Stenugn

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter kallmurad ugn, anlagd utomhus, avsedd för matlagning, brödbakning eller dylikt.
Stenugn (L2008:4249)

Ugn (?), rektangulär, 0,8 x 0,5 m (Ö-V) och 1,1 m h, bestående av kallmurad sten.

Stenugn (L1936:8131)

Stenugn, 1.3x1 m st (ÖNÖ-VSV) och 0.5 m h av kallmurade stenar,0.3-0.4 m st. Öppning mot SÖ. Kol och sot i mitten. Någotutrasad.

Stenugn (L2014:662)

Ryssugn?, rund, 1,5 m diam och 0,6 m h. Uppbyggd av 0,1-0,5 m ststenar (vanligen 0,3-0,5 m st). Delvis skörbrända stenar.Raserad. 2 m S om nr 1 är: 2)...

Stenugn (L2016:7453)

Ryssugn, rektangulär, 0,5x2,2 m (NÖ-SV) och 1,25 m h, bestående avi kallmur lagda (högsta höjd 10 skift), flata skarpkantigastenar, 0,3-0,6 m st. Ugns...

Stenugn (L1998:7381)

Stenugn, närmast rund, 1,4 m diam och 1,4 m h, uppbyggd av kallmurade flata stenar, sandsten. Öppning i SV. En äldre konservburk påträffad i ugnen. I...

Stenugn (L1943:1052)

Ryssugn, lämning efter, 1,5 x 2 m st och 1,2 m h av0,2-0,4 m st stenar, uppbyggd mot lodrät berghäll. Skadadav stentäkt till intilliggande eldstäder, ...

Stenugn (L2014:1128)

Ryssugn, rund, 3 m diam och 0,7 m h. Uppbyggd av 0,1-1 m st stenar(vanligen 0,2-0,5 m). Delvis skörbrända stenar ingår. Raserad(nybruten mindre väg in...

Stenugn (L2014:1018)

1) Ryssugn, oval, 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0,9 m st stenar, starktövermossade. Delvis skörbrända stenar. I N är ett block 1,8 mdiam och 0,9 m h. Raserad. ...

Stenugn (L1938:5744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:2662)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast rund, 2 m diam och 0,4-0,7 m hav delvis kallmurade, skarpkantade stenar, 0,1-1 m st (vanligen0,3-0,7 m). Öppning i Ö...

Stenugn (L2015:155)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1387)

1) Ryssugn, närmast rund, 2 m diam och 0,5 m h. Stenarna är0,3-0,7 m st. Igenstörtad och raserad. 10 m N om nr 1 är: 2)Ryssugn, närmast rektangulär, 2...

Stenugn (L2015:1020)

1) Ryssugn, kvadratisk, 2x2 m och 0,4 m h. Uppbyggd av 0,3-0,5 mst stenar, delvis övertorvade. I det inreär ugnen 1,5x0,7 m (Ö30cg N-V 30cg S) och 0,4...

Stenugn (L2015:1943)

1) Ryssugn, närmast rund, 2 m diam och 0,5 m h. Stenarna är0,3-0,7 m st. Igenstörtad och raserad. 10 m N om nr 1 är: 2)Ryssugn, närmast rektangulär, 2...

Stenugn (L2014:1122)

Ryssugnsområde, 130x30 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 10 ryssugnar.De flesta är runda, 1,5-3 m diam och 0,4-0,7 m h. Uppbyggda av0,1-1,25 m st stenar, ö...

Stenugn (L1939:4941)

Stenugn, 3 x 2,5 m, (NNÖ-SSV), intill 0,8 m h, av 0,2-0,5 m st stenar, täckhäll av platt sten, 0,5 m diameter, 3 cm tjock.Öppning mot SSV.

Stenugn (L2014:1124)

Ryssugn, rund, 2 m diam och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 m ststenar (vanligen 0,2-0,4 m st). Delvis skörbrända stenar. Öppningmot V, 0,5 m br och 0,4 ...

Stenugn (L2015:876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1992:2898)

1) Stenugn?, närmast kvadratisk, 3x3 m och intill 0.5 m h. Isödra hörnet en större sten, 1 m br och 1.4 m h. I och omkringförhöjningen är sparsamt med...

Stenugn (L1993:2200)

Stenugn?, oregelbunden, närmast rund, 3.5 m diam och 0.6 mh, bestående av 0.1-1 m st skarpkantade stenar samt jord ochsand. I mitten är en grop, 1x0.5...

Stenugn (L2016:8082)

Ryssugn? rektangulär 2x3 m (V-Ö) och upp till 0,5 m h, beståendeav 0,3-0,7 m st övermossade stenar. I V utgöres begränsningen avett ca 3 m st stenbloc...

Stenugn (L1993:1432)

1) Lappvall, 80x40 m st (Ö-V), bestående av en stenröjd yta.På den stenröjda ytan finns enstaka stensamlingar. Bevuxen medgles blandskog samt sly.45 m...

Stenugn (L2016:7640)

1) Ryssugn, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0,5 m h. Igenrasad och är nuröseliknande med delvis övermossade stenar, 0,3-0,8 m stora. Imitten är en häll 0,7 m st...

Stenugn (L2016:7615)

1) Ryssugn, närmast kvadratisk, 3x3 m (NV-SÖ) och 0,5 m h. Fylldmed 0,2-0,7 m st stenar, delvis övermossade. Stenarna delvisutrivna i Ö troligen öppni...

Stenugn (L1992:8981)

Stenugn, närmast rund 2,65 m diam och 0,9 m h. Uppbyggd av 0,15-0,95 m st stenar, varav den största utgör ugnens tak. Något eldpåverkade stenar inne i...

Stenugn (L1938:7651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1995:3954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2016:7623)

Område, 30x20 m (N-S), med 5 stenugnar.Ryssugn, närmast kvadratisk. 1,70 m sida N-S. I S kanten är enöppning 1 m br 0,3-0,5 m h. Ugnen är delvis byggd...

Stenugn (L2017:811)

1) Ryssugn? bestående av en rektangulär stensättning, 1,7x1,5 m(N-S) 0,3 m h, av 0,2-0,4 m st stenar, delvis skarpkantade.övertorvad. 12 m ÖSÖ om nr 1...

Stenugn (L1992:4046)

1) Ryssugn (?), närmast rektangulär, 2,3x1,5 m (NÖ-SV) och 0,3 mh. Den består av en i rektangel ställda stenar, 0,2-0,6 m st,övermossade och ställvi...

Stenugn (L2015:851)

1) Ryssugn, 2x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m h. Stenarna är 0,3-0,5 mst och några stenar har rasat in i ugnen. Eventuellt skörbrändsten i ugnen (sandsten) ...

Stenugn (L2020:9346)

Ryssugn? Intakt stenugn. Rektangulär, 1,6x1,5 m (N-S) och 0,8 m h. Kallmurad konstruktion av 0,3-0,5 m st skarpkantiga och delvis flata stenar i 3-6 s...

Stenugn (L2015:1045)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:710)

1) Ryssugn, oval, 2x1,5 m (N-S) och 0,7 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 mst stenar (vanligen 0,2-0,4). Delvis skörbrända stenar. Öppningmot S, 0,3 m br och 0...

Stenugn (L1993:3430)

Stenugn, 3 m diam och 0.6 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. Från mitten och mot SÖ är en grop, 0.5 m diam och 0.5 m dj. Omedelbart SÖ omdenna är inrasade s...

Stenugn (L2016:9654)

Ryssugn, närmast oval, 2x1,5 m (Ö-V) och 1,2 m h. Kallmurad av0,1-1,3 m st stenar (vanligen 0,4-0,8 m). 0,3 över naturligmarknivå på N långsidan är en...

Stenugn (L1939:5903)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2023:5428)

Stenugn, 2,0x1,3 m (Ö-V) och 0,5-0,8 m h, av 0,15-0,4 m st stenar. Öppning i V, 0,5 m br och 0,5 m h. Möjligen en rökugn.

Stenugn (L2014:1178)

Ryssugn?, rund, 2 m diam och 0,3 m h. Uppbyggd mot liten klippväggi N av 0,1-0,6 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad.Delvis övermossad. 25 ...

Stenugn (L2001:3611)

Ugn?, 1x1 m, nedgrävd 0.8 m dj, av kallmurad sten. 0.4 m från botten finns enliggande häll av järn och cement, 1x0.6 m st. Framför är en grop,2x1.3 m ...

Stenugn (L1994:4088)

Stenugn, närmast halvmånformig, 2x1 m (NÖ-SV) och 1 m h. Uppfördav kallmurade stenar, 0.2-1 m st, ställvis övermossade. I NV delenären öppning, 0.4 m ...

Stenugn (L1938:4396)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:1360)

1) Ryssugn, oval, 2x1,5 m (N-S) och 0,7 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 mst stenar (vanligen 0,2-0,4). Delvis skörbrända stenar. Öppningmot S, 0,3 m br och 0...

Stenugn (L1935:1574)

Ugn, kvadratisk, 2x2 m diam och 0.9 m h. kallmurad med öppning i Sdelen, 0.3 m br och 0.3 m h. S om öppningen är två gropar, 1.5x1m (V- Ö) och 0.3 res...

Stenugn (L2017:109)

Ryssugnar inom ett 350x40 m st område (N 40cg C-S 40cg V)parallellt med stranden. Den längst ned belägna ugnen ligger 25 mfrån stranden den längst upp...

Stenugn (L2014:1511)

Ryssugnsområde, ca 90x60 m (V-Ö). Ugnarna är belägna i 2 rader,närmast i vinkel. Den v raden är 65x10 m (N-S) och den Ö raden är70x10 m (ÖNÖ-VSV). I v...

Stenugn (L1953:2821)

Rökugn, 6.5x3 m (ÖSÖ-VNV) och 0.5-1.5 m h. Välvt tak som ärövermossad. I VNV ändan en öppning, 0.2x0.2 m st av sten. Iandra ändan ytterligare en öppni...

Stenugn (L2016:8317)

1) Ryssugn närmast kvadratisk, 2 m sida (N-S) och 0,3-0,65 m h.Bestående av 0,4-0,6 m st stenar lagda i 2-3 skift. I V kan, enöppning urskiljas ca 0,...

Stenugn (L1947:5873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1949:5991)

Stenugn, ryssugn? 1x0,8 m (N-S) och 0,8 m h av 0,1-0,5 m st stenar. I Ö en öppning, 0,4 m br och 0,5 m dj. Botten består av jordfast block 1x0,8 m (N-...

Stenugn (L2017:2183)

1) Husgrund, 5x4 m (VNV-ÖSÖ) 6 stående aär mycket omrördagrundstenar, 0,1-0,3 m st. 4 m V om nr 1 är: 2) Husgrund?oregelbunden, 5 m diam bestående av ...

Stenugn (L1935:3859)

Ugn(?), rektangulär, 2x1.5 m st (NNÖ-SSV) 0.5 m h av 0.3- 0.6 mst delvis flata stenar. Valvkappan är nerrasad, varför ingenungsöppning kan ses. Ugne...

Stenugn (L2015:1830)

1) Ryssugn, närmast rund, 2,5 m diam och 0,6 m h. Stenarna är0,4-0,9 m st. Öppning åt S. NV delen uppbyggd mot hällen,igenrasad. 5 m S 40cg V om nr 1 ...

Stenugn (L2016:7219)

Ryssugn, närmast kvadratisk, 1,5 m sida (Ö-V) och 0,4 m h,bestående av i skift lagda stenar (ca 2 skift) 0,2-0,4 m st. Nunärmast röseliknande men har ...

Stenugn (L2015:1441)

Ryssugn i form av ett närmast rektangulärt välvt röse, 2,5x1,7 m(NNV-SSÖ) och 0,8 m h. I det inre är en ugngrop 1,4x1 m tillvilken konstruktionen utgj...

Stenugn (L2017:2255)

Uppgift om ryssugn. På den angivna platsen är en sten, 1,5 m h,1,4 m br och 0,9 m tj. Stenen är möjligen uppallad. Intill ärmarken stenfri. Möjligen h...

Stenugn (L1940:1678)

Stenugn, 3,5x2,5 m (Ö-V) och intill 0,8 m h. I mitten är en grop, 1,2x1 m (Ö-V) och 0,3 m dj. Öppen mot Ö.

Stenugn (L2015:1773)

1) Ryssugn, rektangulär, 2,5x2,5 m och 0,8 m h. Stenarna är0,2-0,6 m st. I den N och V delen är ugnen uppbyggd mot jordfastablock. I de S och Ö delarn...

Stenugn (L2016:3623)

Ryssugn (?), kvadratisk, 4x4 m st (N-S) och 0,3-0,4 m h. Kallmuradav 0,2-0,5 m st rundade stenar. Ovanpå dessa är en mindrepackning av 0,1-0,3 m st sk...

Stenugn (L2014:973)

1) Ryssugn, rektangulär, 2,5-2 m (N-S) och 0,5 m h. Uppbyggd av0,1-1 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad. Kraftigtövermossad. Fällt träd så...

Stenugn (L2014:1042)

1) Ryssugn, rektangulär, 2x1,5 m (NNV-SSÖ) och 0,9 m h. Uppbyggd0,1-0,8 m st stenar (vanligen 0,3-0,5 m st). Delvis skörbrändastenar. Öppning mot SÖ, ...

Stenugn (L2016:7196)

Ryssugn, närmast kvadratisk, 1,6 m sida (NV-SÖ) och 0,3 m h,bestående av i krets lagda stenar, 0,2-0,5 m st. I SÖ är enöppning 0,8 m br. Ugnen är över...

Stenugn (L2014:866)

Ryssugnsområde, ca 110x40 m (NV-SÖ), bestående av ca 8 ryssugnar,de flesta fyrsidiga, 2-3 m sida och 0,5-1 m h. 4 ugnar haröppning, 0,5-0,6 m br och 0...

Stenugn (L1951:7586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1934:1715)

Stenugn, rektangulär, 0,5x0,4 m (Ö-V) och 0,3 h, av kallmurade och kantställda stenar, 0,2-0,5 m st. Öppning mot S, 0,4 m br, 0,2 m dj och 0,15 m h.

Stenugn (L2017:2661)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast rund, 2 m diam och 0,4-0,7 m hav delvis kallmurade, skarpkantade stenar, 0,1-1 m st (vanligen0,3-0,7 m). Öppning i Ö...

Stenugn (L1992:749)

Stenugn, spets oval, 1.5x1 m (ÖSÖ-VNV) och 0.5 m h, i ÖSÖ är enrak sida. Uppförd av kallmurade stenar, 0.2-0.8 m st. I ÖSÖ är enöppning, 0.4 m l och 0...

Stenugn (L1938:1367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1995:8030)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:2498)

Ryssugn, närmast oval, 2,5x2 m (NV-SÖ) och 0,7 m h. Byggd av istort sett ett fåtal st block och hällar, 0,8-1,4 m st, samtnågra mindre stenar 0,1-0,5 ...

Stenugn (L1998:6874)

Stenugn, 0,5 x 0,4 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m h med öppning åt ÖNÖ. Beläget på flackt större stenblock 2 x 1,7 m st

Stenugn (L1998:7104)

Stenugn, rektangulär, 1 x 0,7 m (V-Ö), och 0,4 m h. Kallmurad av 0,2-0,4 m st flata stenar. Ihoprasad. I S är ett utrasat parti, 0,7 x 0,6 m st och 0,...

Stenugn (L2014:661)

Ryssugn?, rund, 1,5 m diam och 0,6 m h. Uppbyggd av 0,1-0,5 m ststenar (vanligen 0,3-0,5 m st). Delvis skörbrända stenar.Raserad. 2 m S om nr 1 är: 2)...

Stenugn (L1993:5549)

Stenugn?, närmast hästskoformad, 2x1.2 m stor (Ö-V) och 0.5 mh, bestående av i Ö ett större block, 1.2x1 m (N-S), 0.5 m h, medfrån blockets NV och SV ...

Stenugn (L2014:1024)

1) Ryssugn, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-0,8 mst stenar. Delvis skörbrända sstenar. Raserad. Något övermossad.4 m VNV om nr 1 är: 2)...

Stenugn (L2016:7997)

Ryssugn, kvadratisk, 1,2 m sida (N-S) och 1 m h. Bestående av ikallmur lagda flata,skarpkantade stenar 0,2-0,4 m st. 2-5 skift.Öppningen är 0,4x0,5 m....

Stenugn (L2017:8825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kojorna, Stenugn (L2016:7857)

Ryssugn, kvadratisk, 2 m sida (NNV-SSÖ) och 1,1 m h. Ugnenbestående av i kallmur lagda stenar, flata med skarpa kanter, och0,2-0,8 m st i 9 skift. Rök...

Stenugn (L2017:2833)

Ryssugn, röseliknande, oval, 2,5x2 m (NNÖ-SSV) och intill 0,5 mhav 0,1-0,6 m (vanligen 0,3-0,5 m) st, oftast skarpkantadestenar, lätt övermossade. Ing...

Stenugn (L1939:6241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1993:3758)

1) Kåtatomt, oval, 5x4.5 m (NNV-SSÖ), bestående av ett tjugotal 0.1-0.4 m st stenar lagda kring kanten samt i mitten en härd, rund,0.8 m diam, av åtta...

Stenugn (L2020:3299)

Rökugn(?), ca 0,5 x0,5 m st och 0,8 m h, kallmurad av 0,2-0,4 m st stenar, uppbyggd mot Ö sidan av ett större stenblock (N-S). Inrasad och med en högr...

Stenugn (L1992:3609)

Stenugn, 3 m diam och 0.6 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. Från mitten och mot SÖ är en grop, 0.5 m diam och 0.5 m dj. Omedelbart SÖ omdenna är inrasade s...

Stenugn (L2014:4970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1939:9184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:3441)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast kvadr, 2x2 m (N-S) och intill0,9 m h av 0,1-1,2 m st (vanligen 0,3-0,6 m), skarpkantade,delvis övermossade stenar (d...

Stenugn (L2014:1353)

Ryssugn?, rund, 2 m diam och 0,3 m h. Uppbyggd mot liten klippväggi N av 0,1-0,6 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad.Delvis övermossad. 25 ...

Stenugn (L2015:1831)

1) Ryssugn, närmast rund, 2,5 m diam och 0,3-0,9 m h. Stenarna är0,4-0,8 m st. I Ö delen är ett större block, 1,2 m l, 0,7 m broch 0,9 m h. Åt V syns ...

Stenugn (L2008:1937)

Stenugn, rektangulär, 3x2 m st (Ö-V) och 0,4 m h. Uppförd av 0,2-0,4 m st huggna, delvis kallmurade stenar. Öppning mot Ö.

Stenugn (L2015:323)

Ryssugn, oval, 3x1,8 m (ÖNÖ-VSV) och 1,5 m h. Kallmurad av 0,1-0,9m st stenar (vanligen 0,3-0,6 m). 0,4 m över naturlig marknivå påN långsidan är en r...

Stenugn (L2016:7524)

Ryssugn, närmast kvadratisk , 2 m sida (VNV-ÖSÖ) och 0,5-0,8 m h.Bestående av i krets lagda stenar, 0,3-0,9 m st. I NV kanten ären öppning, 0,7 m br. ...

Stenugn (L2014:1109)

Ryssugn, rund, 2 m diam och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 m ststenar (vanligen 0,2-0,4 m st). Delvis skörbrända stenar. Öppningmot V, 0,5 m br och 0,4 ...

Stenugn (L1936:2798)

Pottaskaugn? 1.2x1.2 m i sida och 0.7 m h. Kallmurade tre sidorav 0.2-1 m st stenar. Öppning mot NÖ. Liggande stenhäll mitt iugnen samt takhäll. Ugn...

Stenugn (L2014:1174)

1) Ryssugn, rund, röseliknande, 3 m diam och 0,6 m h. Uppbyggd av0,1-0,5 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Något raserad.Kraftigt övermossad. 10 ...

Stenugn (L2016:8000)

Ryssugn, närmast kvadratisk, 2,2 m sida (NNÖ-SSV) och 0,5 m h,bestående av i krets lagda stenar, 0,4-0,9 m st. I SSV finns enöppning, 0,5 m br. Omkrin...

Stenugn (L2017:3280)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast rund, 2 m diam och 0,4-0,7 m hav delvis kallmurade, skarpkantade stenar, 0,1-1 m st (vanligen0,3-0,7 m). Öppning i Ö...

Stenugn (L2015:1921)

Ryssugn, 3x2 m (Ö 40cg N-V 40cg S), bestående av 0,2-0,5 m ststenar. I mitten ugnsgrop 1,5x0,6 (Ö 40cg N-V 40cg S) och 0,6 mdj. Eventuellt skörbränd s...