Kolbotten

Wikipedia

En kolbotten är en lämning efter en Kolmila. Kolmilor användes för att producera träkol och förekommer i två typer, liggmilor och resmilor.

Liggmilor förekommer sedan medeltiden och resmilor sedan början av 1600-talet, båda typerna användes tills mitten av 1940-talet.

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Liggmila 7*10 meter, upphöjd 0,7 meter. Stybblager.

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Kolbotten efter resmila 10 meter i diameter med låg vall, ca 2 meter bred runt om. Sandig botten med 0,1 meter stybblager.

Kolbotten
Registrerad av daniel1972

Kolbotten efter resmila, ca 10 m i diameter Låg men tydlig upphöjning Angränsar i no till en förmodad fångstgrop

Kolbotten
Registrerad av daniel1972

Kolbotten efter resmila, ca 10-12 m i diameter Ca 60 cm vall och upphöjd botten Ligger i nederkant av bergssluttning

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Kolbotten efter resmila, ca 12 meter i diameter. Kolstybbslager. Ingrävd i åskant, sandigt material.

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Kolbotten efter resmåls, ca 10 meter i diameter. Låg vall runt, kolbotten ligger vid foten av en ås.

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Kolbotten efter resmåls, ca 10 meter i diameter, ingrävd i nederdelen av en ås. Tunt stybblager. Beväxt med granar.

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Kolbotten 13 m i diameter. Dike runt och beväxt med stora granar/contorta. 0,3 m kolstybb på botten. Väldigt trasslig terräng med många stora omkullb...

Kolbotten?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Ca 11 meter i diameter med tydlig 2 meter bred vall. Som en svacka i mitten och kolstybb i botten. Litet kolstybbupplag i SO. Resmila

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Ca 12 meter i diameter med 0,5 m hög och 1 meter bred vall. 0,1-0,2 m tjock kolstybb i botten. Moränmark

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Ca 8-10 meter i diameter med meterbrett dike ca 0,5 meter djupt runt om. Skadad av skogsmaskin i sydkant. Dm tjock kolstybb i mitten. Blockig morän.

Kolbotten?
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar