Färdvägssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två färdvägar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter eller en färdväg med minst en förgrening.
Färdvägssystem (L1989:5332)

Hålvägssystem inom ett område ca 200x120 m (Ö-V) bestående av 4hålvägar, 50 - 230 m l, 1.3 m br och 0.1-1 m dj och med ensammanlagd längd av 530 m. Sa...

Färdvägssystem (L1980:7873)

Färdvägssystem, bestående av 2 vägar med en sammanlagd längd av ca 130 m (VNV-ÖSÖ). Vägarna är U-formade, 70 respektive 60 m l, 4,5-5 respektive 2,4-3...

Färdvägssystem (L2010:8264)

Hålvägssystem, undersökt och borttaget, bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 200 m, 1-2 m br och intill 0,3 m dj. Den längsta är ca 1...

Färdvägssystem (L1997:8519)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1985:2481)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar med en sammanlagd längd av 230 m, 1-2 m br och 0,1-0,6 m dj. Huvudsaklig riktning NNV-SSÖ. 3 hålvägar ligger pa...

Färdvägssystem (L1961:5869)

Hålvägar med en sammanlagd längd av ca 50 m. Bestående av 2parallella hålvägar. Dessa är 20 resp 30 m l, (130-330cg), 2-4 mbr och 0,2-0,7 m dj, belägn...

Färdvägssystem (L1987:4058)

Hålvägssystem, bestående av 2 parallellt liggande hålvägar (N-S), med en sammanlagd längd av ca 200 m. Dessa är 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m dj. Avståndet...

Färdvägssystem (L2006:7407)

Hålvägssystem, bestående av 2 paralella sträckningar, 28 resp 21ml (N-S), 2-4 m br och 0.2-0.7 m dj. Den åt V belägna är mer V-formad.Bevuxen med barr...

Färdvägssystem (L2010:6749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1959:547)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 70 m. Hålvägarna, parallellt liggande med ett inbördes avstånd av 1 m, är ca 50 r...

Färdvägssystem (L2011:4678)

1) Hålväg(?) 110 m l (NÖ-SV) 1-2 m br och 0,3-0,4 m dj. Ca 13 mV om nr 1 är: 2) Hålväg(?) ca 50 m l (40-240cg) 1-3 m br och 0,3-0,5 m dj. Ca 20 m V om...

Färdvägssystem (L2001:8959)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar.Hålväg, ca 65 m l (Ö-V), 1.5-3 m br, intill 0.6 m dj och övertorvad. I hålvägen är ett 10-talstenar, 0.2-0.9 m ...

Färdvägssystem (L1996:6264)

Hålvägssystem, ca 100x30 m (NÖ-SV) bestående av 6 mer eller mindre parallella hålvägar. Dessa är 50-100 m långa, 1-2,5 m breda och 0,5-1 m djupa. I NÖ...

Färdvägssystem (L1986:3920)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 75 m. De är ca 2 m br och 0,2-0,3 m dj.

Färdvägssystem (L1998:2861)

Hålvägssystem bestående av 3 parallella hålvägar (NNÖ-SSV) med en sammanlagd längd av ca 180 m, varav den mittersta är den som används idag. Den mitte...

Färdvägssystem (L1972:9623)

Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av 480 m fördelat på 8hålvägar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning NV-SÖ ochbelägna på 5-70 m avstånd...

Färdvägssystem (L1996:4810)

Gravfält, 90x10-40 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 8fornlämningar. Dessa utgörs av 3 högar, 2 runda stensättningaroch 2 resta stenar samt 1 hålvägssystem.Hög...

Färdvägssystem (L2009:969)

1) Sten med tradition, granit, 1,7x1,15 m (V 10cg N-Ö 10cg S) och 0,3 m tj. Stenen ligger som förstärkning av brukningsväg. 8 m S15cg V om nr 1 är: 2)...

Färdvägssystem (L1939:642)

Vägsystem i anslutning till gården Labbo, totalt ca 150 m l, 1,5-2 m br. I N som stenröjt stråk med röjningsten på ömse sidor, den S delen delvis avgr...

Färdvägssystem (L1940:8564)

Vägar till Björks gamla by, 135, 210 respektive 55 m l, totalt 400 m l, 2-3 m br, delvis hålvägsliknande, delvis som vägbank. I Ö kan greningen möjli...

Färdvägssystem (L1942:2372)

Gravfält, 300x130-290 m (N-S) bestående av ca 120 fornlämningar.Dessa utgöres av ca 9 högar, ca 109 runda stensättningar, 1 treudd och 1 skärvstenshög...

Färdvägssystem (L2004:8435)

1) Hålväg, 300 m (NNV-SSÖ) l, 2-5 m br och 0.2-1 m dj. Imellersta och SSV delarna har hålvägen ställvis en bank,uppbyggd i VSV kanten, intill 0.5 m h....

Färdvägssystem (L1973:4424)

Hålvägssytem med sammanlagd längd av ca 100 m l (NNV-SSÖ) i upp till 3 filer, 1-2 m br och 0,1-0,2 m dj, vanligen jämt skålade.

Färdvägssystem (L1964:5023)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1997:2386)

1) Hålvägssystem, 61 m l (ÖNÖ-VSV),1.5-2 m br och 0.2-0.5 m dj resp. 12 m l(ÖNÖ-VSV), 1.5 m br och 0.2-0.3 m dj.Hålvägarna är parallella och den längr...

Färdvägssystem (L1962:9862)

Hålvägssystem, "fägator", med sammanlagd längd av minst 1050 m,fördelade på 7 hålvägar, vilka (med ett undantag) löper närmastparallellt utför sluttni...

Färdvägssystem (L2022:4200)

Vägbank och hålvägar, delvis ingående i 1700-talets "huvudvägnät". Det längre stråket i Ö-V utgörs till största delen av en cirka 3 m bred yta som mot...

Färdvägssystem (L2009:1312)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1939:1218)

Vägsystem kring torpet Finnrudan (1734 benämnt Bälgmakartorpet) Den SÖ vägen är 240 m l, 1-1,5 m br med skålad profil, intill 0,3 m dj, stenröjd genom...

Färdvägssystem (L1982:9819)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2008:7146)

Hålvägssystem, ca 55 m l (NV-SÖ), vilket utgörs av 2 parallella, 25-30 m l, 2-3 m br och 0,2-0,4 m dj hålvägar. Den NÖ hålvägen är svagt bågformig. De...

Färdvägssystem (L2017:7201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1961:9732)

Hålvägssystem inom ett ca 160x45 m st område (NV-SÖ) bestående av8 delvis sammanlagd längd av ca 900 m. Hålvägarna är ca 45-160 ml (huvudriktning (NV-...

Färdvägssystem (L1974:9096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1962:5788)

Hål- vägssystem med en sammanlagd längd av ca 180 m.(huvudriktning NNÖ-SSV) De är 1,5-6 m br. och 0,3-1 m dj. De ärskadade på halva sträckningen av se...

Färdvägssystem (L1961:3902)

Hålvägar, 2 st, 50 resp 80 m l (VNV-ÖSÖ resp VSV-ÖNÖ), 2-6 m broch intill 0,8 m dj. Den N är mera markerad och typisk, den S ärflackare. De tycks ej h...

Färdvägssystem (L1962:8049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2020:11848)

Hålvägar, med en sammanlagd längd på cirka 90 m. Löper i två parallella stråk med 4-6 m emellan. Vägarna är 1-1.5 m breda i bottenpartierna och som me...

Färdvägssystem (L1965:1729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1970:1463)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 160 m (N-S). Hålvägarna är 3-5,5 m br och 0,3-1,2 m dj. Framkom vid särskild utre...

Färdvägssystem (L1996:2410)

Hålväg, med sammanlagd längd av ca 300 m (N-S), fördelad på 3sträckor, 50m, 140 m resp 110 m l. De två parallellasträckningarna i S är 1.5-6 m br och ...

Färdvägssystem (L1960:591)

Hålvägssystem, bestående av 5 hålvägar. Hålväg, 120 m l (N-S), 4-6 m br och1-1.8 m dj. Intill och 10 m V om den förra är en annan hålväg, 100m l (N-S)...

Färdvägssystem (L2008:8466)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd l av ca300 m (huvudriktning (VNV-ÖSÖ). De är ca 30-270 m l, 1-2 m br och0.2- 0.7 m dj. Till s...

Färdvägssystem (L1940:7510)

Vägbankar, 3 st till en sammanlagd längd av 860 m, 535 m (NV-N), 270 m (SV-NÖ/NV-SSÖ), 55 m (Ö-V), 2-3 m br, ställvis kantade av rundade stenar (i huv...

Färdvägssystem (L2004:7903)

Ej återfunnen.

Färdvägssystem (L2011:817)

Gammal väg, ca 1000 m (N-S) utgörande delvis brukningsväg och delvis stig. Enligt äldre uppgift: "Braskens gamla väg". Källan till namnuppgiften är ok...

Färdvägssystem (L2021:1790)

Hålvägssystem, 150 x 30 m (NÖ-SV). Systemet består av 3 kraftiga hålvägar, 130, 135, 120 respektive 10 m l. Hålvägarna har en skålad botten, 0,7-1,8 m...

Färdvägssystem (L1970:5404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1978:8127)

Hålvägssystem bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 100 m (Ö-V). I V är två parallella hålvägar, 33 resp. 45 m l , 2-3 m resp. 1,5-2 m...

Färdvägssystem (L1944:7426)

Hålvägssystem bestående av ca 13 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 750 m (huvudriktningar NV-SÖ [400 m] resp VNV-ÖSÖ [220 m]). Hålvägarna är vanl...

Färdvägssystem (L1973:939)

Hålvägar, 2 stycken, ca 680 respektive 50 m l (huvudriktning N-S), 1.5 - 2 m br och 0.1 - 0.4 m dj. Uteslutande jämnt skålade.

Färdvägssystem (L1971:3138)

Hålvägssystem bestående av 2 hålvägar, 30-50 m l, 1,5-3 m br och 0,2-0,7 m dj. Påträffade vid arkeologisk utredning år 2000. (RAÄ dnr 321-1537-2000).

Färdvägssystem (L2016:1535)

1)Hålväg, 60 m l (N-S), 2,5 m br och 0,1-0,3 mdj (djupast i N).2) Upplöses i S i rastplats, fortsätter sedan otydlig 200 m motSÖ. Ca 10 m V om nr 1 är...

Färdvägssystem (L1986:1754)

Vägsystem, bestående av 1 vägbank och 2 hålvägar. Vägbanken är 100 m l (N-S), 3 m br och 0,2-1 m h. Bitvis terrasserad mot Ö med 0,5-1 m st stenar. Ef...

Färdvägssystem (L2012:781)

1) Hålväg, 30 m l (ÖNÖ-VSV) intill 4 m br och intill 0,6 m dj. Delvis stenkantad i mittpartiet. 3 m 170cg om 1 är 2) Hålväg 20 ml (60-260cg), intill 2...

Färdvägssystem (L1999:1796)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 250 m (NNV–SSÖ, NV-SÖ). Hålvägarna är 15–200 m l, 1–3,2 m br och 0,3–0,8 m dj. Fl...

Färdvägssystem (L1982:1672)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar. Hålväg, ca 50 m l (NNV-SSÖ), 0,5-1,2 m br och 0,5 m dj. Hålväg, ca 80 m l (NNV-SSÖ), 1-1,5 m br och 0,5 m dj. ...

Färdvägssystem (L2020:4640)

Hålväg, 14 m l (NV-SÖ), 2 m br och 0,2 m dj.

Färdvägssystem (L1972:9291)

Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av ca 4950 m fördelat på ca52 hålvägar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning NV-SÖoch Ö-V belägna på ca...

Färdvägssystem (L1986:6402)

Hålvägssystem?, bestående av 2 hålvägar, 50 resp 15 m l (N-S), 2-3 m br och intill 0,3 m dj. Otydliga och osäkra.

Färdvägssystem (L2008:4361)

Färdvägssystem, bestående av 2 ev hålvägar. Synlig som långsträckt svacka (N-S). Det N partiet 17 m l, 0, 5 m br. Det S partiet är 35 m l, 2,0-1,0 m ...

Färdvägssystem (L2015:8164)

Färdvägssystem, ca 600 m l (NÖ-SV) bestående av 4 vägbankar. Vägbankarna är 35, 80, 120 och 420 m l och 5-8 m br, den kortaste är 0,6 m h. Den befintl...

Färdvägssystem (L2011:5059)

1) Hålväg, ca 30 m l (310-110cg) 1-1,15 m br och 0,2-0,5 m dj. Den tangerar ett block i V. Beväxt med lövsly. 16 m 80cg om Ö-änden av nr 1 är: 2) Hålv...

Färdvägssystem (L1985:9349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1997:813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1962:8065)

Hålvägssystem med en sammanlagd längd av ca 630 m fördelat på 13hålvägar. Dessa är ca 15-250 m l (huvudriktning NNV-SSÖ), 1,5-3 mbr och 0,2-1,5 m dj. ...

Färdvägssystem (L1997:6527)

1) Område med röjningsrösen. Inom en yta, ca350x70-180 m (N-S), finns ca 40 röjningsrösen,varav flera är stensättnings- eller högliknande.de är 3-10 ...

Eriksgatuleden, Färdvägssystem (L1962:7341)

Hålvägssystem med sammanlagd längd av ca 520 m fördelat på 8hålvägar som löper bågformigt intill varandra 7-filigt(VNV-ÖSÖ--N-S). De är 20-120 m l, 0,...

Färdvägssystem (L1974:7797)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1953:8515)

Hålvägssystem, ca 650 l (huvudsakligen N-S). Bestående av 3-5 hålvägar som löper parallellt och 2 enkla hålvägar som fölänger systemet i NÖ, resp S. D...

Färdvägssystem (L2002:281)

1) Gravfält, 55x30 m (NV-SÖ), bestående av 10 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar. Stensättningarna är 4-7 m diamoch 0.1-0.4 m h. Över...

Färdvägssystem (L1973:6838)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1969:3171)

1) Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar, med en sammanlagdlängd av ca 500 m (N-S). Till större delen löper 2 hålvägarparallellt utom i N där det är ...

Färdvägssystem (L1998:2723)

Färdvägssystem, övergivet, ca 100 m l (NNÖ-SSV, NV-SÖ) bestående av 1 hålväg och 1 fäbodstig. Hålväg, övergiven, ca 60 m l (NNÖ-SSV), 1,3 m br och i...

Färdvägssystem (L2008:5399)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 770 m (ÖNÖ-VSV), 2-3 m bred, 0,1-0,7 m dj, U-formigt bottenplan. Den längre N för...

Färdvägssystem (L2014:1520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1988:8099)

Hålvägssystem, ca 600 m (Ö-V), bestående av 2 hålvägar, 1-2.5 mdj och 4-10 m br. S om och parallellt med lämningarna löper enbäck i en liknande fåra.

Färdvägssystem (L1961:5450)

Hålvägar, med en sammanlagd längd av ca 350 m. Den störstahålvägen är ca 200 m l (svängd 110-310cg) 4-6 m br och 0,3-0,8 mdj. Begränsningen åt Ö är ok...

Färdvägssystem (L1987:4896)

Färdvägssystem. Bestående av två äldre vägbankar som möts i ett vägskäl. Ena vägen löper i N-S riktning, är ca 200 m l och avbryts i S av den uppbyggd...

Färdvägssystem (L1987:4620)

Färdvägsystem. Bestående av äldre vägar med stenmurar på ömse sidor. Delvis fungerar som fägata (jfr Ö-V-lig sträckning).Framkom vid en förstudie av R...

Färdvägssystem (L1966:6675)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1961:6298)

Hålvägar, ca 180 m l (Ö-V), 2-5 m br och 0,3-1 m dj. Kortasträckor är parallella hålvägar med ca 2 m mellanrum. Bitvisbelamrad med ris. Omedelbart N o...

Färdvägssystem (L1998:4112)

Färdvägssystem, ca 235 m (N-S) bestående av 5 färdvägar, fäbodstigar med hålvägsskaraktär. I N är den längsta fäbodstigen i färdvägssystemet. Fäbods...

Färdvägssystem (L2013:7882)

Hålvägssystem, ca 100x20 m (NV-SÖ), i Ö-sluttning, bestående av minst 6-7 stycken hålvägar med en uppskattad längd på 50 m, 1-2 m br och upp till dryg...

Färdvägssystem (L1996:4030)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar. Den mellersta hålvägen är 110 m l (NÖ-SV), 3 m dj och 1-1.5 m br vid botten. Hålvägen ligger i botten av en na...

Färdvägssystem (L1966:699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1964:458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2022:8305)

Vägsystem/stig (del av) mellan Mon (Bredbyn) och Djupede, totalt 2 km, bestående av 2 vägar, 1500 m l (huvudsakligen ÖNÖ-VSV) respektive 500 m l (huvu...

Färdvägssystem (L1969:7918)

Hålvägssystem, bestående av 15 delvis parallella hålvägar med ensammanlagd längd av ca 200 m (huvudriktning NNÖ-SSV). Hålvägarnaär 1-2 m br och 0.1-0....

Färdvägssystem (L1972:9850)

Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av ca 150 m, bestående av 3hålvägar, varav 2 delvis parallella och belägna på 7 m avstånd.Hålvägarna är 30-60 m...

Färdvägssystem (L2013:2998)

Färdvägssystem bestående av 2 parallella hålvägar, ca 65 resp 70 m l (NÖ - SV), 2-4 m br vid markytan, ca 1 m br i botten och upp till 0,5 resp 0,6 m ...

Färdvägssystem (L2013:6356)

Hålvägar, 2 st, ca 30 m l (ÖNÖ-VSV), respektive 25 m l (NV-SÖ). Vid särskild undersökning 2008 karterades 2 hålvägar, som från V anslöt till den lägre...

Färdvägssystem (L1961:9635)

Hålvägssystem med en sammanlagd l av ca 670 m fördelat på 7hålvägar. Dessa är ca 20-300 m l. 5 har huvudriktning N-S. De är0,2-1 m dj och 1-2 m br, va...

Färdvägssystem (L1971:8981)

Hålvägssystem, undersökt och borttagen, bestående av 4 hålvägar, ca 30-65 m l. Hålvägarna karterades i samband med utredningar på 1990-talet, men blev...

Färdvägssystem (L1940:6868)

Hålvägssystem, 150 m totalt (huvudsakligen N-S), bestående av 2 hålvägar, 140 respektive 15 m l, 1,4-3 m br, 0,1-1,5 m dj. Vägbanan plan, 1,3 m br. I ...

Färdvägssystem (L2005:4415)

1) Hålväg, 53 m l (SSV-NNÖ), 1-1.5 m br och 0.1-0.5 m dj.Beväxt med sly och smågranar.3 m V om nr 1 är:2) Hålväg, 38 m l (SV-NÖ), 1.5 m br och 0.1-0.7...

Färdvägssystem (L1940:5555)

Hålvägssystem, 210x10-80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 13 hålvägar. 7 av dessa löper närmast i ÖNÖ-VSV och är 10-180 m l, 2-10 m br och 0,4-4 m dj. ...

Färdvägssystem (L1985:9029)

2 hålvägar och fyndplats för kvartsavslag, påträffat vidarkeologisk utredning år 1982. Markeringar saknas i rapport ochmarkerat område ca 520x30-50 m ...

Färdvägssystem (L1996:6285)

Hålvägssystem, undersökt och borttaget. Inom ett ca 360x20-75 m (Ö-V) stort område framkom hålvägar i samband med förundersökning. (Dnr 326-565-2005).

Färdvägssystem (L1952:2950)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar, 175 respektive 30 m l (N-S, NNV-SSÖ), 1,5-2 m br och intill 0,3 m dj. Utsträckning mot N något osäker.