Slagfält

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där slag utkämpats.
Slagfält (L1952:9402)

Slagfält , ca 300x150m (N-S). På Blädinge skede stod 1611 ett slag mellan danskar och en svensk bondehär. Uppgifterna enligt prästrelationerna. Läget...

Slagfält (L1987:7845)

Slagfält, ca 1000x170-500 m (NV-SÖ) resp. ca 500x80-200 m (NÖ-SV), osäker utbredning. På denna plats stod år 1677 slaget vid Ylleshed mellan Sverige o...

Slagfält (L1978:8188)

Slagfält uppgift om. På platsen har enligt en tradition på orten ett slag mellan svenskar och danskar ägt rum. På lagaskifteskartan finns på platsen ...

Slagfält (L1987:7933)

Slagfält, ca 115x30 m (NÖ-SV), 150x25 m (N-S), 180x90 m (Ö-V) och 160x50 m (N-S). Vid arkeologisk forskningsundersökning år 2006 påträffades bl. a 2 b...

Slagfält (L1975:7706)

Slagfält, osäker utbredning, ca 1900x200-600 m (NNÖ-SSV). Fynd av ca 200 järnföremål varav ca 100 har tolkats härröra från slaget som enligt tradition...

Slagfält (L1987:8054)

Slagfält och plats för danskt fältläger (år 1676), ca 1560x170-400 m (NV-SÖ). Inom området påträffades vid arkeologisk forskningsundersökning år 2006 ...

Krutbrånet, Slagfält (L1938:9922)

Slagfält, plats för. Den 19 augusti 1809 stod här det sista stora fältslaget på svensk mark mellan svenskar och ryssar. På platsen finns en skylt upps...

Slagfält (L1996:6435)

Slagfält, ca 970 x 580 m (N-S). Vid metallsökning år 2005 påträffades ett 20-tal ryttarpistolkulor, ett 10-tal kulor av något grövre kaliber (inklusiv...

Slagfält (L1996:7212)

Slagfält, nu 435x20-50 m och 230x10 m st (NV-SÖ) i form av fynd av 11 blykulor av 1600-talskaraktär, 1 mynt och 1 tärning, påträffade vid metalldetekt...

Slagfält (L2013:6952)

Slagfält efter slaget vid Södra Stäket 1719. Vid arkeologisk undersökning år 2008 avsöktes 21000 kvadratmeter (ca 2,1 hektar) med metalldetektor, och...

Slagfält (L2013:5658)

Slagfält efter slaget vid Södra Stäket 1719. Vid arkeologisk undersökning genom metalldetektering 2006 framkom en stor mängd fynd, bl a 30 muskötkulo...

Slagfält (L1996:7169)

Slagfält, delundersökt. Osäker utbredning. Bestående av 4 ytor med fyndmaterial som kan härledas till platsen för slaget vid Fyllebro den 17 augusti å...

Slagfält (L1978:9105)

Slagfält, uppgift om. Någonstans i området, kallat "Rödeby Sanda" eller "Rödeby Sand", skall ett stort slag mellan svenskar och danskar ha ägt rum år ...

Slagfält (L1975:7707)

Slagfält, osäker utbredning, 650x80-125 m (NÖ-SV). Inom området har påträffats ett tiotal järnföremål som eventuellt kan härledas från slaget som enli...

Slagfält (L1971:6512)

Slagfält, osäker utbredning, inom ett minst ca 510x220 m (Ö-V) stort område. Vid denna plats stod ett slag mellan svenskar och danskar 31 oktober 1567...

Slagfält (L2013:7456)

Slagfält efter slaget vid Södra Stäket 1719.