Stenugn

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter kallmurad ugn, anlagd utomhus, avsedd för matlagning, brödbakning eller dylikt.
Stenugn (L1999:6024)

Stenugn, 3,2x2 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m h. Välvd form, kallmurad av 0,1-0,3 m st kantiga stenar med ett större stenblock i ÖSÖ. Öppning åt VNV, 0,6x0,6 m, ...

Stenugn (L1951:8909)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:109)

Ryssugnar inom ett 350x40 m st område (N 40cg C-S 40cg V)parallellt med stranden. Den längst ned belägna ugnen ligger 25 mfrån stranden den längst upp...

Stenugn (L1939:6110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1951:5615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1936:7083)

Stenugn, rektangulär, 2x1 m st (NV-SÖ) och intill 1.2 m h avskarpkantade samt flata stenar, 0.2-1 m st. Ugnen är byggd överen bergsskreva, 0.7 m br ...

Stenugn (L2004:3943)

1) Stensättningsliknande bildning, rund, ca 3 m diam. Frånsett 2stenar, 0.5-0.7 m st, i V delen tycks fyllning saknas.Kantkedja, 0.1-0.4 m h av 0.5-0....

Stenugn (L2014:1124)

Ryssugn, rund, 2 m diam och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-0,6 m ststenar (vanligen 0,2-0,4 m st). Delvis skörbrända stenar. Öppningmot V, 0,5 m br och 0,4 ...

Stenugn (L1937:5550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:2662)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast rund, 2 m diam och 0,4-0,7 m hav delvis kallmurade, skarpkantade stenar, 0,1-1 m st (vanligen0,3-0,7 m). Öppning i Ö...

Stenugn (L2016:7357)

1) Ryssugn(?), närmast kvadratisk, 1,3 m sida och 0,5 m h(SSÖ-NNV), bestående av stenar, 0,3-0,5 m st. - Mycket osäkerfornlämning, möjligen sentida -....

Stenugn (L2008:1937)

Stenugn, rektangulär, 3x2 m st (Ö-V) och 0,4 m h. Uppförd av 0,2-0,4 m st huggna, delvis kallmurade stenar. Öppning mot Ö.

Stenugn (L2016:7927)

Ryssugn, rund röseliknande, 2 m diam och 0,4 m h, bestående avkantställda flata stenblock, 0,4-0,6 m st med ett 0,8 m ststenblock samt några mindre, 0...

Stenugn (L2016:7985)

Ryssugn? kvadratisk, 1,5x1,5 m (Ö-V) och 0,3 m h av 0,3-0,8 m ststenar. Anlagd mot i V ett jordfast block 2 m st, insjunketmittparti. Öppning mot Ö, 0...

Stenugn (L1935:7720)

Stenugn, 2x1.5 m och 0.8 m h. Uppbyggd av 0.3-0.8 m l och0.1-0.15 m tj stenar. Undre öppningen är 0.4 m br, o.2 m dj och0.25 m h. Övre öppningen är 0...

Stenugn (L1938:7651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1999:9258)

Stenugn, ca 1,3 m i diam och 0,5 m h. Välvd, närmast kupolaktig form, kallmurad av 0,15-0,5 m st kantiga stenar. Öppning åt V. Sotigt i botten. Ugnen ...

Stenugn (L1953:2821)

Rökugn, 6.5x3 m (ÖSÖ-VNV) och 0.5-1.5 m h. Välvt tak som ärövermossad. I VNV ändan en öppning, 0.2x0.2 m st av sten. Iandra ändan ytterligare en öppni...

Stenugn (L2014:2229)

1) Ryssugn, rund, röseliknande, 2x2 m och 0,7 m h. Uppbyggd av0,1-0,8 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad. 19 mSV omnr 1 är: 2) Ryssugn, ov...

Stenugn (L2017:9307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:1192)

1) Ryssugn, rektangulär, 2,5-2 m (N-S) och 0,5 m h. Uppbyggd av0,1-1 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad. Kraftigtövermossad. Fällt träd så...

Stenugn (L2015:1685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:2982)

1) Ryssugn, röseliknande (ursprungligen), kvadr, 2x2 m (Ö-V) ochintill 0,5 m h av 0,2-0,7 m st, ganska övermossade stenar, oftastskarpkantade. Raserad...

Stenugn (L2015:1046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:197)

1) Ryssugn? bestående av en rektangulär stensättning, 1,7x1,5 m(N-S) 0,3 m h, av 0,2-0,4 m st stenar, delvis skarpkantade.övertorvad. 12 m ÖSÖ om nr 1...

Stenugn (L2016:7938)

1) Ryssugn, husröseliknande, 2 m diam och 0,4 m h. Bestående av0,1-0,6 m st stenar. I N är ett naturligt block, 1,5 m st. I NVär en sidohäll till ugne...

Stenugn (L1992:8981)

Stenugn, närmast rund 2,65 m diam och 0,9 m h. Uppbyggd av 0,15-0,95 m st stenar, varav den största utgör ugnens tak. Något eldpåverkade stenar inne i...

Stenugn (L1937:9396)

Stenugn, kvadratisk, 2x2 m och 1 m h. Stenmurad av 0,2-0,4 m st stenar. Öppning åt N.

Stenugn (L2014:4970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:2322)

1) Ryssugn, röseliknande (ursprungligen), kvadr, 2x2 m (Ö-V) ochintill 0,5 m h av 0,2-0,7 m st, ganska övermossade stenar, oftastskarpkantade. Raserad...

Stenugn (L2016:7702)

Ryssugn? närmast rund, 1,5 m diam och 0,2-0,4 m h, bestående avdelvis i 2 skift lagda stenar, ca 0,4 m st. I S och V utgörberget begränsning. Utanför...

Stenugn (L2017:3441)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast kvadr, 2x2 m (N-S) och intill0,9 m h av 0,1-1,2 m st (vanligen 0,3-0,6 m), skarpkantade,delvis övermossade stenar (d...

Stenugn (L1993:245)

1) Tjärdal, rund, 9 m diam, med en ränna, 3 m l och 0.6 mbr. Gropens och vallens storlek går ej att bestämma då tjärdalenidag används som skrothög och...

Stenugn (L2017:2661)

1) Ryssugn, röseliknande, närmast rund, 2 m diam och 0,4-0,7 m hav delvis kallmurade, skarpkantade stenar, 0,1-1 m st (vanligen0,3-0,7 m). Öppning i Ö...

Stenugn (L2013:7486)

Ryssugn, rektangulär, 3,5x2,5 m (NV-SÖ) och 0,5-0,7 m h, av 0,1-0,7 m st övermossade stenar i 4 skikt. Öppning åt SV, 1 m br och 0,8 m dj. Ugnen är up...

Stenugn (L2016:6322)

Ryssugnsområde, ca 420x30-70 m (VSV-ÖNÖ). Inom på flygfotobildermarkerat område finns minst 34 ryssugnar. Av dessa är ca 3oregelbundet runda och 31 re...

Stenugn (L1938:4311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2020:3299)

Rökugn(?), ca 0,5 x0,5 m st och 0,8 m h, kallmurad av 0,2-0,4 m st stenar, uppbyggd mot Ö sidan av ett större stenblock (N-S). Inrasad och med en högr...

Stenugn (L2016:7125)

Områden med ryssugnar, a) 330x40 m (NÖ-SV) och b) 130x40 m (NÖ-SV)med ca 20 ryssugnar, i allmänhet rektangulära med 1,5-3 m l sidoroch 1-2 m br, 0,3-1...

Stenugn (L1936:666)

Stenugn 1,6 x 1,4 m och intill 0,4 m hög bestående av en hästskogformad vall 0,3 - 0,4 m bred och 0,3 - 0,4 m hög av 0,1 - 0,35 m stora stenar. Öppnin...

Stenugn (L2008:3777)

Stenugn, 1,8 x 1,2 m (NNÖ-SSV) och 0,7 m h, av 0,4-0,7 m st, kraftigt övermossade och delvis flata, stenar. Den bevarade valvkappan utgörs av en 0,8 m...

Stenugn (L1951:7586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1938:1919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:4954)

1) Ryssugn, 2 m diam och 1 m h. Bestående av 0,3-0,6 m st stenar,varav två st 0,6 m st kantställda flata stenar i Ö och V. I NNÖbegränsas ugnen av ett...

Stenugn (L2014:1506)

Ryssugnsområde, 45x20 m, (NÖ-SV), bestående av ca 5 ryssugnar,ovala, 2-3 m diam och 0,6-0,9 m h. Uppbyggda av 0,1-1 m ststenar. Ugnarna har i regel öp...

Stenugn (L2014:1634)

1) Ryssugn, rund, röseliknande, 2x2 m och 0,7 m h. Uppbyggd av0,1-0,8 m st stenar. Delvis skörbrända stenar. Raserad. 19 mSV omnr 1 är: 2) Ryssugn, ov...

Stenugn (L1946:5405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:1654)

1) Ryssugn, oval, 2x1,5 m (Ö-V) och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-1,2 mst stenar (vanligen 0,2-0,6 m st). Delvis skörbrända stenar.Raserad och övermossad i...

Stenugn (L2016:7640)

1) Ryssugn, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0,5 m h. Igenrasad och är nuröseliknande med delvis övermossade stenar, 0,3-0,8 m stora. Imitten är en häll 0,7 m st...

Stenugn (L1994:5262)

Stenugn?, närmast rund, 4 m diam och 0.8 m h, av 0.2-1.2 m ststenar. mestadels skarpkantiga och delvis synliga. Den ursprungliga,möjligen kvadratiska,...

Stenugn (L2021:8065)

Ryssugn, 1,6x1,6 m och 1,3 m h. Välvd profil, uppbyggd av kallmurade 0,1-0,8 m st övermossade stenar, med 0,3 m st skorstensöppning. Anlagd mot berghä...

Stenugn (L1938:5040)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1939:6832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2016:9610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2002:6062)

Stenugn, 2.5x1 m (ÖNÖ-VSV) och ca 0.5 m h, uppbuggd av 0.5-0.8 m st stenar. I VSV är öppning, 0.6 m br och intill 0.3 m h. En flat häll, 0.5 m st, vid...

Stenugn (L1936:7334)

Stenugn, 1x1 m st och 0.6 m h. Kallmurad av 0.2-0.3 m st flatastenar (takstenarna något större) i 4-7 skift. NÖ delen (denbakre) utgörs av fast berg...

Stenugn (L1935:4362)

Ugn(?), rund, 1 m diam och 0.5-0.6 m h, kallmurad av 0.2- 0.6 mst i huvudsak platta stenar i 3-5 varv. I centrum en öppning,0.5 m diam. I den SV del...

Stenugn (L1953:8138)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenugn (L2015:1943)

1) Ryssugn, närmast rund, 2 m diam och 0,5 m h. Stenarna är0,3-0,7 m st. Igenstörtad och raserad. 10 m N om nr 1 är: 2)Ryssugn, närmast rektangulär, 2...

Stenugn (L2015:1045)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1945:4419)

Stenugn, kvadratisk, 1,4x1,4 m (NNV-SSÖ) och 1,5 m h, av 0,2-1 m st naturstenar. Öppning i ÖNÖ.

Stenugn (L2016:7453)

Ryssugn, rektangulär, 0,5x2,2 m (NÖ-SV) och 1,25 m h, bestående avi kallmur lagda (högsta höjd 10 skift), flata skarpkantigastenar, 0,3-0,6 m st. Ugns...

Stenugn (L2016:8017)

Ryssugn, närmast rektangulär 1,4x2 m (N-S) och 0,7 m h beståendeav i kallmur lagda (ca 5 skift) 0,2-0,5 m st skarpkantiga flatastenar. I Ö 0,8 m bred ...

Stenugn (L1998:6386)

Stenugn, oval, välvd, närmast kupolaktig form, 2,3 m br x 1,9 m dj (NV-SO) och 1,1 m hög med en 0,45 m br öppning åt SV. Innermåttet är ca 1,6 x 1,4 m...

Stenugn (L2014:1354)

Ryssugn?, rund, 1,5 m diam och 0,6 m h. Uppbyggd av 0,1-0,5 m ststenar (vanligen 0,3-0,5 m st). Delvis skörbrända stenar.Raserad. 2 m S om nr 1 är: 2)...

Stenugn (L2021:3574)

Stenugn, rektangulär, 1,2×1,1 m (NNV–SSÖ) och 0,4 m h, bestående av upp till 3 varv kallmurade stenrader av 0,2–0,4 m st stenar. Delvis nedrasad i NÖ...

Stenugn (L2016:8000)

Ryssugn, närmast kvadratisk, 2,2 m sida (NNÖ-SSV) och 0,5 m h,bestående av i krets lagda stenar, 0,4-0,9 m st. I SSV finns enöppning, 0,5 m br. Omkrin...

Stenugn (L2020:3458)

Stenugn, förmodligen en lusugn, uppbyggd av stenar mot en stenhäll.

Stenugn (L2014:1194)

Ryssugnsområde, ca 200x50 m (NÖ-SV), bestående av ca 20 ryggugnar.De flesta är runda, röseliknande, 2-3 m diam och 0,2-0,5 m h. Deär uppbyggda av 0,1-...

Stenugn (L1938:6993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2017:3455)

1) Ryssugn, röseliknande (ursprungligen), kvadr, 2x2 m (Ö-V) ochintill 0,5 m h av 0,2-0,7 m st, ganska övermossade stenar, oftastskarpkantade. Raserad...

Stenugn (L2008:1371)

Stenugn, rektangulär, 2,8x1,5 m st (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m h, med öppning mot ÖSÖ. Uppförd av 0,2-0,4 m st huggna stenar och naturstenar. Överrisad.

Stenugn (L1945:5672)

Stenugn, uppbyggd på jordfast block, 1x1 m och 0,9 m h av 0,2-1 m st delvis flata naturstenar. Öppning i S och öppning i toppen för rökgång.

Stenugn (L1938:2615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2016:8092)

1) Ryssugn. Närmast kvadratisk, 2,5 m sida (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m h.Bestående av i krets lagda stenar, 0,4-0,7 m st. I N kanten avkretsen ett naturligt b...

Stenugn (L1936:7243)

Stenugn, lusugn, 1,75x 1,5 m st (N-S) och 0,7 m h. Byggd av delskallmurade, dels lösa stenar, 0,05-0,5 m st. I S är ett block,1,4x0,8 m st(NÖ-SV) och ...

Stenugn (L2017:254)

Ryssugn, röseliknande, oregelbundet rekt, 2,5x2 m (NNV-SSÖ) och0,4 m h. Kraftigt övermossade stenar, 0,3-0,6 m st. Några stenarutrasade.Raserad.

Stenugn (L1993:5549)

Stenugn?, närmast hästskoformad, 2x1.2 m stor (Ö-V) och 0.5 mh, bestående av i Ö ett större block, 1.2x1 m (N-S), 0.5 m h, medfrån blockets NV och SV ...

Stenugn (L2014:798)

1) Ryssugn, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0,5 m h. Uppbyggd av 0,1-0,8 mst stenar. Delvis skörbrända sstenar. Raserad. Något övermossad.4 m VNV om nr 1 är: 2)...

Stenugn (L2015:1922)

Ryssugn, borttagen, enligt tidigare uppgifter frånortsbefolkningen. På ryggen syns intet anmärkningsvärt, men iSÖ-sluttningen av berget ligger några u...

Stenugn (L2014:1511)

Ryssugnsområde, ca 90x60 m (V-Ö). Ugnarna är belägna i 2 rader,närmast i vinkel. Den v raden är 65x10 m (N-S) och den Ö raden är70x10 m (ÖNÖ-VSV). I v...

Stenugn (L2016:8242)

Ryssugn?, närmast rund, 2 m diam och 0,6 m h. Bestående av ensamling stenar 0,2-0,6 m st. Mycket osäker. I området har stenplockats om i samband med s...

Stenugn (L2015:1441)

Ryssugn i form av ett närmast rektangulärt välvt röse, 2,5x1,7 m(NNV-SSÖ) och 0,8 m h. I det inre är en ugngrop 1,4x1 m tillvilken konstruktionen utgj...

Stenugn (L1936:2798)

Pottaskaugn? 1.2x1.2 m i sida och 0.7 m h. Kallmurade tre sidorav 0.2-1 m st stenar. Öppning mot NÖ. Liggande stenhäll mitt iugnen samt takhäll. Ugn...

Stenugn (L1939:6937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2014:1042)

1) Ryssugn, rektangulär, 2x1,5 m (NNV-SSÖ) och 0,9 m h. Uppbyggd0,1-0,8 m st stenar (vanligen 0,3-0,5 m st). Delvis skörbrändastenar. Öppning mot SÖ, ...

Stenugn (L2014:1122)

Ryssugnsområde, 130x30 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 10 ryssugnar.De flesta är runda, 1,5-3 m diam och 0,4-0,7 m h. Uppbyggda av0,1-1,25 m st stenar, ö...

Stenugn (L2016:7676)

1) Ryssugn, husröseliknande, 2 m diam och 0,4 m h. Bestående av0,1-0,6 m st stenar. I N är ett naturligt block, 1,5 m st. I NVär en sidohäll till ugne...

Stenugn (L2017:9936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1944:9869)

Ryssugn, närmast rund, 7 m diam och 0,6 m h. Övertorvad och delvis övermossad med enstaka 0,3-0,6 m st stenar. I mitten är enavl ång grop, 5x1 m (Ö 30...

Stenugn (L1951:8335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2016:8158)

Ryssugn, vinkelformad, 2 m sida (NV-SÖ) och 1,4-1,8 m h (NV-SÖ),bestående av 5-10 skiftlagda 0,3-0,4 m st stenar. I NÖ utgör, en2 m h bergvägg begräns...

Stenugn (L2015:1114)

1) Ryssugn, närmast rund, 2,5 m diam och 0,6 m h. Stenarna är0,4-0,9 m st. Öppning åt S. NV delen uppbyggd mot hällen,igenrasad. 5 m S 40cg V om nr 1 ...

Stenugn (L2015:876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L2015:1020)

1) Ryssugn, kvadratisk, 2x2 m och 0,4 m h. Uppbyggd av 0,3-0,5 mst stenar, delvis övertorvade. I det inreär ugnen 1,5x0,7 m (Ö30cg N-V 30cg S) och 0,4...

Stenugn (L2008:1630)

Stenugn, rektangulär, 2,5x2 m st (NÖ-SV) och 0,3 m h. Uppförd av 0,1-0,3 m st stenar, med öppning mot NÖ.

Stenugn (L1992:3407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenugn (L1939:5763)

Stenugnsrest(?), 3 x 1,7 m., 0,2-0,4 m h, av 0,4-0,5 m st, delvis platta stenar. Huvudsakligen övermossad.