Boplatsområde

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde? med en närmast kvadratisk hägnad, ca 40 m i sida, i NÖ och 3 stengrundshus? i SV. De ev husgrunderna ligger parrallellt orienterade med...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Större boplatsområde, nu ca 230x200 m st (N-S) med minst 3 sannolika husgrunder centralt belägna inom ytan; 2 st, ca 20x8 m st (VNV-ÖSÖ) med gemensam ...

Röse
Registrerad av nybjörn

Röse, ca 10 m i diam och 1 m h. Beläget i hagmark, lövskog. Omgivet av äldre, nu igenvuxen åkermark med stenmurar. Tydligt synligt via laserdata. ...