Liggmila

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 16x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark ovanför och S om bäckravin. Mycket väl synlig via laserdata....

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 15x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 14x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 11x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, sannolikt efter liggmila, ca 11x10 m (NÖ-SV) med ränna. Belägen i skogsmark på sandig platå. Mycket väl synlig via laserdata. I området ...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, liggmila, ca 17x8 m st (VNV-ÖSÖ). omgiven av 0,2-0,5 m dj ränna. NV delen täkt/överlagrad av banvall. Måttligt med kol vid provstick. Be...

Kolningsanläggning
Registrerad av nybjörn

Kolbotten, liggmila; rektangulär ca 17x15 m st (NÖ-SV). Med en ca 0,5 m h vall. Omgiven av en ner till 0,5 m dj ränna. Måttligt med kol vid provstick....