Stensättning

Stensättning(?), ca 6 m i diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvad med enstaka synliga stenar, 0,1 m st. I mitten är en stor täktgrop, ca 3 m i diam och 0,3 m dj vilket lämnar anläggningen närmast hästskoformat vallformad med öppning åt V.

Framskjutet krönläge i hagmark omgiven av åtskilliga spår efter äldre grus- eller sandtäkt. Ca 85 m SV om gravfältet RAÄ-nr:Hamra 8:1/L1976:3558.

Observationstyp: Fältobservation

Taggar: gravstensättning

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Bara inloggade användare kan kommentera.