Livsmedelsindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för livsmedelsförädling.
Livsmedelsindustri (L1982:2960)

Rökugn, bestående av 1 rökgång, ca 5 m l (N-S), 0,8 m br och intill 0,1 m h, täckt av jord. Ingrävd i en backe. I S änden en öppning, 0,3x0,3 m st dä...

Livsmedelsindustri (L1968:510)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:5473)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L2012:1649)

Brännerilämning, 60x35 m (NNÖ-VSV), bestående av 1 husgrund, 2 källare, 1 vägbank och vallar. Uppgift om bränneri från tid. inv. I S delen är en husgr...

Livsmedelsindustri (L1967:470)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1972:4660)

Lämningar efter bränneri, bestående av en källargrund 4x4 m stsamt V om denna enstaka 0,5-1 m st grundstenar? Källaren belamradmed avskräde.

Livsmedelsindustri (L2019:107)

Lämning efter guanofabrik 70 x 32 m stor (N-S), bestående av två murade bingar för mottagning av sill i V, samt murade terrasskanter i Ö. Sillbingarn...

Livsmedelsindustri (L1978:2)

Brännerilämning, 13x7 m (N-S) och intill 2 m h, bestående av kallmur av delvis huggen sten. Delvis ingrävd i moränkulle. 4 m S om husgrunden är en bru...

Livsmedelsindustri (L1968:698)

Trankokeri, uppgift om.

Livsmedelsindustri (L1959:2383)

Husgrund, endast synlig i åkanten som en 10 m l (ÖNÖ-VSV) och 2 m h kallmurad kant, av 0,2 - 0,5 m st stenar. Enligt ortsbefolkningen är det grunden t...

Livsmedelsindustri (L1967:4938)

Industrilämning efter trankokeri bestående av 1 husgrund (?). Husgrunden är ca 8 x 5 m st (SÖ-NV) och kraftigt övermossad. I N delen är en 0,4 m h för...

Livsmedelsindustri (L1978:626)

Lämning efter stärkelsefabrik, 30x15 m (N-S), bestående av 2 husgrunder. Husgrund (1), 22x13 m (N-S), 2,5 m h, kallmur av huggen sten, indelad i tre u...

Livsmedelsindustri (L1968:9377)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:9331)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:469)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1974:4104)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L2021:2386)

Fodermagasin med vattendriven tröskning, inom ett område av ca 40×30 m (ÖNÖ–VSV), bestående av 1 husgrund, 1 ledarm och 1 ränna. Husgrunden är 30×16 m...

Livsmedelsindustri (L1967:6408)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L2005:8789)

Bryggerilämning, ca 30 x 20 m (NV-SÖ), bestående av 1 grund efter bryggeri, 1 källargrund samt 1 brunn. Grunden efter bryggeriet är beläget i södra de...

Livsmedelsindustri (L1954:7236)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:7309)

Trankokeri, plats för. Finns ej kvar på platsen.

Livsmedelsindustri (L1980:9318)

Rök, rund, 3 m diam och 1 m h. På ovansidan av lämningen är öppning, rund, 0,3 m diam, av fastkilade stenar. I den N delen av lämningen är öppning, ru...

Livsmedelsindustri (L1967:6450)

Trankokerilämning, 40 x 20-30 m (N-S), bestående av 1 trankokerigrund, 1 grumsdamm, 1 husgrund efter bostadshus samt grunder i form av stenskoningar. ...

Livsmedelsindustri (L1979:9408)

Brännerilämning bestående av husgrund, 18x10 m (NV-SÖ), 1-1.3 m h, av kallmurade skalmurar, 1.3 m br.

Livsmedelsindustri (L1987:7786)

Brännerilämning, 100 x 50 m (N - S) bestående av 5 husgrunder och anslutande vägar. Den största husgrunden är 21 x 10 m (Ö - V) och intill 1 m h i kal...

Livsmedelsindustri (L1969:9741)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1970:8641)

Trankokerilämning, bestående av 1 husgrund, 25 m l (NV-SÖ), 10 mbr och intill 1.5 m h. Vid basen på SV långsidan och SÖkortsidan är en grundmur av 0.3...

Livsmedelsindustri (L1967:5808)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:704)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1978:882)

Lämning efter gårdsbränneri bestående av två husgrunder samt brunn. Husgrund, 11x6 m (NNÖ-SSV), kallmurad av huggen sten, intill 1,7 m h, ingång i SÖ....

Livsmedelsindustri (L1972:9764)

Lämning av bränneri, bestående av 2 husgrunder samt 1 stenskodd väg-vägbank (Ö-V). Själva brännerilämningarna är den i S markerade husgrunden. Det som...

Livsmedelsindustri (L1968:9838)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1978:7898)

Grund till bränneri, närmast kvadratisk, ca 5x5 m (NV-SÖ) och intill 0,7 m h av 0,3-0,5 m st st stenar . Trolig ingång i SSV.

Livsmedelsindustri (L2019:3394)

Skärgårdsverk, trankokeri, enligt kartmaterial (se nedan).

Livsmedelsindustri (L1978:5613)

Lämning efter stärkelsefabrik, bestående av husgrund, 22x9 m (NV-SÖ), ingrävd i backslänt, med intill 3 m h kallmur, delvis fogad. Öppen mot NÖ. Omede...

Livsmedelsindustri (L1968:5608)

Trankokeri och salteri delvis kvarstående enligt LMV-akt år 1813 ca 80 x 60 m st (NNÖ-SSV). Flera byggnader kvarstår mm. Ej besökt. Skärgårdsverket, ...

Livsmedelsindustri (L1953:652)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1972:324)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:1253)

Rest av skärgårdsverk, enligt uppgift ett trankokeri. Inom ett område, ca 100 x 50 m st (N-S) syns rikligt med tegelrester. Enligt RAÄ:s fornminnesinv...

Livsmedelsindustri (L1953:9448)

Rökeri, bestående av en grund, 8x4 m (N-S), intill 1,5 m h kallmurade väggar av sten. I N ansluter en rökgång, 6 m l (N-S), ca 1 m br och 0,5 m dj. Tä...

Livsmedelsindustri (L2022:8564)

Utsprängd/uthuggen ravin inför påbörjad, men ej färdigställd sagogrynsfabrik. Ravinen är 4 m djup 2,5 m bred och 22 m lång. Diket övergår i lika bred ...

Livsmedelsindustri (L1954:6311)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:4050)

Plats för sillsalteri enligt lantmäteriakt 1780. Byråmässigt inlagd. Platsen helt exploaterad enligt fotokartan. Utgör de sannolikt totalförstörda läm...

Livsmedelsindustri (L1969:9354)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1966:373)

Skärgårdsverk, trankokeri, ca 110 x 20-65 m (NÖ-SV). Enligt historiskt kartmaterial har det inom angivet område lagt ett trankokeri bestående av 4 byg...

Livsmedelsindustri (L1986:159)

Rökugn? eller linbastugn, rest av, 6x3 m (ÖSÖ-VNV) och 0,5 m h. Konstruktionen består av en 0,8-1 m br vall av jord och sten som omger en 1 m st och 0...

Livsmedelsindustri (L1969:7256)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1972:9146)

Lämningar av bränneri, bestående av 2 husgrunder, varav den ena har stående murar, 3-3,5 m h och däri valv för dörröppning. Denna husgrund härrör från...

Livsmedelsindustri (L1971:8674)

Brännvinsförråd/-källare, tillhörigt gården Alversjö, enligt ägaren till Alversjö, Ulf Wolfart, bestående av 2 kallmurade väggar. S väggen är ca 5 m l...

Livsmedelsindustri (L1968:1042)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:4917)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1975:9568)

Lämningar efter bränneri, bestående av 1 spismur 4x4 m st och 1 mh. Enligt Rune Stigmarker, St Stigbo togs vattnet till brännerietfrån en bäck ca 900 ...

Livsmedelsindustri (L1967:1227)

Sillsalteri, platsen för. På angiven plats har tidigare funnits ett sillsalteri. Utgör platsen för ett skärgårdsverk från sent 1700-tal, med kvarvaran...

Livsmedelsindustri (L1972:3074)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1971:8727)

Plats för ångbränneri, tillhörigt gården Alversjö, enligt ägaren till Alversjö, Ulf Wolfart. Inga spår på platsen återfinns idag. På generalstabskarta...

Livsmedelsindustri (L1973:8610)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:9519)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:4406)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1973:9477)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1986:7621)

Rökugn, 4 x 1,5 m st (Ö - V). Själva ugnsutrymmet är 1,5 x 1 m st (N - S) och 1,3 m dj. Kallmurad med öppning mot en rökgång som är ca 3 m l och slutt...

Livsmedelsindustri (L1968:1573)

Skärgårdsverk, sillsalteri/trankokeri, ca 95 x 65 m (N-S). Bestående av en stenvall, ca 40 m l (Ö-V) och ca 4 m br, ca 0,6 m h, delvis synlig över vat...

Livsmedelsindustri (L1968:9963)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:27)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1978:8591)

Lämning efter gårdsbränneri bestående av en 17x10 m st (VNV-OSO) husgrund med intill 2 m h kallmurar. Grunden är avdelad i två utrymmen. Ingångsöppnin...

Livsmedelsindustri (L1967:198)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1978:84)

Brännerilämning, bestående av husgrund, 18x8 m (Ö-V) och 0,2-0,4 m h. Omedelbart S om grunden är en brunn, 2,5 m diam, igenfylld med sten.

Livsmedelsindustri (L1953:6908)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:9649)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1966:366)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1978:16)

Lämning efter gårdsbränneri, bestående av 1 husgrund, 12x10 m (NV-SÖ) och intill 2 m h, kallmurad. I Ö är ett eldstadsröse, intill 0,6 m h. Ingång i N...

Livsmedelsindustri (L1979:1563)

Ångbänneri, rektangulär, 13x9 m (NÖ-SV) intill 3 m h, av 0,1-1,3 m st stenar.

Livsmedelsindustri (L2022:5612)

På Viggholmarna under Hästekälla ska det enligt uppgift från etnologen Johan Pettersson finnas grunder efter ett trankokeri kallat Veckholmen. Lägesup...

Livsmedelsindustri (L1967:1835)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1986:5589)

Rökugn (?), ca 1,5 x 0,8 m (N - S) och 0,5 m dj med kantställd häll i V.

Livsmedelsindustri (L1968:9071)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1939:3857)

Tröskvandring, rund, 10 m diameter, vandringsbredd, 2,5 m. I mitten är en fördjupning 5 m diam. I NV:a delen tydlig stenrad intill 0,1 m h. av 0,3-...

Livsmedelsindustri (L1986:614)

Brännerigrund, 15x8 m (Ö-V), bestående av en plan yta med i Ö, S och V stensatt grund av i regel mindre stenar. Dessa stenar bildar en terrasskant mot...

Livsmedelsindustri (L1969:7546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Livsmedelsindustri (L1969:9663)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:5864)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:2419)

Skärgårdsverk, trankokeri, förstört och till större delen borttaget. Nu finns endast grumsedammen kvar, ca 17 m l och 5-10 m br (NV-SÖ). Inbyggd som l...

Livsmedelsindustri (L1978:9589)

Ruin av stärkelsefabrik, ca 14,5x6,5 m st (N-S) och som mest 2 m h. Uppbyggd av tillhuggna block med cementfogning. Första rummet med tegel- och cemen...

Livsmedelsindustri (L1970:5390)

Bodgrund efter sillsalteri?, 8x8 m st (NÖ-SV), bestående av syllstenar, 0,5-1,5 m st. Grunden är belägen på ett smalt spänne mellan på bergssidor och ...

Livsmedelsindustri (L1968:554)

Skärgårdsverk, trankokeri, inom ca 80 x 50 m (ÖNÖ-VSV). En otydlig husgrund, övertorvad, syns på bergskrönet i områdets V del. Ö delen är numera en io...

Livsmedelsindustri (L1968:1715)

Skärgårdsverk, trankokeri, bestående av 1 husgrund, 25 x 15 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m h, övertorvad.

Livsmedelsindustri (L1968:509)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Trankoket, Livsmedelsindustri (L1970:5352)

Trankokerilämningar, ca 90x70 m (N-S), bestående av 6trankokerigrunder, 1 husgrund, 2 stenvallar och 1 grumsdamm.Trankokerigrunderna är mellan 6x5-10x...

Livsmedelsindustri (L1968:754)

Skärgårdsverk, sillsalteri/trankokeri?, bestående av ett ca 10 m i diameter stort gräsbevuxet jordlager, där det i V syns 2 syllstenar(?). Omedelbart ...

Livsmedelsindustri (L1967:2110)

Sillsalteri, ca 20 x 20 m, enligt markering på orginal-fotokartan. Sannolikt läge för ett skärgårdsverk från 1700-talet alternativt 1800-talet. Beskri...

Kringelhamn, Livsmedelsindustri (L1967:2157)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1962:2624)

Damm (?), avrundat fyrsidig, ca 16x16 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1 m dj, nu torrlagd. Odlingssten på och nedvräkt kring kanten. Förmodas på orten (markägaren)...

Livsmedelsindustri (L1953:7275)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1980:9078)

Fiskrökeri, 20x17 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 fiskrök och 1 jordkällargrund. Fiskrök, kvadratisk, 3x3m och 0,8 m dj, av jord. I SÖ är nedgrävd rökgång...

Livsmedelsindustri (L1979:9098)

Brännvinsbränneri, 60x50 m (N-S), bestående av potatiskällare, husgrund och brunn. Potatiskällare, 10x9 m (N-S), 3 m h, tunnvälvd. Tunnvälvd ingångsöp...

Livsmedelsindustri (L1979:9468)

Bränneri, 90x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 husgrunder samt drankkista. Husgrund (1), 10x7 m (N-S), intill 2.5 m h, kallmurad. Delvis raserad. Omedelb...

Livsmedelsindustri (L2021:2352)

Fodermagasin med vattendriven tröskning, inom ett område av ca 10-50×20-40 m (Ö–V), bestående av 1 husgrund, 1 nu genombruten dammvall, och 1 kallmura...

Livsmedelsindustri (L1968:2496)

Skärgårdsverk, trankokeri. Enligt uppgift från hembygdsföreningen ska det ha funnits två trankokerier på Råöns V sida. Det ena är lokaliserat (L1968:7...

Livsmedelsindustri (L1968:4808)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:9459)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:9764)

Skärgårdsverk, sillsalteri/trankokeri, ca 140 x 60 m (NNÖ-SSV). Plats för trankokeri enligt historiskt kartmaterial. Inga spår av grunder eller dylikt...