Kolbotten

Wikipedia

En kolbotten är en lämning efter en Kolmila. Kolmilor användes för att producera träkol och förekommer i två typer, liggmilor och resmilor.

Liggmilor förekommer sedan medeltiden och resmilor sedan början av 1600-talet, båda typerna användes tills mitten av 1940-talet.

Kolbotten Örstigsnäs
Registrerad av abbe

Kolbotten efter resmila, cirka 10 gånger 10 meter, otydlig. Diket är brutet på flera ställen och tät skog av unga granar täcker centrum.

Kolbotten Örstigsnäs
Registrerad av abbe

Kolbotten(resmila) cirka 11 x 11 meter. Prominent med låg växtlighet(fullvuxna granar), två grävda gropar finns inom området.

Kolbotten Örstigsnäs
Registrerad av abbe

Kolbotten(resmila) ca 11 x 11 meter. Väldigt prominent med låg växtlighet(fullvuxna granar).

Kolbotten Örstigsnäs
Registrerad av abbe

Kolbotten(resmila) ca 12 x 12 meter. Tydlig men täckt med små och fällda granar.

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 16x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark ovanför och S om bäckravin. Mycket väl synlig via laserdata....

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 15x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 14x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 11x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 11x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, rund ca 12 m i diam med kantföljande vall av kolstybb, ca 0,4 m h. Belägen på höjdsträckning Ö om berg i skogsmark, uppväxande ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, liggmila, ca 17x8 m st (VNV-ÖSÖ). omgiven av 0,2-0,5 m dj ränna. NV delen täkt/överlagrad av banvall. Måttligt med kol vid provstick. Be...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, liggmila; rektangulär ca 17x15 m st (NÖ-SV). Med en ca 0,5 m h vall. Omgiven av en ner till 0,5 m dj ränna. Måttligt med kol vid provstick....

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 15 m i diam med tydlig kantränna/vall. Belägen i skogsmark, kalavverkad (2022), väl synlig via laserdata. Även registrerad v...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 15 m i diam med tydlig kantränna/vall. Belägen i kalavverkad skogsmark, väl synlig via laserdata.

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 15 m i diam med tydligt cirkulärt kantdike. Belägen i skogsmark, planterad efter ca 1975 då ytan var kalavverkad. Väl synlig...