Brya

Område med fossil åkermark
Registrerad av nybjörn

Område med fossil åkermark, ca 420x300 m st (Ö-V), dels bestående av otydliga blockparceller och dels av ett stort antal jordblandade odlings-/röjning...

Boplatsområde
Registrerad av nybjörn

Boplatsområde med okänd utsträckning, dock minst ca 40x40 m. Inom området är 1 stengrundshus, ca 18x8 m st (N-S) med 0,5 m höga vallar. Ca 25 m V däro...