Boplatsområde

Öppna i Google Maps, OpenStreetMap.

Observationstyp: Fältobservation

Boplatsområde med okänd utsträckning, dock minst ca 40x40 m. Inom området är 1 stengrundshus, ca 18x8 m st (N-S) med 0,5 m höga vallar. Ca 25 m V därom är 1 brya (torrlagd i november 2021), ca 3 m i diam och 1m dj. I området finns även flera oregistrerade stensträngar.

Beläget i blandskog (mestadels tall) med ymnig markvegetation (ljung) ca 200 m NÖ om Höglundars boplatsområde. Lämningarna är tydligt synliga via laserdata.

Taggar: stengrundshusboplatsstensträngbrya

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

JSON-LD · GeoJSON · RSS