Färdvägssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två färdvägar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter eller en färdväg med minst en förgrening.
Färdvägssystem (L2002:525)

Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av 130 m, fördelade på 4hålvägar, 20-50 m l, 1-2 m br och 0.2-0.6 m dj samt 1 vägbank, 15m l (ÖNÖ-VSV-V), 2 m b...

Färdvägssystem (L2012:163)

Hålvägssystem bestående av 8 hålvägar, 17-85 m l, 1,2-2 m br och 0,4-0,8 m dj. 2 korta hålvägar i S är något osäkra kan vara diken, eller rest av torv...

Färdvägssystem (L2022:1649)

Hålvägssystem bestående av fyra hålvägar. Hålväg 1 är 142 m l (huvudsakligen NÖ-SV), ca 0,9-1,5 m br i botten och 1,8-4 m br i marknivå samt 0,4-1,4 m...

Färdvägssystem (L1944:6630)

Hålvägssystem, bestående av 8 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 725 m. Hålvägarna löper huvudsakligen 500 m i N-S riktning och är 15-220 m l, 2-6...

Färdvägssystem (L2011:4872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1998:2310)

Färdvägssystem bestående av 2 fäbodstigar. Fäbodstig, med hålvägskaraktär, övergiven ca 140 m l (NNÖ-SSV), 0,8-1 m br och intill 0,5 m dj. Som djupas...

Färdvägssystem (L2011:5011)

1) Hålväg, ca 30 m l (60-260cg) 0,2-1 m br och 0,2-0,3 m dj. 5 mSÖ om nr 1 är: 2) Hålväg, ca 35 m l (70-270cg) 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m dj. Hålvägarna...

Färdvägssystem (L2011:769)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar. Dessa är separat beskrivna. 1) Hålväg, ca 380 m l (Ö-V), 1-2 m br och 0,2-0,4 m dj. Parallellt och S om Ö dele...

Färdvägssystem (L1985:620)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 230 m. Hålvägarna är ca 2 m br och intill 0,6 m dj.

Färdvägssystem (L2023:2888)

De registrerade avsnitten har en sammanlagd längd på cirka 350 m men systemet fortsätter på andra sidan fastighetsgränsen i NO. Hålvägarna är 1–2 m br...

Färdvägssystem (L1972:9523)

Hålvägar, 3 st, sammanlagt ca 430 m l (huvudriktning (NNV-SSÖ), 1- 2 m br och 0.1 - 0.4 m dj. Vanligen jämnt skålade, dock bitvis med något plan bot...

Färdvägssystem (L1970:3297)

Färdvägssystem bestående av 2 vägbankar, 115 m l (NV-SÖ) respektive 25 m l (ÖNÖ-VSV) ca 3 m breda och ca 0,2-0,5 m h. Övertorvad. Ingen synlig stenpac...

Färdvägssystem (L1988:6004)

Hålvägssystem, ca 650 m l (N-S), bestående av 6 hålvägar, 70-200m l, 3-10 m br och 0.3-1.5 m dj.

Färdvägssystem (L1939:613)

Färdvägssystem bestående av 2 färdvägar i förgrening med en sammanlagd längd av 145 m. Dessa utgörs av: Färdväg, del av, närmast i form av en hålväg,...

Färdvägssystem (L1972:9924)

Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av, ca 230 m, fördelat på5 hålvä-gar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning N-S och belägnapå, 8-25 m av...

Färdvägssystem (L2021:8152)

Färdvägssystem, sammanlagt 470 m l, bestående av 2 vägbankar. Den N vägbanken är 375 m l (ÖNÖ–VSV), 4 m br och uppbyggd intill 1 m h på S sidan samt d...

Färdvägssystem (L1939:642)

Vägsystem i anslutning till gården Labbo, totalt ca 150 m l, 1,5-2 m br. I N som stenröjt stråk med röjningsten på ömse sidor, den S delen delvis avgr...

Stockabrovad, Färdvägssystem (L1973:4391)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1969:6847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Eriksgatuleden, Färdvägssystem (L1972:9778)

Hålvägssystem med en sammanlagd längd av ca 210 m fördelat på 4hålvägar. Dessa är delvis parallella (huvudriktning NV-SÖ)belägen på ca 8-18 m avstånd....

Färdvägssystem (L1944:6308)

1) Märklig färdväg, del av, 177 m l, (N-S), ca 5,0 m br. I mellersta delen på båda sidor omgiven av diken, 1-1,5 m br och 0,2-0,4m dj. Mycket övertorv...

Färdvägssystem (L1961:5457)

Hålvägar ca 6 st. 20-200 m l. (huvudriktning N-S) 1-3,5 m br. och0,2-1,0 m dj. Hålvägarna har ett inbördes avstånd av 5-10 m. Ettpar förgrenar sig på ...

Hålvägssystem, Färdvägssystem (L2006:6021)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar, separat beskrivna.Hålväg, 40 m l (N-S), 2-3 m br och intill 1 m dj. Skålformatbottenplan. I S kanten enstaka b...

Färdvägssystem (L2013:4291)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 135 m (NV-SÖ). Hålvägarna är 20-115 m l, 1,5-2,5 m br och 0,2-0,4 m dj. Båda har ...

Färdvägssystem (L2003:9937)

Gravfält med hålväg, 60x45 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 10fornlämningar. Dessa utgörs av 9 runda stensättningar och 1hålväg. 1) Stensättningarna är 5-7 m...

Färdvägssystem (L1962:8045)

Hålvägssystem med en sammanlagd längd av ca 540 m fördelat på 14hålvägar. De är ca 20-130 m, 1-2 m br och vanligen 0,2-0,4 m dj.Några av dem är tämlig...

Färdvägssystem (L1960:6594)

Färdvägssystem, bestående av 3 hålvägar inom ett område av ca 375 X 25 meter (NV-SO). I NV är hålvägen 35 m l, den mellersta är 180 m l, och i SO 70 m...

Färdvägssystem (L1944:1571)

1) Hålväg, 90 m l (huvudinriktning NNV-SSÖ), 2-4 m br och 0.3-1.5m dj (i SÖ). N om mitten är ett kortare avsnitt nedskurenvägbank, 3 m br, i N avlöst ...

Färdvägssystem (L1961:6366)

Hålvägssystem med en sammanlagd längd av ca 250 m bestående av enca 150 m l (huvudsakligen riktning 90-290cg), 4-6 m br och0,2-0,8 m dj hålväg samt fl...

Färdvägssystem (L1964:6335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1970:9557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1999:5274)

Hålvägssystem, undersökt och borttaget, bestående av 8 hålvägar och 1 vägbank i ÖNÖ-VSV riktning. Hålväg (1), huvudstråket, är ca 350 m l , i dess Ö ä...

Färdvägssystem (L1971:94)

Hålvägssystem med en sammanlagd längd av ca 800 m fördelat på 9hålvägar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning ÖSÖ-VNVoch belägna på ca 5-15 m ...

Färdvägssystem (L2001:9555)

Hålvägssystem, inom ett 500x100 m st (NV-SÖ) stort område, bestående av 8hålvägar, separat beskrivna.Hålväg, 180 m l, (VNV-ÖSÖ), 2-4 m br och 0.3-1.1 ...

Färdvägssystem (L2014:1463)

1) Stensättning, rund, ca 9 m diam och 0,5 m h. Lätt övermossadfyllning av 0,2-0,7 m st stenar. S delen är något urplockad.Bevuxen med två björkar, 1 ...

Färdvägssystem (L2010:2681)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2005:4163)

Hålvägssystem bestående av:Hålväg, 80 m l (NÖ-SV), 1.2 m br och 0.4 m dj. U-formad. I SVdelen försvinner vägen i befintlig skogsväg.75 m SV om slutet ...

Färdvägssystem (L2013:9758)

Färdvägssystem, bestående av 2 vägbankar. I N är vägbank, ca 30 m l (NÖ-SV), 2 m br och 0,3 m h. I S är vägbank, ca 12 m l (NV-SÖ), 2 m br och 0,3 m...

Färdvägssystem (L1961:5450)

Hålvägar, med en sammanlagd längd av ca 350 m. Den störstahålvägen är ca 200 m l (svängd 110-310cg) 4-6 m br och 0,3-0,8 mdj. Begränsningen åt Ö är ok...

Färdvägssystem (L1959:547)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 70 m. Hålvägarna, parallellt liggande med ett inbördes avstånd av 1 m, är ca 50 r...

Färdvägssystem (L2013:9200)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 89 m (NNÖ-SSV) Hålvägarna är 13- 44 m l, 2 m br och 0,1-0,2 m dj, ställvis parall...

Färdvägssystem (L2013:9696)

Hålvägssystem bestående av 2 hålvägar. Hålväg i SÖ är 20 m l (NV-SÖ), 1 m br och 1 m dj. Hålväg i NV är 30 m l (NV-SÖ), 1 m br och 1 m dj. Framkom ...

Färdvägssystem (L1972:9948)

1. Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av, ca 700 m, fördelatpå 7 hål-vägar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning ÖNÖ-VSV och belägna på, 5...

Färdvägssystem (L1980:7036)

Färdvägssystem, ca 140 m l (NV-SÖ), bestående av 4 hålvägar. Den längsta hålvägen är 140 m l (NV-SÖ), ca 6-3,5 m br i marknivå och 1,3-1,6 m br i bott...

Färdvägssystem (L2013:7931)

Färvägssystem, sammanlagt ca 220 m l (N-S, NV-SÖ), bestående av 4 hålvägar. De i V ca 45 m l och 0,1-0,3 m dj. De i Ö ca 25 m l och 0,1-0,3 m dj. Påtr...

Färdvägssystem (L1967:3959)

Hålvägssystem, 50x50 m st (NÖ-SV), bestående av 6 hålvägar. Dessaär 15-45 m l (NV-SÖ), 0.7-1.2 m br och 0.2-0.6 mdj. U-formad profil. Hålvägarna går ...

Färdvägssystem (L1960:9828)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 110 m (NNÖ-SSV). Hålvägarna, parallellt liggande, är ca 80 respektive ca 30 m l (...

Färdvägssystem (L2012:7200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1984:9397)

Hålväg, ca 850 m l (NNV-SSÖ), 1-7 m br och 0,1-1,3 m dj. Övertorvad. I den nordligaste delen, ca 85 m, går 2 parallella hålvägar med en ca 5-6 m br oc...

Färdvägssystem (L1997:6527)

1) Område med röjningsrösen. Inom en yta, ca350x70-180 m (N-S), finns ca 40 röjningsrösen,varav flera är stensättnings- eller högliknande.de är 3-10 ...

Färdvägssystem (L1987:4058)

Hålvägssystem, bestående av 2 parallellt liggande hålvägar (N-S), med en sammanlagd längd av ca 200 m. Dessa är 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m dj. Avståndet...

Färdvägssystem (L1980:7414)

Hålvägssystem, delundersökt, bestående av 3 hålvägar ca 380, 335 och 130 m l (NNÖ-SSV och N-S). De längre hålvägarna slutar vid en husgrund. Den korta...

Färdvägssystem (L2010:3606)

Hålvägssystem, ca 220 m l (NNV-SSÖ) belägna inom en sträcka av ca 120 m. Hålvägarna är i regel 3-5 m br och 0,2-0,4 m dj och består av två parallellt ...

Färdvägssystem (L1988:4078)

1) Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar, 380 m l och 1.5-2 m broch 0.4-0.6 m dj. Hålvägen, som leder genom ett område medodlingsrösen och odlingster...

Färdvägssystem (L1965:1733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2002:233)

Gravfält med hålvägar, 240x60-90 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 100fornlämningar. Dessa utgörs av 88 runda stensättningar, 1kvadratisk stensättning, 5 rest...

Färdvägssystem (L2001:3452)

1) Hålväg, ca 75 m l (NNÖ-SSV), 2 m br och intill 1.5 m dj.Anslutande till ovanstående ca 30 m S om vändplats ärHålväg, 55 m l (NNÖ-SSV), 1-2 m br och...

Färdvägssystem (L1968:6157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1961:8580)

1) Hålvägar (2 st) med en sammanlagd längd av ca 70 m. De är ca 35m l vardera (huvudriktning (40-240cg) 1-1,5 m br och 0,2-0,4 mdj. Omedelbart NV om n...

Färdvägssystem (L1997:4814)

Hålvägssystem, sammanlagd längd ca 200m (huvudsakligen V-Ö), 1-2 m br och 0.1-0.6m dj, ställvis otydlig. Nere i hålvägenfinns enstaka stenar, 0.5-0.7 ...

Färdvägssystem (L1973:396)

Hålvär, 60 m l (NNÖ-SSV), 1.5 - 8 m br och intill 0.6 m dj. Vid 20 m från S delar sig hålvägen och löper ytterligare 40 m (N-S). Denna del är 1 - 2 m ...

Färdvägssystem (L1987:7648)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar. Hålväg (1), ca 120 m l (NÖ-SV). Hålväg (2), ca 50 m l (N-S). Påträffad vid särskild utredning steg 1 och steg ...

Färdvägssystem (L1996:4810)

Gravfält, 90x10-40 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 8fornlämningar. Dessa utgörs av 3 högar, 2 runda stensättningaroch 2 resta stenar samt 1 hålvägssystem.Hög...

Färdvägssystem (L1998:2539)

Färdvägssystem, övergivet, bestående av 2 fäbodstigar. Fäbodstig, ca 45 m l (NV-SÖ, V-Ö) och 0,5-1,2 m br och 0,3-0,4 m dj. Fäbodstigen försvinner ...

Färdvägssystem (L1971:8981)

Hålvägssystem, undersökt och borttagen, bestående av 4 hålvägar, ca 30-65 m l. Hålvägarna karterades i samband med utredningar på 1990-talet, men blev...

Färdvägssystem (L1989:9125)

Hålvägssystem, 400 m l (N-S), bestående av 8 hålvägar, 4-8 m broch 0.5-1.5 m dj. SÖ om området är ytterligare några obetydligahålvägar.

Färdvägssystem (L1961:9081)

Hålvägar (3 st) med en sammanlagd längd av ca 160 m (huvudriktning360-160cg). De är 20-100 m l, 1-2 m br och 0,4-0,7 m tj. Jämntskålad profil. De 2 mi...

Färdvägssystem (L1999:8911)

Färdvägssystem, ca 1300 m l (NNÖ-SSV), bestående av 6 hålvägar. Vägarna är intill 1,5 m br och intill 0,6 m dj. I branta stigningar antar vägen hålväg...

Färdvägssystem (L1986:2729)

Hålvägssystem bestående av minst 7 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 955 m (NNV - SSÖ). Hålvägarna är 40 - 440 m l, 1 - 2 m br och 0,2 - 0,8 m dj...

Färdvägssystem (L1972:9620)

Hålvägssystem med en sammanlagd längd av ca 550 m, fördelat på 6hålvägar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning VSV-ÖNÖoch belägna på ca 8-30 m...

Färdvägssystem (L2012:5740)

Hålvägssysten, bestående av 9 hålvägar. Hålväg (1), ca 160 m l (huvudinriktning ÖSÖ-VNV), 1-1,5 m br och 0,1-0,4 m dj. 4 m NNÖ och parallellt om nr 1 ...

Färdvägssystem (L1996:4436)

Hålväg, delvis med vägbank, sammanlagt ca 500 m l (NÖ-SV). Hålvägen är 2-3 m bred och 0.2-0.7 m djup. Dess SV del, i skogsmark, är bitvis uppemot 4 m ...

Färdvägssystem (L1987:8249)

Hålvägssystem, bestående av 2 parallella hålvägar, 25-30 m l (N-S), 2 m br och 0,2-0,5 m dj, belägna med ett inbördes avstånd av ett fåtal m.

Färdvägssystem (L1939:1218)

Vägsystem kring torpet Finnrudan (1734 benämnt Bälgmakartorpet) Den SÖ vägen är 240 m l, 1-1,5 m br med skålad profil, intill 0,3 m dj, stenröjd genom...

Färdvägssystem (L1997:6385)

Hålvägssystem, rest av, med en sammanlagdlängd av ca 330 m, bestående av 10 hålvägar,delar av, belägna i "solfjäderform", parallelltmed varandra och d...

Färdvägssystem (L1988:1871)

Hålvägssystem och färdväg bestående av minst 18 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 2700 m . Längst i SV är en 2 - 4 m br väg som ställvis har hål...

Färdvägssystem (L2002:3096)

Hålvägssystem, inom ett ca 150x10-60 m st område (NNÖ-SSV till ÖNÖ-VSV), bestående av 4 hålvägar. Två hålvägar har gemensam sträcka längst i SV i ca 5...

Färdvägssystem (L1986:3907)

Ny beskrivning: Färdvägssystem bestående av 1 hålväg och 1 äldre markväg med en sammanlagd längd av ca 190 m. Hålvägen, som är ca 25 m l, 2-3 m br och...

Färdvägssystem (L1942:518)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 180 m l (huvudsakligen NNÖ-SSV). Hålvägarna är 30-75 m l, 2-4 m br och intill 0,4...

Färdvägssystem (L1989:4677)

Hålvägssystem inom ett område ca 100x40 m (NV-SÖ) bestående av 6hålvägar, 0.5-1 m br, 0.1-0.4 m dj och 10-110 m l. Samtliga ärU-formade.

Färdvägssystem (L1996:6292)

Hålvägssystem, delundersökt. Inom ett ca 250x50 m (Ö-V) stort område finns 6 st igenfyllda hålvägar. Påträffades vid utredning 2004. (Dnr 326-4420-200...

Färdvägssystem (L1997:6675)

1) Hög, 10 m diam och 1 m h. I ytan enstakastenar, i allmänhet 0.1-0.4 m st. Några stenar,belägna i kanten i N-Ö-S-SSV är intill 0.6 m st,möjligen del...

Färdvägssystem (L2009:1998)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1983:4220)

Gravfält med hålvägar, 240x40-75 m (NV-SÖ), bestående av ca 104fornlämningar. Dessa utgörs av 1 hög, ca 73 rundastensättningar, ca 12 resta samt ca 14...

Färdvägssystem (L1968:6045)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1973:4573)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1963:8630)

Område med röjningsrösen och hålvägar? Inom på fotokartanmarkerat område, 180x130 m (NNÖ-SSV) är ca 25 röjningsrösen.Dessa är 4 -7 m diam (de flesta 4...

Färdvägssystem (L2013:2618)

Färdvägssystem, bestående av 2 hålvägar. Den Ö hålvägen är ca 32 m l (Ö-V), ca 2 m br och 0,4-0,7 m dj. Den V hålvägen är ca 16 m l (ÖNÖ-VSV), 1,5-2 m...

Färdvägssystem (L2019:6742)

Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av 50 m. Hålvägarna är intill 2 m br och 0,4 m dj. Skålat bottenplan. I systemet ingår två hålvägar belägna på...

Färdvägssystem (L1972:4707)

Hålväg, med en sammanlagd l av, ca 480 m, fördelat på, ca 9 hålvägar. De är,ca 20-140 m l, (huvudriktning V-Ö-SÖ) 1.5-3 m br och 0.2-1 m dj, kraftigas...

Färdvägssystem (L1961:8949)

Hålvägar (3 st) med en sammanlagd l av ca 650 m. Hålvägarna är ca70-300 m l (320-120cg) 1,5-3 m br och 1,2-0,5 m dj, vanligenjämnt skålad profil. De ä...

Färdvägssystem (L1980:8785)

Färdvägssystem bestående av 2 parallella hålvägar. Den SÖ är ca 80 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och intill 1 m dj. Den V är ca 45 m l (NÖ-SV) 0,5 m br och i...

Färdvägssystem (L1965:2243)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1966:3960)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2013:2998)

Färdvägssystem bestående av 2 parallella hålvägar, ca 65 resp 70 m l (NÖ - SV), 2-4 m br vid markytan, ca 1 m br i botten och upp till 0,5 resp 0,6 m ...

Färdvägssystem (L2008:5856)

Färdvägssystem, undersökt och borttaget, bestående av 2 stenlagda vägar, ca 25 m l (Ö-V) respektive 5 m l (N-S). Ligger inom avgränsningen för boplats...

Färdvägssystem (L1987:9481)

Vägbankssystem, bestående av 2 vägbankar, med en sammanlagd längd av ca 200 m. Dessa är 3 - 4 m br och 0,1 - 0,3 m h, övertovade med ställvis synlig s...

Färdvägssystem (L1969:3171)

1) Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar, med en sammanlagdlängd av ca 500 m (N-S). Till större delen löper 2 hålvägarparallellt utom i N där det är ...

Färdvägssystem (L1940:5907)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar. Huvuddelen är 55 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,3-0,8 m dj. En i SV anslutande är 20 m l (ÖNÖ-VSV), 1,5-2 m br o...

Färdvägssystem (L1971:52)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd avca 95 m.Hålväg, 60 m l, intill 4 m br och 0.5 m dj. Huvudriktning NÖ-SV.3 m SÖ om hål...