Blästplats

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter järnframställning.
Blästplats (L1990:3148)

Järnframställningsplats, ca 25x25 m (Ö-V), bestående av 3 slaggvarp.1) Slaggvarp, limpformigt, 8x3 m st (N-S) och 0,2 m h. Svackor i Ndelen. Övertorva...

Blästplats (L1946:2116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2019:369)

Blästplats, ca 50x40m (Ö-V) bestående av 4 slaggvarp och 1 slaggförekomst. Två slaggvarp är runda, 1,5-2 m diam och 0,2 m h av 0,1-0,4 m st slaggstyc...

Blästplats (L2000:3014)

Blästplats, ca 15x10 (NV-SO), bestående av 1 slaggvarp, 1 blästerugn och 1 ev. rostningsplats. Slaggvarpet är närmast runt, 5 m diam och intill 0,4 m ...

Blästplats (L2022:4020)

Järnframställningsplats, ca 20x15 m st (Ö-V), bestående av 4 slaggvarp och 2 blästerugnar. Slaggvarpen, oregelbundet ovala, är 4x3-9x4,5 m st (Ö-V o...

Blästplats (L1999:2245)

Blästerugn, kvadratisk, 3x3 m (SSÖ-NNV) och synlig höjd 0.1 m.Uppbyggd av övertorvade och övermossade stenar. i V partiet ären insänkning, rektangulär...

Blästplats (L1999:2092)

Blästerugn, kvadratisk, 2.3x2.3 m st (ÖSÖ-VNV) och intill 0.3 mh. Uppbyggd av övertorvade stenar. Delvis raserad, förmodligenav högvatten och isgång. ...

Blästplats (L2000:7645)

Blästplats bestående av 1 förmodad blästerugn, 2 slaggvarp och 1 svacka. Den förmodade blästerugnen är kvadratisk, 2,5x2,5 m (NV-SÖ) och 0,5 m h. Star...

Blästplats (L1971:9336)

Blästplats, undersökt och borttagen, ca 80x20-60 m (Ö-V), bestående av Slaggförekomster, kolningsgropar, kolbottnar och en kojgrund. 2 slaggförekomst...

Blästplats (L2007:3275)

Järnframställningsplats, 15x10 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1blästerugn, 1 slaggvarp och 1 malmupplag. Blästerugnen ärnärmast kvadratisk, 1.5 m i sid...

Blästplats (L1946:4837)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Blästplats (L2000:6601)

Järnframställningsplats, ca 20x18 m (Ö-V), bestående av 2slaggvarp och 1 slaggförekomst.Slaggvarp, oregelbunden, 6.5 m diam och 0.8 m h. Övertorvad. I...

Blästplats (L1936:8903)

Järnframställningsplats, 8x4 m (N-S), bestående av 1 blästerugnoch 2 slaggvarp. Blästerugnen är 0.8 m diam och 0.6 m dj.Kallmurad av 0.1-0.2 m st sten...

Blästplats (L2006:6745)

Järnframställningsplats, 15x13 m (V-Ö), bestående av 2 slaggvarp.Av slaggvarpen, belägna i områdets VSV del, är det i N, ovalt,5x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4...

Blästplats (L1945:3308)

Blästplats, 12x7 m (NV-SÖ), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp och 1 kolbotten. Blästerugnen, gropformig, är 1x0,5 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj, något...

Blästplats (L1946:335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1935:998)

Järnframställningsplats, 20x16 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 3slaggvarpar, 2 blästerugnar och 1 fällsten. De 3 slaggvarparnaär 3-5 m diam och 0.1-0...

Blästplats (L1973:7065)

Järnframställningsplats bestående av 1 slaggvarp och ca 10 koloningsgropar.Slaggvarpet, 11 x 5 m st (N-S) och 0.25 m h. Ytan är övertorvad och ojämn. ...

Blästplats (L1980:8338)

Blästområde, 40x30m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp och 4 kolningsgropar. Slaggvarp, rund, 4m diam och intill 0,4m h. Kraftigt övertorvad. Vid provsti...

Blästplats (L1950:1712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1945:1362)

Blästplats, ca 10x8 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarp och 1 blästerugn?. Slaggvarpet utgörs av en ringformig vall, ca 8 m diam, 0,7 m h och 3,2 m br...

Blästplats (L1947:8980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2000:2647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1945:102)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugn, oval, 0,6x0,45 m och 0,7 m dj. Kallmurning av 0,2-0,5m st stenar. Runt...

Blästplats (L2000:3357)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1945:8778)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn och 2 slaggvarp. Blästerugn är oval, 1 x 0,8 m st (NV-SÖ) och 0,7 m dj. Stensatt i kanterna med 3-...

Blästplats (L2023:2835)

Blästplats, 55x10-20 m (ÖSÖ -VNV), bestående av 1 slaggvarp och 2 kolningsgropar. Slaggvarpet är bågformat, ca 22 m l, 5-7 m br och 0,3-0,4 m h. Vid p...

Blästplats (L2001:4291)

Järnframställningsplats, delundersökt. År 1987 undersöktes delvishär enlågteknisk järnframställningsplats. Därvid framkom en ugnsbotten,kollager samtb...

Blästplats (L2006:6822)

Järnframställningsplats, 8x6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3slaggvarp. Dessa är närmast runda, 1-4 m diam och 0.2-0.6 m h.Övertorvade och övermossade. Sla...

Blästplats (L2000:3020)

Järnframställningsplats, ca 11 x 7 m (NÖ–SV), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp och 1 blästergrop? samt1 fällsten? Blästerugnen (i Ö) är rektangu...

Blästplats (L1947:1068)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1990:6271)

Blästplats, undersökt och borttagen, ca 20x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 rostningsplats, 1 slaggförekomst och 4 gropar. Rostningsplats, 2,5x1,5 m st oc...

Blästplats (L2000:1198)

Blästplats 40x25 m (N-S),bestående av 5 slaggvarp, 1 rektangulär fördjupning, möjligen ramformigt slaggvarp och 1 kolbotten. Slaggvarpen är avlånga, ...

Blästplats (L1959:1765)

Blästplats, ca 75x40-65 m (Ö-V), bestående av ca 30 slagguppsamlingsgropar, 10 härdar och 4 stolphål. De flesta slaggropar är runda 0,4-0,8 m i diamet...

Blästplats (L2008:3027)

Blästplats, bestående av 2 ässjaliknande bottnar, 1-1,5x1 m st, med kraftigt sotig fyllning. I ytan framkom slaggrester, stora skållfragment och träko...

Blästplats (L2006:5770)

Järnframställningsplats, 60x25 m (N-S), bestående av 1 slaggvarp,1 malmrede, 1 fällsten, 1 grop (kojruin) och 1 kolningsgrop.Slaggvarpet är ovalt (ban...

Blästplats (L1963:7643)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1981:7485)

Järnframställningsplats, 40x20 m (N-S), bestående av 1 slaggvarp och 1 rostningsplats. Slaggvarpet är ca 8x7 m st och mer än 0,5 m dj. Rostningsplat...

Blästplats (L1946:8306)

Blästplats, ca 20x20 m, bestående av 1 blästerugn?, 1 slaggvarp samt 1 kolhög. Blästerugn?, 1,5 m diam och 0,3 m dj, saknar kallmurning, endast slagg...

Blästplats (L1998:1675)

Blästplats, minst 15x10 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 blästerugn och 2 slaggvarp. Slaggvarp, ovalt, 5x3 m (NNV-SSÖ) och 1,3 m h. I ytan, under torven, ...

Blästplats (L1936:8289)

Järnframställningsplats, 8x4 m (N-S), bestående av 1 blästerugnoch 2 slaggvarp. Blästerugnen är 1 m diam och 0.7 m dj. Delvissynlig kallmurning av 0....

Blästplats (L1947:9655)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1946:850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1981:1010)

Järnframställningsplats, 55x20 m (NNV-SSÖ), bestående avugnsgropar (?) (blästergropar) och slaggvarp.Längst i N är ugns-/blästergrop (?), ca 2x1.5 m (...

Blästplats (L1972:9477)

Järnframställningsplats, 80 x 15 m st (NNÖ-SSV), bestående av 2slaggvarp och 2 kolningsgropar.1. Slaggvarp, 6.5 x 2.5 m st (N-S) och 0.3 - 0.5 m h. Va...

Blästplats (L1999:2176)

Blästerugn, närmast rund, 3 m i diam och intill 0.8 m h. Uppmuradav delvis övertorvade och övermossade stenar, 0.2-0.4 m st.Ugnsöppningen är 0.6 m i d...

Blästplats (L1980:3715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2004:7120)

Järnframställningsplats, 50x100 m (NÖ-SV), bestående av 1slaggvarp, 3 kolningsgropar, 1 avröjd yta och 1 slaggförekomst.Slaggvarp, ovalt, 5x7 m (N-S) ...

Blästplats (L1936:8925)

Järnframställningsplats, 5x5 m, bestående av 1 blästerugn och 1slaggvarp. Blästerugnen är något konisk, 1 m diam och 0.5 m dj.Kallmurad av 0.1- 0.3 m ...

Blästplats (L2006:3867)

Järnframställningsplats, inom ett 45x17 m (NÖ-SV) st område är 2slaggvarp och 2 kolningsgropar. Slaggvarpen, belägna centralt iområdet, är 4 m diam, 0...

Blästplats (L2000:7896)

Järnframställningsplats bestående av 1 blästerugn, 2 slaggvarpar,1 urgrävning för hjulhus samt 1 grävd kanal.Blästerugn otydlig, närmast kvadratisk, 0...

Blästplats (L1999:4102)

1) Blästerugn, 2x2 m (NÖ-SV) och 0.3 m h. I ytan syns stenar,delvis i kallmur, 0.1-0.4 m st. I ugnens NV sida mynnar eninsjukning 1.6 m l (NV-SÖ) och ...

Blästplats (L2006:6909)

Järnframställningsplats, 30x15 m (NNÖ-SSV) bestående av 1slaggvarp och 1 kolningsgrop.Slaggvarpet är oregelbundet, 6x5 m (NÖ-SV) och 0.4 m h. Beväxtme...

Blästplats (L2006:5886)

Järnframställningsplats, inom ett 16x13 m st område (SSÖ-NNV),bestående av 3 slaggvarp och 1 kolningsgrop, separat beskrivna.Ett av slaggvarpen är ore...

Blästplats (L1946:145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2008:7814)

Schaktugn? samt näraliggande härd med slagg. Undersökt och borttagen 1988. Ugnen (A16) bestod av 1,7x0,7 m st härdgrop med 1 i SV anslutande ränna, 0,...

Blästplats (L1946:5899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2000:6344)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp och 1blästerugn.Slaggvarp, nästan runt, ca 15 m diam och intill 1.2 m h. Varpetscentrala del är i ni...

Blästplats (L1999:5539)

1) Blästerugn, oregelblunden, ursprungligen möjligen kvadratisk,3x3 m (N-S) och 0.7 m h. Byggd av relativt små gråstenar,0.1-0.35 m st, i delvis synli...

Blästplats (L2000:238)

Järnframställningsplats, 50x15-20 m (NÖ-SV), bestående av 2slaggvarp.Slaggvarp, kvadratiskt ramformigt, 8x8 m (NV-SÖ), bestående avlåga vallar, 2-3 m ...

Blästplats (L1963:7266)

På den med x markerade platsten å fotokartan skall två smältugnarha påträffats. Se excerpter.

Blästplats (L2003:9288)

Järnframställningsplats, 45x20 m st (NV-SÖ), inom vilketarkeologiska undersökning företogs under åren 1982-83, ur vilket3 blästerugnar samt 3 smidespl...

Blästplats (L1981:5247)

Slaggförekomst, av lågteknisk typ. Påträffad i ett område, ca 40m diam, av Alf Cederlind, Askersund.Enl anm av Alf Cederlund är det rikliga slaggförek...

Blästplats (L2000:5893)

Järnframställningsplats, bestående av 1 järnugn och 1 slaggvarp.Järnugn, nu synlig som en stenkulle, 4 m diam och 0.5 m h.Uppbyggd av jord och talrika...

Blästplats (L1972:9920)

Järnframställningsplats, 200 x 200 m st (SV-NÖ), bestående av 2 slaggvarp och ca 25 kolningsgropar.Slaggvarp (S), 9 x 5 m st (N-S) och 0.1 - 0.5 m h, ...

Blästplats (L1946:9950)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1991:3209)

Järnframställningsplats, ca 25x20 m (NNV-SSÖ). Inom områdetiakttogs 1 slaggvarp, 1 kolbotten(?), 1 ugn(?) och vid provstickframkommande kol. Slaggvarp...

Blästplats (L2000:4557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1957:6418)

1) Slagvarp 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvat. Fyllning avsotfärgad mylla och 0,01-0,1 m st slaggstycken. Slaggen ärvittrad och fyllningen verkar grusi...

Blästplats (L1979:2502)

Blästplats, ca 100 x 40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 blästugnar, 2 lager och 5 anläggningar med koppling till järnframställning. Blästugnarna, i V del...

Blästplats (L1999:2486)

Järnframställningsplats bestående av blästerugnsplats ochslaggvarp.Blästerugnsplats med återstående, otydligt slaggvarp ellerblästerugn, 3 m diam och ...

Blästplats (L1999:3764)

1) Blästerugn, oregelbunden och raserad, 2.5 m diam och 0.4 m h.Övermossad med i ytan talrika stenar, 0.3-0.6 m st, uppbrutna.Oregelbunden öppning i S...

Blästplats (L2006:5835)

Järnframställningsplats, 30x20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4slaggvarp och 1 ugn. Det största slaggvarpet är oregelbundet 8x6m och 0.6 m h. Övriga slaggv...

Blästplats (L1946:5264)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2019:1299)

Järnframställningsplats, ca 25x10 m stort område (NV-SO), bestående av 2 slaggvarp, rester efter en ugn och en eventuell rostplats. Det ena slaggvarpe...

Blästplats (L1946:4102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1956:6005)

1) Slaggvarp, runt, 16 m diam och 1 m h. Kraftigt övertorvat. Vidprovstick framkommer intill 0,05 m st slaggbitar av blåsig,lättfluten blåsvart till b...

Blästplats (L1953:6961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1945:926)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Blästplats (L1953:6359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2004:7370)

Järnframställningsplats, 40 m br, 130 m l (NÖ-SV), bestående av 1slaggförekomst och 9 kolningsgropar.Slaggförekomsten, belägen på öns NV sida och områ...

Blästplats (L1946:4921)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1936:6433)

Enligt uppgift av lokalbefolkningen ska det ha legat en masugn under dem med x markerade ladan (på registerkartan). Slagg har påträffats här.

Blästplats (L2001:2368)

Järnframställningsplats. Undersökt och borttagen i samband med vägomläggning år1970. Undersökningen utfördes under tiden 5/10-16/10 1970 av IngaSernin...

Blästplats (L1999:5036)

Blästerugn, rektangulär, 2.7x2.3 m st (N-S) och 0.5 m h. Uppbyggdav övertorvade och övermossade stenar. Insänkning i mitten,kvadratisk, 0.7x0.7 m st (...

Blästplats (L1945:6389)

Blästplats, 13x11 m (Ö-V), bestående av 1 blästerugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är rektangulär, 0,9x0,7 m (ÖNÖ-VSV), och 0,3 m dj med kännbara ste...

Blästplats (L1990:7190)

Järnframställningsplats, ca 20x10 m (NNV-SSÖ), delvis undersökt, bestående av 1 slaggvarp, ca 10 m l (Ö-V), 3-4,5 m br och 0,3-1,2 m h. Slagg finns vi...

Blästplats (L1999:7064)

Blästplats, inom ett kvadratiskt område, 20x20 m (NNV-SSÖ), bestående av en blästerugn belägen i SÖ delen, rund, 3,5 m diam och 0,4 m h. I mitten är e...

Blästplats (L2022:7519)

Blästplats, 12 x 10 m (Ö-V). På området är 1 blästugn och 1 slaggvarp. Blästerugnen är 3 x 3 m totalt. I mitten är en stensatt rektangulär grop, 1,5 x...

Blästplats (L1945:684)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2014. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Blästplats (L1998:839)

Blästplats, uppgift om, bestående av 1 slaggvarp, 1 blästerugn och 1 rostningsplats. Slaggvarpen är 4 m diam och 0,5 m h. Ö om slaggvarpen är en bläst...

Blästplats (L1950:3906)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L1946:630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästplats (L2000:1894)

Järnframställningsplats. Inom ett 28 x 8 m st område (ÖNÖ-VSV) är 3 slaggvarp och 1 grävd grop. Av slaggvarpen är 2 runda, 3-4 m diam och 0.3 m h. De...

Blästplats (L2000:8048)

Järnframställningsplats, bestående av 1 blästerugn, 1 plats förhjulstock, 3 slaggvarpar och 1 dammvall.Blästerugn, 2.5x2.5 m (SSÖ-NNV) och 0.5 m h. Öv...

Blästplats (L1946:1106)

Blästplats, 10x7 m (Ö-V) bestående av 1 slaggvarp, 1 malmupplägg, 1 fällsten, 1 kolupplägg och 1 möjlig ungsbotten. Slaggvarp, närmast rektangulär, 3...

Blästplats (L1999:3096)

Blästplats bestående av 1 blästerugn, 1 urtag för hjulhus, 1 slaggvarp och 1 stensamling. Urtaget för hjulhuset är 4x3 m (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m dj. Mynna...

Blästplats (L1945:6157)

Blästplats, 10x8 m (Ö-V), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp och 1 fällsten?. Blästerugnen är rund, 1 m diam och 0,4 m dj. Kännbara övertorvade s...

Blästplats (L1946:8159)

Blästplats, 7x5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp och 1 fällsten. Blästerugnen är något oregelbunden, närmast rund, 1 m diam och 0,...

Blästplats (L1998:276)

Järnframställningsplats, 15x10 m (N-S) bestående av 2 blästerugnar, 1 slaggvarp och 1 hög med fällsten. Blästerugn, i form av hög, kvadratisk, 2,5 m ...