Kolbotten

Wikipedia

En kolbotten är en lämning efter en Kolmila. Kolmilor användes för att producera träkol och förekommer i två typer, liggmilor och resmilor.

Liggmilor förekommer sedan medeltiden och resmilor sedan början av 1600-talet, båda typerna användes tills mitten av 1940-talet.

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

Lidar

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Liggmilebotten 12*8 meter på en upphöjd yta med ett 1,5 meter djupt dike runt.

Kolbotten
Registrerad av fornsund

Kolbotten, rund och med otydlig vall runt. Inte lik liggmilorna i området. Ca 12 meter i diameter. Kol vid sondning överallt.

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

lidar, (multiregistrering)

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

lidar, (multiregistrering)

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

lidar, (multiregistrering)

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

lidar, (multiregistrering)

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

lidar, (multiregistrering)

Kolbotten
Registrerad av arkland_swe (arkland_swe)

lidar, (multiregistrering)