläggningarna separat beskrivna från N. En blästerugn, i områdets...

Blästplats (L1936:7030)

Järnframställningsplats 8x5 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 blästerugn,2 slaggvarp och 1 fällsten. Blästerugnen är ca 1 m diam (?) och0,5 m dj. Övermossad ...

Blästplats (L1999:2276)

Blästerugn, kvadratisk, 4x4 m (NV-SÖ) och 0.4 m h. Uppbyggd avkraftigt övertorvade och övermossade stenar. Beväxt med 6björkar och 2 enbuskar. 3 m SÖ ...

Blästplats (L1947:9689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1945:2647)

Blästplats, 6x4 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 ugn och 1 slaggvarp. Blästerugn, oval, 1,2x0,9 m (NNÖ-SSV) och 0,5 m dj. Kallmurade övermossade väggar. Ö...

Blästplats (L1991:3916)

Järnframställningsplats, 4 m diam, bestående av 1 blästerugn och1 slaggförekomst. Blästerugnen är 0.9x0.9 m (ÖNÖ-VSV) och0.3-0.5 m h, kallmurad av 0.3...

Blästplats (L2002:8921)

Blästplats, undersökt och borttagen, 27x23 (NÖ-SV) m stor. Vid särskild arkeologisk utredning år 2012 påträffades slagg samt fragment av teknisk keram...

Blästplats (L1946:7548)

Blästplats, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugn, närmast rund, 1,2 m diam och 0,5 m dj. I NV är en fördjupning, 0,7x0,4 m (NÖ-SV) o...

Blästplats (L1945:4566)

Blästplats, 10x7 m (NÖ-SV), bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är närmast rektangulär, 2x1,5 m (NNV-SSÖ) och intill 0,6 m dj. Öp...

Blästplats (L1947:1704)

Blästplats, ca 18x15 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är 1 m diam och 0,7 m dj. Gropen är kallmurad av 0,2-0,3 m ...

Blästplats (L1991:4394)

Järnframställningsplats, ca 15x15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 slaggvarp.1) Slaggvarp, ca 10x7 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,5 m h. I ytan och strax under t...

Blästplats (L1946:7611)

Blästplats, 20x12 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarp och 1 kolbotten efter liggmila. Slaggvarpet är 7 m diam och 1,1 m h. Från toppen ut mot Ö kanten...

Blästplats (L1998:6452)

Blästplats, ca 40 x 30 m (N-S), bestående av 2 blästerugnar, 4 slaggvarp, 1 grävd grop, 1 stenröse (troligen rågångsröse) och 1 fällstensliknande sten...

Blästplats (L2002:2963)

Järnframställningsplats, bestående av 2 slaggvarp, 4blästerugnar, 3 kolningsgropar och 1 hålväg.Slaggvarp, närmast bananformigt, 9 m l (SSÖ-NNV), 2-3 ...

Blästplats (L1951:498)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1946:2981)

Ingen ändring vid revideringesinveteringen 2011. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Blästplats (L1946:335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2002:1961)

Järnframställningsplats, bestående av slaggvarp, närmast bananformigt, 8 m l, 4-5 m br och 0.2-0.5 m h(SÖ-NV). Övertorvat men vid provstick framkommer...

Blästplats (L1947:2223)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1998:7384)

Blästplats, delundersökt, ca 14x3 m (N-S) bestående av 1 område med slagg, 1 rest av slaggvarp och 1 slagginblandat kollager. Område med slagg blandat...

Blästplats (L1971:347)

Järnframställningsplats, 30 x 10 m st område (ÖSÖ-VNV), beståendeav 1 slaggvarp och 1 kolningsgrop.Slaggvarp, 8 x 2.3 m st (NNÖ-SSV) och 0.3 m h. Över...

Blästplats (L2000:2950)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1999:1354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1948:3743)

Blästplats, ca 50x25 m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp, 1 husgrund och 1 slagg- och kollager. Slaggvarpet är ca 15x4 m (N-S i bågform) och 1 m h. Husg...

Blästplats (L2001:7646)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp.Blästerugn, närmast kvadratisk, 2x2 m (NNV-SSÖ) och 0.35 m h.Synbarligen byggd av st...

Blästplats (L1946:3200)

Blästplats, ca 40x15 m (N-S), bestående av 3 blästerugnar och 3 slaggvarpar. Blästerugnarna är 1,5 m diam och 0,4 m dj. Alla har bälgplatser, 3 m l, ...

Blästplats (L1948:1732)

Blästplats, ca 50x35 m (NV-SÖ), bestående av 1 rostningsområde, 1 husgrund samt 2 stenkonstruktioner. Rostningsområde, med bergmalm, kol, sot och skä...

Blästplats (L1947:5714)

Blästplats, 10x6 m (N-S), bestående av 1 blästerugn, 2 slaggvarp och 1 fällsten. Blästerugn, 0,8 m diam och 0,3 m dj, enstaka stenar känns vid provst...

Blästplats (L2004:1267)

Järnframställningsplats, 15x15 m, bestående av 2 slaggvarp. Det S slaggvarpet är oregelbundet, 2,5x2 m (NV-SO) och 0,2 m h. Strax N om detta är ytterl...

Blästplats (L1981:8604)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 1 blästerugnoch 1 kolningsgrop.Slaggvarpet är 12x9 m st (Ö-V) och intill 0.5 m h. Tydligast i Ödele...

Blästplats (L1959:8357)

(1) Slaggvarp, 9x5 m (NÖ-SV) och 1,2 m h. Övertorvad med i ytansynliga talrika slaggbitar 0,05,0,2 m st av brunsvart, grusigslagg. Slaggen är porös tr...

Blästplats (L1957:6418)

1) Slagvarp 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvat. Fyllning avsotfärgad mylla och 0,01-0,1 m st slaggstycken. Slaggen ärvittrad och fyllningen verkar grusi...

Blästplats (L1999:2736)

Blästplats bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp samt 1 grop. Blästerugnen är kvadratisk, 2,5x2,5 m st (NNV-SSÖ) och 0,3 m h. Uppbyggd av synliga...

Blästplats (L1946:5159)

Blästplats, ca 7x5 m, något osäker utbredning, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggförekomst. Beskrivning från inventeringen 1971: Blästerugnen är ...

Blästplats (L1946:2505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1945:167)

Blästplats, 12 m diam, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är 1,1x0,9 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m dj. Kallmurade väggar av 0,3-0,5 m st...

Blästplats (L2000:2828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1953:6363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1947:9254)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2021:6083)

Blästplats, ca 7x6 m (Ö-V) , bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är rund, 0,9 m diam och 0,3 m dj, skadad av markberedning. I ugn...