Älgdragsgiller

Älgdragsgiller
Registrerad av fornsund

Myrens namn indikerar förmodligen en plats för älgdragsgiller

Älgdragsgiller
Registrerad av fornsund

Myrens namn indikerar förmodligen en plats för älgdragsgiller

Älgdragsgiller
Registrerad av fornsund

Myrens namn indikerar förmodligen en plats för älgdragsgiller

Älgdragsgiller
Registrerad av fornsund

På denna myr med namnet Älgmyren runt Lillsjön har ett älgdragsgiller funnits för att binda ihop fångstgropssystemen