Kolningsanläggning

Kolbotten, liggmila, ca 17x8 m st (VNV-ÖSÖ). omgiven av 0,2-0,5 m dj ränna. NV delen täkt/överlagrad av banvall. Måttligt med kol vid provstick.

Belägen i skogsmark, blandskog, och tätt bevuxen med träd. I rännans SÖ del är äldre järnskrot. Väl synlig via laserdata.

Observationstyp: Fältobservation

Taggar: kolbottenliggmila

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Bara inloggade användare kan kommentera.