Stenugn

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter kallmurad ugn, anlagd utomhus, avsedd för matlagning, brödbakning eller dylikt.
Stenugn (L2014:1128)

Ryssugn, rund, 3 m diam och 0,7 m h. Uppbyggd av 0,1-1 m st stenar(vanligen 0,2-0,5 m). Delvis skörbrända stenar ingår. Raserad(nybruten mindre väg in...

Stenugn (L2014:1018)

1) Ryssugn, oval, 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0,9 m st stenar, starktövermossade. Delvis skörbrända stenar. I N är ett block 1,8 mdiam och 0,9 m h. Raserad. ...

Stenugn (L1938:5744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2002:6062)

Stenugn, 2.5x1 m (ÖNÖ-VSV) och ca 0.5 m h, uppbuggd av 0.5-0.8 m st stenar. I VSV är öppning, 0.6 m br och intill 0.3 m h. En flat häll, 0.5 m st, vid...

Stenugn (L2015:1608)

1) Ryssugn, närmast rund, 2,5 m diam och 0,6 m h. Stenarna är0,4-0,9 m st. Öppning åt S. NV delen uppbyggd mot hällen,igenrasad. 5 m S 40cg V om nr 1 ...

Stenugn (L2014:1197)

Ryssugn, rund, ca 1,5 m diam och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 m ststenar (vanligen 0,2-0,4 m st). Delvis skörbrända stenar.Möjligen öppning mot N, 0,3...

Stenugn (L2017:2662)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast rund, 2 m diam och 0,4-0,7 m hav delvis kallmurade, skarpkantade stenar, 0,1-1 m st (vanligen0,3-0,7 m). Öppning i Ö...

Stenugn (L2014:973)

1) Ryssugn, rektangulär, 2,5-2 m (N-S) och 0,5 m h. Uppbyggd av0,1-1 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad. Kraftigtövermossad. Fällt träd så...

Stenugn (L2014:1181)

Ryssugn?, rund, 3 m diam och 0,4 m h. Uppbyggd av 0,1-0,5 m ststenar. Kraftigt övermossad. Bevuxen med en tall

Stenugn (L2015:1114)

1) Ryssugn, närmast rund, 2,5 m diam och 0,6 m h. Stenarna är0,4-0,9 m st. Öppning åt S. NV delen uppbyggd mot hällen,igenrasad. 5 m S 40cg V om nr 1 ...

Stenugn (L2014:2228)

1) Ryssugn, rund, röseliknande, 2x2 m och 0,7 m h. Uppbyggd av0,1-0,8 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad. 19 mSV omnr 1 är: 2) Ryssugn, ov...

Stenugn (L1937:9835)

Stenugn?, närmast oval, 2,5x2 m (Ö-V/ÖSÖ-VNV) och 0,7 m hög, av 0,2-0,5 m stora stenar. I N är en inbuktning 1 m bred och 0,5 m in i stensamlingen, me...

Stenugn (L2016:8296)

Ryssugn, närmast rektangulär, 1,5x3 m (NV-SÖ) och 1,5 m h.Bestående av skarpkantiga stenar, 0,3-0,5 m st. I SV utgör enbergrygg, 1,6 m h begränsning. ...

Stenugn (L2016:7196)

Ryssugn, närmast kvadratisk, 1,6 m sida (NV-SÖ) och 0,3 m h,bestående av i krets lagda stenar, 0,2-0,5 m st. I SÖ är enöppning 0,8 m br. Ugnen är över...

Stenugn (L2020:3299)

Rökugn(?), ca 0,5 x0,5 m st och 0,8 m h, kallmurad av 0,2-0,4 m st stenar, uppbyggd mot Ö sidan av ett större stenblock (N-S). Inrasad och med en högr...

Stenugn (L2014:1511)

Ryssugnsområde, ca 90x60 m (V-Ö). Ugnarna är belägna i 2 rader,närmast i vinkel. Den v raden är 65x10 m (N-S) och den Ö raden är70x10 m (ÖNÖ-VSV). I v...

Stenugn (L2016:7357)

1) Ryssugn(?), närmast kvadratisk, 1,3 m sida och 0,5 m h(SSÖ-NNV), bestående av stenar, 0,3-0,5 m st. - Mycket osäkerfornlämning, möjligen sentida -....

Stenugn (L1934:1715)

Stenugn, rektangulär, 0,5x0,4 m (Ö-V) och 0,3 h, av kallmurade och kantställda stenar, 0,2-0,5 m st. Öppning mot S, 0,4 m br, 0,2 m dj och 0,15 m h.

Stenugn (L2014:574)

1)Ryssugn, oval, 2,5x2 m (NÖ-SV) och 0,8 m h. Delvis skörbrändastenar. Uppbyggd av 0,1-1 m st stenar. Raserad. N om ryssugnen enlodrät klippa, 1,25 m ...

Stenugn (L2016:7129)

1) Ryssugn, oval, 2x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m h. Uppbyggd av0,5-0,8 m st runda grundstenar. Mellan stenarna är en mindrefyllning av 0,2-0,4 m st stena...

Stenugn (L2014:1178)

Ryssugn?, rund, 2 m diam och 0,3 m h. Uppbyggd mot liten klippväggi N av 0,1-0,6 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad.Delvis övermossad. 25 ...

Stenugn (L1938:4626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1935:4296)

Stenugn, närmast rund, 2 m diam, 0.8 m h av 0.2-0.6 m st stenar,med i N ett ungsvalv, 0.6 m h , 0.7 m br och 0.9 m dj.Överliggaren utgörs av en flats...

Stenugn (L1998:7381)

Stenugn, närmast rund, 1,4 m diam och 1,4 m h, uppbyggd av kallmurade flata stenar, sandsten. Öppning i SV. En äldre konservburk påträffad i ugnen. I...

Stenugn (L2016:7675)

Ryssugn(?), närmast rund, 2 m diam och 0,6 m h. Nu närmastbestående av en starkt övermossad stensamling, av 0,2-0,4 m ststenar. Beväxt med 1 tall och ...

Stenugn (L1943:1052)

Ryssugn, lämning efter, 1,5 x 2 m st och 1,2 m h av0,2-0,4 m st stenar, uppbyggd mot lodrät berghäll. Skadadav stentäkt till intilliggande eldstäder, ...

Stenugn (L2014:1507)

Ryssugn, oval, 2,5x2 m (NNV-SSÖ) och 0,1 m h. Bestående av någrastenar 0,5-0,75 m st, som begränsar anläggningen, troligengrundstenar. I anläggningen ...

Stenugn (L2016:8317)

1) Ryssugn närmast kvadratisk, 2 m sida (N-S) och 0,3-0,65 m h.Bestående av 0,4-0,6 m st stenar lagda i 2-3 skift. I V kan, enöppning urskiljas ca 0,...

Stenugn (L2016:8091)

Ryssugn ?, närmast kvadratisk, 1,5 m sida (NNÖ-SSV). Av ryssugnenåterstår endast 2 sidor, uppbyggda av stenar i kallmur. Stenarnaär 0,3-0,7 m st. I oc...

Stenugn (L2014:1174)

1) Ryssugn, rund, röseliknande, 3 m diam och 0,6 m h. Uppbyggd av0,1-0,5 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Något raserad.Kraftigt övermossad. 10 ...

Stenugn (L1992:4046)

1) Ryssugn (?), närmast rektangulär, 2,3x1,5 m (NÖ-SV) och 0,3 mh. Den består av en i rektangel ställda stenar, 0,2-0,6 m st,övermossade och ställvi...

Stenugn (L1936:2568)

Stenugn (?), rektangulär med 3 väggar, 1.5-1.3 m (Ö-V), utvändigtmått 1.2-0.4 m, invändigt 0.4-0.7 m h. Tak saknas. Ugnenkallmurad av 0.3-0.7 m st s...

Stenugn (L1950:1459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1944:9869)

Ryssugn, närmast rund, 7 m diam och 0,6 m h. Övertorvad och delvis övermossad med enstaka 0,3-0,6 m st stenar. I mitten är enavl ång grop, 5x1 m (Ö 30...

Stenugn (L1937:7193)

Stenugn, halvcirkelformad, 1.2x1 m (ÖNÖ-VSV) och upp till 0.5 m h, bestående av stenar i varierande storlek samt en större häll, 1x0.5 m st. I mitten ...

Stenugn (L2017:3441)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast kvadr, 2x2 m (N-S) och intill0,9 m h av 0,1-1,2 m st (vanligen 0,3-0,6 m), skarpkantade,delvis övermossade stenar (d...

Stenugn (L2017:2833)

Ryssugn, röseliknande, oval, 2,5x2 m (NNÖ-SSV) och intill 0,5 mhav 0,1-0,6 m (vanligen 0,3-0,5 m) st, oftast skarpkantadestenar, lätt övermossade. Ing...

Stenugn (L1938:4104)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:4642)

Ryssugn, 2,8 m diam och 1,3 m h. Kallmurad av 0,2-0,5 m stövermossade stenar. Öppning mot Ö, 0,7 m br och 0,7 m l. Överdenna är en flat häll, 0,7 m l....

Stenugn (L2015:1773)

1) Ryssugn, rektangulär, 2,5x2,5 m och 0,8 m h. Stenarna är0,2-0,6 m st. I den N och V delen är ugnen uppbyggd mot jordfastablock. I de S och Ö delarn...

Stenugn (L1938:4396)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:1360)

1) Ryssugn, oval, 2x1,5 m (N-S) och 0,7 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 mst stenar (vanligen 0,2-0,4). Delvis skörbrända stenar. Öppningmot S, 0,3 m br och 0...

Stenugn (L2015:6208)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1936:1538)

Stenugn, 2x1 m (Ö-V), bestående av ett utrymme, 0,8x0,6 m (N-S), i Ö och V begränsat av stenvallar, 1x0,7 m (N-S) och 0,5-0,6 m h, av 0,2-0,5 m st, de...

Stenugn (L2014:1630)

1) Ryssugn, närmast rektangulär, 3x2 m (Ö-V) och 0,6 m h. Uppbyggdav 0,1-1 m st stenar (vanligen 0,2-0,6 m st). Delvis skörbrändastenar. Tak raserat. ...

Stenugn (L2021:211)

Stenugn, rektangulär, 2,5×0,5 meter stor och 0,5 meter hög (Ö-V). Tunnel anlagd av kantiga ev. huggna block cirka 0,5×0,5×0,2 meter stora som bildar e...

Stenugn (L2015:8961)

1. Ryssugn, oval röseliknande, 2 x 1,8 m (N-S) och 1 m h. Stenarnaär 0,1-0,6 m st, skarpkantade i den övre delenn. De störreblocken är i bottenlaget. ...

Stenugn (L1935:3496)

Stenugn?, närmast rektangulär, 1.5x1.35 m (ÖNÖ-VSV) och 0.1-0.45 mh, av 0.1-0.5 m st, delvis övertorvade stenar. I mitten en rundgrop, 0.4 m diam och ...

Stenugn (L2017:8825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1936:7243)

Stenugn, lusugn, 1,75x 1,5 m st (N-S) och 0,7 m h. Byggd av delskallmurade, dels lösa stenar, 0,05-0,5 m st. I S är ett block,1,4x0,8 m st(NÖ-SV) och ...

Stenugn (L2014:557)

1) Ryssugn, rektangulär, 2x1,5 m (NNV-SSÖ) och 0,9 m h. Uppbyggd0,1-0,8 m st stenar (vanligen 0,3-0,5 m st). Delvis skörbrändastenar. Öppning mot SÖ, ...

Stenugn (L2014:719)

Ryssugn, rund, 2 m diam och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-0,5 m ststenar. (Vanligen 0,2-0,4). Delvis skörbrända stenar. Tak kvar.Raserad i V. Delvis övermo...

Stenugn (L2017:109)

Ryssugnar inom ett 350x40 m st område (N 40cg C-S 40cg V)parallellt med stranden. Den längst ned belägna ugnen ligger 25 mfrån stranden den längst upp...

Stenugn (L2014:559)

Ryssugn, rund, 2 m diam och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 m ststenar (vanligen 0,2-0,4 m st). Delvis skörbrända stenar. Öppningmot V, 0,5 m br och 0,4 ...

Stenugn (L2015:1233)

1) Ryssugn, närmast rund, 2,5 m diam och 0,3-0,9 m h. Stenarna är0,4-0,8 m st. I Ö delen är ett större block, 1,2 m l, 0,7 m broch 0,9 m h. Åt V syns ...

Stenugn (L2016:9610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:1356)

1) Ryssugn, närmast rund, 2 m diam och 0,55 m h. Uppbyggd av0,2-0,75 m st stenar. Delvis skörbrända skärvor 0,1-0,3 m st. Destörre stenarnaär i botten...

Stenugn (L1949:5991)

Stenugn, ryssugn? 1x0,8 m (N-S) och 0,8 m h av 0,1-0,5 m st stenar. I Ö en öppning, 0,4 m br och 0,5 m dj. Botten består av jordfast block 1x0,8 m (N-...

Stenugn (L2016:7702)

Ryssugn? närmast rund, 1,5 m diam och 0,2-0,4 m h, bestående avdelvis i 2 skift lagda stenar, ca 0,4 m st. I S och V utgörberget begränsning. Utanför...

Stenugn (L1939:6344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1998:6874)

Stenugn, 0,5 x 0,4 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m h med öppning åt ÖNÖ. Beläget på flackt större stenblock 2 x 1,7 m st

Stenugn (L2015:1232)

1) Ryssugn, närmast rund, 2,5 m diam och 0,3-0,9 m h. Stenarna är0,4-0,8 m st. I Ö delen är ett större block, 1,2 m l, 0,7 m broch 0,9 m h. Åt V syns ...

Stenugn (L1947:101)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1937:5550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1950:2045)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1922)

Ryssugn, borttagen, enligt tidigare uppgifter frånortsbefolkningen. På ryggen syns intet anmärkningsvärt, men iSÖ-sluttningen av berget ligger några u...

Stenugn (L2014:1179)

1)Ryssugn, oval, 3x2 m (N-S) och 0,5 m h. Delvis skörbrändastenar. 0,15-0,75 m st stenar. Raserad. 7 m SÖ om nr 1 är: 2)Enlinv 1952: Ryssugnsliknande ...

Stenugn (L1938:4228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2022:5140)

Stenugn, oval, 3x2,5 m st (ö-v) och 0,5 m h, bestående av mestadels 0,1-0,7 m st stenar. I v är en öppning 0,5 m bred. I mitten är en öppen yta, 1x1 m...

Stenugn (L2014:1122)

Ryssugnsområde, 130x30 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 10 ryssugnar.De flesta är runda, 1,5-3 m diam och 0,4-0,7 m h. Uppbyggda av0,1-1,25 m st stenar, ö...

Stenugn (L1992:3855)

1) Båtlänning, 9x4 m (NNV-SSÖ), bestående av en stenrensad yta, 9x1-1.5 m (NNV-SSÖ). På ÖNÖ sidan är en vall, 2 m br och 0.3-0.5 mh, av mestadels 0.3-...

Stenugn (L2017:3440)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast kvadr, 2x2 m (N-S) och intill0,9 m h av 0,1-1,2 m st (vanligen 0,3-0,6 m), skarpkantade,delvis övermossade stenar (d...

Stenugn (L2017:197)

1) Ryssugn? bestående av en rektangulär stensättning, 1,7x1,5 m(N-S) 0,3 m h, av 0,2-0,4 m st stenar, delvis skarpkantade.övertorvad. 12 m ÖSÖ om nr 1...

Stenugn (L2017:3116)

Ryssugn, närmast rekt, 2,4x1,5 (N 10cg V-S 10cg Ö) och intill 0,75m h. Kallmurad av 0,1-0,9 m st stenar (vanligen 0,4-0,7 m),oftast skarpkantade. Till...

Stenugn (L2013:7765)

Stenugn, 3x2 m (Ö-V) och 1 m h. Kallmurad av 0,4-0,6 m st stenar. Takstenen är 1x1 m st och 0,2 m tj. Öppning i Ö, 0,7 m h och 0,5 m br. Själva ugnen ...

Stenugn (L2015:1220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:9704)

Ryssugn, närmast oval, 2x1,5 m (N-S) och 0,6 m h. Uppbyggd avskarpkantade hällar, 0,3-0,8 m l. Ett inre utrymme är 1,5x1 m(N-S). En häll är 0,7 m l oc...

Stenugn (L2016:8242)

Ryssugn?, närmast rund, 2 m diam och 0,6 m h. Bestående av ensamling stenar 0,2-0,6 m st. Mycket osäker. I området har stenplockats om i samband med s...

Stenugn (L1936:2723)

1) Tjärdal, 8 m diam och 0.4 m dj. Vall kring dalen, 3-4 m br och0.1-0.3 m h. Försänkning i ÖNÖ vallen, 2 m br (svåravgränsad).Vallen är skadad i VS...

Stenugn (L2016:7125)

Områden med ryssugnar, a) 330x40 m (NÖ-SV) och b) 130x40 m (NÖ-SV)med ca 20 ryssugnar, i allmänhet rektangulära med 1,5-3 m l sidoroch 1-2 m br, 0,3-1...

Stenugn (L1938:4311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1936:2104)

Stenugn, kvadratisk, 1.5x1.5 m och 0.5 m h. Kallmurad av 0.15-0.9m st stenar. Öppning i mitten 0.75x0.55 m (Ö-V) och 0.4 m dj. Vdelen av ugnen utgö...

Stenugn (L2015:800)

Ryssugn, i form av uppbyggt röse, närmast rektangulärt, 2,2x1,8 m(NNV-SSÖ) och 0,7 m h. Stenarna är 0,2-0,7 m st. I rösets mitt ären kallmurad ugn, 0,...

Stenugn (L1938:1919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1831)

1) Ryssugn, närmast rund, 2,5 m diam och 0,3-0,9 m h. Stenarna är0,4-0,8 m st. I Ö delen är ett större block, 1,2 m l, 0,7 m broch 0,9 m h. Åt V syns ...

Stenugn (L1993:1432)

1) Lappvall, 80x40 m st (Ö-V), bestående av en stenröjd yta.På den stenröjda ytan finns enstaka stensamlingar. Bevuxen medgles blandskog samt sly.45 m...

Stenugn (L2015:869)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:1648)

1) Ryssugn, rund, röseliknande, 2x2 m och 0,7 m h. Uppbyggd av0,1-0,8 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad. 19 mSV omnr 1 är: 2) Ryssugn, ov...

Stenugn (L2008:8337)

Stenugn (?), 1,5x1 m. 2 skönjbara väggar täckta i framkant med en större sten, 0,7x0,4 m st. (RAÄ-2018-2319)

Stenugn (L2017:2323)

1) Ryssugn, röseliknande (ursprungligen), kvadr, 2x2 m (Ö-V) ochintill 0,5 m h av 0,2-0,7 m st, ganska övermossade stenar, oftastskarpkantade. Raserad...

Stenugn (L1934:1727)

Stenugn, rektangulär, 1,5x1,2 m (N-S) och 1,4 m h, bestående av kallmurade stenar, 0,3-1 m st. Två öppningar mot S, den nedersta 0,4 m br, 0,4 m dj oc...

Stenugn (L2021:8319)

Stenugn, fyrkantig, ca 1x0,75 m stor, uppbyggd mot lodrät berghäll i vinkel. Öppning mot väster, berghäll i öster utgör bakre vägg. I söder en kantstä...

Stenugn (L1993:7825)

Stenugn, närmast rektangulär, 1.7x1.3 m (N-S) och 0.6 m h.Uppförd av kallmurade stenar, 0.1-0.5 m st, delvis övermossade.I Ö delen är två öppningar, d...

Stenugn (L1947:5873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:710)

1) Ryssugn, oval, 2x1,5 m (N-S) och 0,7 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 mst stenar (vanligen 0,2-0,4). Delvis skörbrända stenar. Öppningmot S, 0,3 m br och 0...

Stenugn (L2016:7639)

1) Ryssugn, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0,5 m h. Igenrasad och är nuröseliknande med delvis övermossade stenar, 0,3-0,8 m stora. Imitten är en häll 0,7 m st...

Stenugn (L1938:6201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1938:4010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1939:6110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2016:7524)

Ryssugn, närmast kvadratisk , 2 m sida (VNV-ÖSÖ) och 0,5-0,8 m h.Bestående av i krets lagda stenar, 0,3-0,9 m st. I NV kanten ären öppning, 0,7 m br. ...