Boplatsområde

Öppna i Google Maps, OpenStreetMap.

Observationstyp: Fjärrobservation

Registreringsdatum: 23 januari 2022

Boplatsområde med okänd utsträckning, dock minst ca 40x40 m. Inom området finns 2 stenhusgrunder varav den nordligaste är ca 40x12 m st (NÖ-SV) och den sydliga, mindre, är ca 18x10 m (NNV-SSÖ).

I hagmark ca 10 m S om stenmur. Husgrunderna tydligt markerade i laserdata, men även synliga i 1975 års ortofotografi.

Taggar: stengrundshusboplats

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.