Kolbotten

Wikipedia

En kolbotten är en lämning efter en Kolmila. Kolmilor användes för att producera träkol och förekommer i två typer, liggmilor och resmilor.

Liggmilor förekommer sedan medeltiden och resmilor sedan början av 1600-talet, båda typerna användes tills mitten av 1940-talet.

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 16x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark ovanför och S om bäckravin. Mycket väl synlig via laserdata....

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 15x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 14x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 11x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 11x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, rund ca 12 m i diam med kantföljande vall av kolstybb, ca 0,4 m h. Belägen på höjdsträckning Ö om berg i skogsmark, uppväxande ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, liggmila, ca 17x8 m st (VNV-ÖSÖ). omgiven av 0,2-0,5 m dj ränna. NV delen täkt/överlagrad av banvall. Måttligt med kol vid provstick. Be...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, liggmila; rektangulär ca 17x15 m st (NÖ-SV). Med en ca 0,5 m h vall. Omgiven av en ner till 0,5 m dj ränna. Måttligt med kol vid provstick....

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 15 m i diam med tydlig kantränna/vall. Belägen i skogsmark, kalavverkad (2022), väl synlig via laserdata. Även registrerad v...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 15 m i diam med tydlig kantränna/vall. Belägen i kalavverkad skogsmark, väl synlig via laserdata.

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 15 m i diam med tydligt cirkulärt kantdike. Belägen i skogsmark, planterad efter ca 1975 då ytan var kalavverkad. Väl synlig...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila? 14 m i diam och 0,8 m h. Tydligt uppbyggd på ett närmast stensättningslikt vis. I SV är en ingrävd skada som blottar stora stenar ...

Kolbotten
Registrerad av tomas

2 kolbottnar efter resmilor. Ca 15 m i diameter. En markerad med kulturstubbar, en 10 meter SÖ om, denna utan hänsyn

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 12 m i diam. Omgiven av tydlig, ca 0,3-4 m dj ränna. Belägen i blandskog nära äldre erosionsbrant ca 25 m V om väg. Tydligt ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, resmila, ca 10 m i diam. Omgiven av tydlig, ca 0,3-4 m dj ränna. Belägen i blandskog nära äldre erosionsbrant ca 20 m V om väg. Tydligt ...