Boplatsområde

Öppna i Google Maps, OpenStreetMap.

Observationstyp: Fjärrobservation

Registreringsdatum: 03 juni 2022

Boplatsområde? med en närmast kvadratisk hägnad, ca 40 m i sida, i NÖ och 3 stengrundshus? i SV. De ev husgrunderna ligger parrallellt orienterade med långsidorna mot varandra och är ca 15-17 m l och 6-8 m br.

Beläget i skogsmark, lövskog, nära och Ö om ett större område med hägnader, odlingsrösen och husgrunder. Hägnaden väl synlig och grunderna indikerade via laserdata. Ungefärlig inprickning.

Taggar: stengrundshusfossil åkermarkstensträngboplatsområde

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.